Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis (PBG) houdt de ontwikkelingen in verband met het coronavirus nauwlettend in de gaten gehouden. We volgen de richtlijnen van onze branchevereniging Actiz en de GGD.

Heeft u algemene vragen over het nieuwe coronavirus?
Lees de veel gestelde vragen in  actuele informatie op de site van het RIVM.

Meer informatie:
We verwijzen u naar de speciale informatielijn van het RIVM:  0800-1351.

Bezoekregeling verpleeghuizen
Klik hier voor alle vragen en antwoorden.

Voorzorg:
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

-Was je handen regelmatig met water en zeep;
-Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
-Gebruik papieren zakdoekjes;
-We volgen het landelijk beleid en nemen het advies over om voorlopig geen handen te schudden;
-Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.

Heeft u een specifieke vraag mbt een familielid/naaste die in het Gasthuis woont?
Neem contact op met de betreffende EVV-er.


Update 1 april 2020

Zoals bekend heeft de overheid de maatregel genomen om alle deuren van de zorginstellingen gesloten te hoouden. De maatregel is verlengd en geldt tot en met 28 april 2020.
Tot die periode blijft de regel gehandhaafd dat er geen bezoek mogelijk is. Dit geldt voor iedereen, familieleden, vrienden en vrijwilligers. We informeren u zodra dit bezoekersverbod opgeheven wordt. Wij beseffen wat dit voor u als bewoner, voor uw familie en naasten, betekent. Als Gasthuis ondersteunen wij dit landelijk beleid. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid.

Bewoners en 1e contactpersonen (familie/naasten) hebben vandaag hierover een brief ontvangen.

Locaties gesloten
De maatregel betekent dat alle bewoners van Blok A van locatie Wervershof en alle bewoners van locatie Davidshof het gebouw niet mogen verlaten. Het gebouw is dicht, de in- en uitgang is alleen geopend voor de zorgmedewerkers. Ook aan bewoners van Blok B locatie Wervershof aan wie wij zorg verlenen, is het dringend advies om het gebouw niet te verlaten. Bewoners van Blok B komen niet meer naar Blok A, ook niet voor maaltijden of ontmoeting.

Uitzondering op bezoekersstop
Uitzondering is bezoek aan een bewoner met terminale zorg. In dat geval neemt de teamleider contact op met de familie.

Boodschappen en was
In de winkeltjes op beide locaties hebben we basisboodschappen beschikbaar. Als er bijzondere vragen zijn, dan kunnen de bewoners dit bij de receptie aangeven, wij proberen dit dan met de bewoner te regelen. Boodschappen, post, schone was voor bewoners kunnen – met duidelijke vermelding van naam en appartement – in een tas/krat/zak neergezet worden in de kar die in de sluis staat na de 1e deur bij de recepties op maandag t/m vrijdag, 11.00 – 15.00 uur. Het Gasthuis zorgt dat deze zaken bij de bewoner afgegeven worden. Vuile was wordt verzameld en u wordt verzocht dit eenmaal per week, op dinsdag, op te halen uit de kar die in de sluis staat na de 1e deur bij de receptie, tussen 11.00 en 15.00 uur. Het verzoek aan familie is om zich aan deze tijden te houden. Wilt u de schone kleding in een schone tas retourneren, dus niet in dezelfde tas als waar de vuile was in heeft gezeten.

In contact blijven
Het contact tussen familie en bewoners is natuurlijk heel belangrijk. We doen ons best dit te faciliteren.

We ontvangen veel steun en aandacht voor de bewoners. Dat is hartverwarmend en daar zijn we we erg blij mee.


Update 24 maart 2020

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis verspreidt aan alle bewoners en eerste contactpersonen per brief een update. Ook de cliëntenraad stuurt een bemoedigende brief naar de familieleden. Een kopie van deze brief vindt u hier.

Familieleden en medewerkers starten besloten Facebookgroepen op diverse groepen om het contact van binnen naar buiten te behouden. De eerste contactpersonen ontvangen hierover nader bericht.

Wij ontvangen hartverwarmende reacties uit de hele buurt en ook van ondernemers. Dat doet ons goed.Update 20 maart 2020

Het bezoek aan bewoners van Kleinschalig wonen en Zorg Thuis van ons Gasthuis is per vandaag  niet meer mogelijk. We hebben dit besloten omdat wij er alles aan willen doen onze (kwetsbare) bewoners en de zorgmedewerkers te beschermen tegen besmetting. Uitzondering is het bezoek aan een bewoner met terminale zorg. In dat geval neemt de teamleider contact met de familie op.

Familie kan bewoner(s) niet meer ophalen om mee naar buiten te gaan.

Het sluiten van de deuren van onze locaties is voor bewoners, familie/naasten is verdrietig omdat zij elkaar de komende periode niet kunnen ontmoeten zoals ze gewend waren. We hopen dat iedereen beseft dat het niet anders kan. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Binnen ons Gasthuis krijgen we dagelijks steun van een enorme groep aan vrijwilligers. Zij doen heel waardevol werk binnen onze organisatie. Al eerder hebben we besloten dat het bezoekersverbod helaas ook voor hen geldt. Zo blijft het contact tussen de bewoners en anderen buiten het Gasthuis zo klein mogelijk.

Naast dat men elkaar uiteraard gewoon kan bellen, zoeken we binnen het Gasthuis naar creatieve oplossingen om contact tussen de bewoner en familie mogelijk te maken via bijvoorbeeld Skypen. Via de Facebook-kaartenactie komen de kaarten al binnen. Deze worden verdeeld door de receptie. Post wordt gewoon bezorgd.

In de winkeltjes op beide locaties hebben we basisboodschappen beschikbaar. Als er bijzondere vragen zijn dan kunnen de bewoners dit bij de receptie aangeven, wij proberen dit dan met de bewoner te regelen.

