Wachtlijst

Wachtlijst 2018-09-04T13:06:21+00:00

Is het St. Pieters en Bloklands Gasthuis de zorginstelling van uw keuze en hebben we geen plaats? Dan komt u op de wachtlijst en regelt het Gasthuis waar nodig overbruggingszorg. Onze zorgbemiddelaar bespreekt met u welke overbruggingszorg u nodig heeft en wie deze zorg kan gaan leveren . Het gaat dan bijvoorbeeld om verzorging en verpleging, dagopvang of een tijdelijk verblijf in een andere zorgorganisatie.


Wachtlijst,
 bijgewerkt op 4 september 2018

Locatie Wervershof 
Kleinschalig Wonen (Zorgprofiel 5 en 7)    10 wachtenden
Wonen en Zorg (Zorg Thuis)                           2 wachtenden 

Locatie Davidshof
Kleinschalig Wonen (Zorgprofiel 5 en 7)    18 wachtenden
Wonen en Zorg (Zorg Thuis)                           3 wachtenden