Vrienden van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Door de bezuinigingen vanuit de overheid kunnen leuke extraatjes vaak niet uit het zorgbudget betaald worden. De Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis zet zich daarom vol overgave in voor extra voorzieningen voor de bewoners van het Gasthuis.  > Ga naar de vrienden website


Ruimte voor extraatjes

De Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis werft en beheert gelden en fondsen om projecten te ondersteunen die het leven van de bewoners van St. Pieters en Bloklands Gasthuis aangenamer maken. Dit kan een extra activiteit zijn, iets gezelligs, hartverwarmends of opbeurends. Alle bijdragen aan de stichting komen direct ten goede aan de bewoners van het Gasthuis.


Help ons en doneer!

Wij hebben uw bijdrage hard nodig! Bekijk onze projecten op www.vriendenpbg.nl/projecten en geef met een eenmalige machtiging uw financiële steun aan een van onze projecten. U kunt uw donatie ook zelf overmaken naar IBAN NL81ABNA0467215219 o.v.v. ‘Donatie PBGasthuis’.


Deze website is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Onze hartelijke dank hiervoor.

Word vriend

U kunt ons ook steunen door ‘Vriend’ te worden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Als Vriend doneert u jaarlijks een vast bedrag en dat bedrag komt direct ten goede aan de bewoners. U ontvangt twee keer per jaar onze ‘Vrienden Nieuws’ en u wordt uitgenodigd voor bijzondere activiteiten.
> Vriend worden


Uw donatie is fiscaal aftrekbaar

De Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eemland onder nummer 41189777. Donaties en schenkingen aan deze stichting zijn fiscaal aftrekbaar tot een door de belastingdienst vastgesteld minimum van 1% en een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Uw donatie aan deze stichting is geheel fiscaal aftrekbaar als u zich verplicht om jaarlijks, gedurende minimaal vijf jaar, een vast bedrag te schenken van minimaal € 100,-. Dit is een ‘periodieke gift’ en kent geen drempelwerking zoals gewone giften.


“We doen graag wat extra’s
voor onze bewoners”