Wachtlijst

Wachtlijst 2018-01-31T09:02:46+00:00

Is het St. Pieters en Bloklands Gasthuis de zorginstelling van uw keuze en hebben we geen plaats? Dan komt u op de wachtlijst en regelt het Gasthuis waar nodig overbruggingszorg. Onze zorgbemiddelaar bespreekt met u welke overbruggingszorg u nodig heeft en wie deze zorg kan gaan leveren . Het gaat dan bijvoorbeeld om verzorging en verpleging, dagopvang of een tijdelijk verblijf in een andere zorgorganisatie.


Wachtlijst,
 bijgewerkt op 2 januari 2018

Locatie Wervershof 
Kleinschalig Wonen (Zorgprofiel 5 en 7)    0 wachtenden
Wonen en Zorg (Zorg Thuis)                         6 wachtenden 

Locatie Davidshof
Kleinschalig Wonen (Zorgprofiel 5 en 7)    12 wachtenden
Wonen en Zorg (Zorg Thuis)                           3 wachtenden