Boodschappen, post, schone was voor bewoners kunnen – met duidelijke vermelding van naam en appartement – in een tas/krat/zak neergezet worden in de kar die in de sluis staat na de 1e deur bij de recepties op maandag t/m vrijdag, 11.00 – 15.00 uur. Het Gasthuis zorgt dat deze zaken bij de bewoner afgegeven worden. Vuile was wordt verzameld en u wordt verzocht dit eenmaal per week, op dinsdag, op te halen uit de kar die in de sluis staat na de 1e deur bij de receptie, tussen 11.00 en 15.00 uur.

Tot slot:

Het is voor ons tot nu toe het moeilijkste besluit dat we hebben moeten nemen. We hopen dat iedereen beseft dat het niet anders kan. Ondertussen doen we alles wat nodig en mogelijk is om de bewoners de beste zorg te bieden.

Namens het bestuur,

Bob Pluijter


Update 19 maart 2020

Gasthuis gesloten voor bezoek

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft op 19 maart 2020 besloten om het Gasthuis op beide locaties te sluiten voor bezoek.
Bezoek voor Kleinschalig wonen en Zorg Thuis is met ingang van vrijdag 20 maart 2020 niet meer toegestaan. Dit doen we om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden.

Uitzonderingen op bovengenoemde maatregel zijn:
-indien bezoeker partner of ouder(s) is van de bewoner
-in geval van terminale zorg

Uitzondering wordt uitsluitend en alleen verkregen door vooraf met de teamleider van de afdeling contact op te nemen en afspraken te maken. Bewoners en familie zijn door de bestuurder, de heer B. Pluijter, middels een brief op de hoogte gebracht.

We zijn creatief in het vinden van alternatieven om bewoners contact te laten hebben met familie, zoals skypen en bellen. Er is een kaartenactie gestart via Facebook met een oproep om bewoners van het Gasthuis een hart onder de riem te steken.

Ons sterke advies aan bewoners Zorg Thuis is om binnen te blijven conform de landelijke maatregelen.


Update 16 maart

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis neemt per vandaag de volgende maatregelen, voor beide locaties.

Alle maatregelen worden genomen in het belang van onze bewoners, we beschermen de kwetsbare groep door het vermijden van sociale contacten. We volgen daarin de landelijke richtlijnen.

 • Op beide locaties hangen instructies mbt hygiënemaatregelen, iedereen dient deze maatregelen op te volgen
 • Bezoek is beperkt toegestaan, maximal 1 bezoeker per dag per bewoner. Bij voorkeur is het bezoek steeds afkomstig uit hetzelfde kleine groepje mensen per individuele bewoner
 • Bezoeker moet zich verplicht bij aankomst melden en bij vertrek afmelden bij de receptie
 • Bezoek is niet toegestaan te komen bij koorts/luchtwegklachten/hoesten/verkoudheid. U bent nadat u 24 uur klachtenvrij bent weer welkom. Bezoek is niet toegestaan bij mogelijke verdenking van het coronavirus
 • Bezoek is niet toegestaan indien hij/zij de afgelopen 14 dagen in een risicogebied is geweest (zie RIVM)
 • Kleine kinderen zijn tijdelijk niet welkom in het Gasthuis
 • Onze zorgmedewerkers zijn bevoegd en verplicht om handhavend op te treden, zij mogen namens de directie bezoek weigeren of bezoek verzoeken om weg te gaan
 • Wij mijden bijeenkomsten van meer dan 5 mensen, wij vragen dit van iedereen die onze locaties binnenkomt, dit vragen wij ook privé van onze medewerkers
 • Zorgmedewerkers komen met maximaal 5 mensen tegelijk bijeen
 • Vrijwilligers zijn tijdelijk gevraagd niet naar het Gasthuis te komen, tenzij dit expliciet wordt gevraagd
 • Alle werkzaamheden buiten de directe zorg worden gecanceld, onze prioriteit is het verlenen van zorg
 • Bezoek kan worden verzocht om mee te helpen in de zorg, bijvoorbeeld bij het eten geven
 • Medewerkers (kantoor) werken thuis waar dat kan
 • Er vinden tot en met 6 april geen rondleidingen meer plaats
 • PBG probeert zo goed als mogelijk om het verlies van contact met de buitenwereld te compenseren door andere vormen van contact en activiteiten (activiteitenbegeleiding)
 • Bewoners en familie worden middels brieven geinformeerd en nieuwe maatregelen verschijnen op de website

We danken u allen voor uw begrip en steun.

Namens het bestuur, Bob Pluijter


Update 12 maart

Vermijding grote bijeenkomsten

Beroepsverenigingen in de zorg adviseren medewerkers, tot in elk geval 10 april niet deel te nemen aan grotere bijeenkomsten die niet direct relevant zijn voor de zorg in de praktijk. Het vermijden van congressen, symposia, scholingen en dergelijke, kan immers bijdragen aan het beperken van de risico’s op verspreiding van het COVID-19 virus. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis volgt dit advies als maatregel op. PBG past tevens haar opleidingsprogramma voor medewerkers aan.

We vragen van medewerkers, vrijwilligers, familie/naasten, bezoek en gasten terughoudendheid om deel te nemen aan sociale activiteiten met grote groepen mensen zoals bioscoop, feesten en partijen. Ook is iedereen bij de komst in de locatie Wervershof of Davidshof verplicht om eerst de handen te wassen, minimaal 20 seconden met water en zeep. We schudden geen handen.

Inmiddels heeft het Oranjefonds opgeroepen om activiteiten in het kader van NL Doet af te zeggen. PBG gaat daar in mee. Ons openbaar café de Gasteling is tijdelijk voor externe bezoekers gesloten.