Wachtlijst

Wachtlijst 2017-11-14T12:59:25+00:00

Is het St. Pieters en Bloklands Gasthuis de zorginstelling van uw keuze en hebben we geen plaats? Dan komt u op de wachtlijst en regelt het Gasthuis waar nodig overbruggingszorg. Onze zorgbemiddelaar bespreekt met u welke overbruggingszorg u nodig heeft en wie deze zorg kan gaan leveren . Het gaat dan bijvoorbeeld om verzorging en verpleging, dagopvang of een tijdelijk verblijf in een andere zorgorganisatie.


Wachtlijst,
 bijgewerkt op 14 november 2017

Locatie Wervershof 
Kleinschalig Wonen (Zorgprofiel 5 en 7)   2 wachtenden
Wonen en Zorg (Zorg Thuis)                         7 wachtenden 

Locatie Davidshof
Kleinschalig Wonen (Zorgprofiel 5 en 7)   27 wachtenden
Wonen en Zorg (Zorg Thuis)                           5 wachtenden