Op 17 april bekrachtigden 28 organisaties uit zorg en welzijn, onderwijs en overheid in de arbeidsmarktregio Amersfoort – Eemland hun wederzijdse verantwoordelijkheid voor het oplossen van huidige en toekomstige tekorten voor zorgberoepen. Zij zetten een handtekening en hun schouders onder het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). “Om kwaliteit en continuïteit in de regio te waarborgen is een gezamenlijke aanpak vanuit zorg en welzijn, onderwijs en gemeente noodzakelijk”, aldus Annelies Mulder- Meulenkamp, programmamanager RAAT bij Utrechtzorg.

Lef, samenwerken en actie
In het actieplan Amersfoort – Eemland worden activiteiten samengebracht en nieuwe slimme pilots bedacht die onder andere gaan leiden tot meer studenten en zij-instromers die kiezen voor de zorg, een beter imago, meer stageplaatsen door een betere regionale samenwerking tussen onderwijs en werkveld en meer oog voor gezonder werken. Het dashboard Arbeidsmarktinformatie en de prognose per arbeidsmarktregio gaan helpen om in het RAAT accenten te leggen op regio specifieke oplossingen. Daarnaast wordt ruimte geboden aan sociale en technologische innovatie om de zorg in de regio slimmer te organiseren. Utrechtzorg ondersteunt de regionale werkgevers om de resultaten te behalen. De SectorplanPlus-gelden komen beschikbaar bij deelname aan RAAT, om daarmee het opleiden een extra impuls te geven. Het hele bericht leest u hier.

Betrokken organisaties
Het RAAT Amersfoort – Eemland is ondertekend door: Abrona, Accolade Zorg, Amaris Zorggroep, Amerpoort, Beweging 3.0, Boogh, Christelijke Hogeschool Ede, Curaflex, Gemeente Amersfoort, GGz Centraal, Zorg- en Wooncentrum De Haven, Hogeschool Utrecht, Hoornbeeck College, Humanitas DMH, InteraktContour, Stichting De Koperhorst, Lyvore, MBO Amersfoort, Meander Medisch Centrum, MEE Utrecht, Gooi & Vecht, Norschoten, Stichting Philadelphia Zorg, ROC Midden Nederland, ’s Heeren Loo, St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Stichting Sprank, Utrechtzorg, UWV / WGSP Amersfoort.