Het K.F. Heinfonds onthult op donderdag 27 juni op locatie Davidshof werk van illustrator Femme ter Haar. Ter Haar maakte het kunstwerk in samenwerking met het St. Pieters en Bloklands Gasthuis voor het kunstparticipatieproject van het K.F. Hein Fonds.

Het werk is ontstaan vanuit wat Femme gezien en getekend heeft tijdens een reeks bezoeken aan het Gasthuis. Deze indrukken en observaties heeft ze samengebracht in een serie beelden die gaan over dwalen, verdwalen en wegdromen. Hoe verandert je blik op de wereld als je te maken krijgt met dementie? Hoe krijg je nog grip op je eigen gedachten en herinneringen als alles veranderlijk is?

Kunstparticipatieproject
De kunstcommissie van het  K.F. Hein Fonds selecteert ieder jaar een eindexamenkandidaat van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht voor het kunstparticipatieproject. Met deze opdracht wordt een pas afgestudeerde kunstenaar gekoppeld aan een Utrechtse instelling om met een participerende synergie een kunstwerk te realiseren. Doel is een beginnend kunstenaar de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen met toegepaste kunst- en participatieprojecten en het actief betrekken van de bewoners bij het tot stand komen van het nieuwe werk op de locatie.

Tijd: De onthulling is om 16.00 uur, vanaf 15:30 uur inloop.
Locatie: Achter Davidshof 1, 3811 BD Amersfoort. De dichtsbijzijnde parkeergarage is onder het Stadhuisplein of Q-Park St. Jorisplein.

Aanmelden: vóór 21 juni via hein@kfhein.nl

Wilt u meer weten over Femme ter Haar, lees haar Blog en klik hier.