Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis (PBG) houdt de ontwikkelingen in verband met het coronavirus nauwlettend in de gaten gehouden. We volgen de richtlijnen van onze branchevereniging Actiz en de GGD.

Heeft u algemene vragen over het nieuwe coronavirus?
Lees de veel gestelde vragen in  actuele informatie op de site van het RIVM.

Meer informatie:
We verwijzen u naar de speciale informatielijn van het RIVM:  0800-1351.

Landelijke Luisterlijn:
De landelijke Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek. Telefoon: 0900-0767 of kijk op www.deluisterlijn.nl

Mantelzorglijn:
Landelijke telefoonlijn voor mantelzorgers. Zij kunnen bellen naar 030-760 60 55 tussen 9.00-18.00 uur van maandag t/m vrijdag.

Voorzorg:
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

-Was je handen regelmatig met water en zeep;
-Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
-Gebruik papieren zakdoekjes;
-We volgen het landelijk beleid en nemen het advies over om voorlopig geen handen te schudden;
-Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar;
-Vermijd ruimten met veel mensen.

Heeft u een specifieke vraag mbt een familielid/naaste die in het Gasthuis woont?
Neem contact op met de betreffende EVV-er.


Update 20 juli

Tot onze spijt hebben wij moeten besluiten om een deel van de versoepelingen weer tijdelijk terug te draaien. Dit in verband met de toename van het aantal besmettingen zowel landelijk als binnen de regio, maar ook onder onze collega’s.

(Nieuwe) maatregelen

 • Medewerkers en bezoekers dragen weer een mondneusmasker bij binnenkomst en tijdens het werk en bezoek. Bewoners hoeven geen mondneusmasker te dragen.
 • Bezoek houdt 1,5 m afstand van elkaar, conform de geldende richtlijn.
 • Er is geen sprake van een maximum aantal bezoekers op de appartementen bij Zorg Thuis, mits de 1,5 meter afstand kan worden bewaard.
 • Bij bezoek op het appartement bij Kleinschalig Wonen, zowel op Wervershof als op Davidshof, blijft de richtlijn van maximaal twee bezoekers per keer. Dit in verband met de grootte van het appartement. Bij Kleinschalig Wonen mag geen bezoek plaatsvinden in de huiskamers en/of gangen.
 • De Gasteling is gesloten als horecagelegenheid voor bezoek van buitenaf. Bewoners en hun bezoek zijn welkom in de Gasteling en Restaurant Phoenix. De tuin is open voor u en uw bezoek en u kunt plaatsnemen aan één tafel. Indien er geen lege stoelen meer zijn kunt u later terugkomen. In verband met het houden van de 1,5 meter afstand tot elkaar mogen er geen extra stoelen worden bijgeplaatst.

Geldende maatregelen

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd.
 • Bij klachten: stel uw bezoek uit en laat u testen.
 • Bent u of een familielid positief getest? Blijf dan thuis en laat het ons z.s.m. weten.
 • Zorg voor goede ventilatie van de ruimte.

Vakantie

Wanneer u afreist naar het buitenland en het betreffende land is door de overheid aangemerkt als risicogebied, dan heeft dit consequenties voor het bezoek aan uw naaste. Raadpleeg de geldende regelgeving via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie of gebruik de ‘Reisapp’ van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wanneer u twijfels heeft over het bezoek aan uw naaste na een buitenlandse reis raadpleeg de Reisapp en/of maak het bespreekbaar.

Stuurgroep corona

De stuurgroep komt wekelijks bijeen om de huidige stand van zaken te bespreken en eventuele nieuwe maatregelen of versoepelingen met elkaar af te stemmen. Naast de bestuurder, een aantal leidinggevenden en de specialist ouderengeneeskunde neemt ook een afvaardiging van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad hieraan deel. Wij doen dit in het belang van onze bewoners en collega’s waarin wij alle belangen kritisch tegen elkaar blijven afwegen om weloverwogen keuzes te maken.


Update 15 juni

Een mooie boodschap: we kunnen weer versoepelen! Het motto van de overheid is ‘Open, tenzij… ‘ Wij kunnen hierin meegaan, mede dankzij de vaccinaties en het zorgvuldig en hygiënisch werken. We zetten een aantal zaken voor u op een rijtje.

Wat verandert er?

 • De registratieplicht bij binnenkomst is niet meer nodig. Het maximaal aantal bezoekers is per huishouden 4 personen per dag. U mag met maximaal 2 bezoekers op de kamer van de bewoner van KSW komen, per keer. De gemeenschappelijke woonkamer is alleen toegankelijk voor bewoners.
 • De tuin is open voor u en uw bezoek en u kunt plaatsnemen aan één tafel. Indien er geen lege stoelen meer zijn kunt u later terugkomen. Er mogen geen stoelen bij worden geplaatst.
 • De activiteiten zullen weer meer plaatsvinden en daarbij mogen de bewoners van KSW en ZT weer bij elkaar komen. Hierin hanteren wij wel de 1,5 meter afstand en zorgen we voor een goede ventilatie van de ruimte.
 • Nieuwe bewoners krijgen weer een rondleiding, er mag één naaste mee. Van te voren is er overleg tussen de teamleider en de betreffende afdeling met Zorgbemiddeling. Tijdens de rondleiding zal er een mondneusmasker worden gedragen.
 • Indien een nieuwe bewoner komt inhuizen is er van te voren een negatieve coronatest (PCR) overlegd. Dit geldt voor zowel bewoners vanuit een thuissituatie als voor bewoners vanuit een andere zorginstelling. Bij een negatieve test is geen quarantainetijd nodig.

De algemeen geldende maatregelen blijven van kracht:

 • Houdt 1,5 m afstand.
 • Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd.
 • Draag een mondneusmasker.
 • Bij klachten: stel uw bezoek uit.
 • Bent u of een familielid positief getest? Blijf dan thuis en laat het ons z.s.m. weten.

Update 21 mei

Openstelling tuinen voor bezoekers

Vanwege de versoepelingen van de landelijke maatregelen zijn wij blij u te kunnen meedelen dat onze binnentuin weer toegankelijk is voor bewoners samen met één bezoeker. De openingstijden van de tuin zijn van 13.30 uur tot 20.00 uur. Om met elkaar alert te blijven en de 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden verzoeken wij u met onderstaande rekening te houden:

 • Per bewoner/ huishouden kan u met één bezoeker gebruik maken van de tuin.
 • Wanneer alle aanwezige stoelen in de tuin bezet zijn is het niet meer toegestaan om te verblijven in de tuin.
 • Wanneer u met uw bezoeker in de tuin gaat zitten het verzoek om aan een aparte tafel plaats te nemen en niet bij anderen aan te schuiven.
 • Wanneer er activiteiten plaatsvinden in de tuin is bezoek helaas niet welkom. Dit wordt kenbaar gemaakt via de activiteitenroosters.

Ondanks deze versoepeling willen wij u vragen met eerder gecommuniceerde maatregelen rekening te houden.


Update 16 april

Bezoek aan locatie:

Wij volgen de landelijke richtlijnen met betrekking tot het ontvangen van bezoek. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat vanaf 15 april 2021 de volgende versoepeling van kracht wordt voor Zorg Thuis locatie Wervershof.

Er is een aantal voorwaarden om te kunnen versoepelen. Dit zijn de volgende:

 • Bewoners zijn volledig gevaccineerd (2 vaccinaties);
 • Er zijn 2 weken gepasseerd na de laatste vaccinatie. Deze termijn wordt geadviseerd om te kunnen versoepelen.

Met ingang van vandaag 15 april mogen de bewoners 2 bezoekers per dag ontvangen. Er zijn daarvoor twee mogelijkheden:

 • Verspreid over 2 momenten per dag ontvangt de bewoner 1 bezoeker.
 • Op 1 moment per dag ontvangt de bewoner 2 bezoekers.

Het bezoek mag enkel op het appartement van de bewoner plaatsvinden, niet in algemene ruimtes.


Update 1 april

Huidige stand van zaken m.b.t. corona: We zijn heel blij om u te kunnen melden dat we al enige tijd geen besmettingen met corona hebben geconstateerd, noch onder bewoners, noch onder medewerkers.

Vaccinatie bewoners Zorg Thuis Wervershof: De bewoners van Zorg Thuis Wervershof waarvan een toestemmingsverklaring is ontvangen krijgen a.s. woensdag hun 2e vaccinatie. Het is ontzettend goed nieuws dat dan vrijwel alle bewoners beide vaccinaties hebben gekregen en we een mooie stap voorwaarts hebben gezet in deze coronacrisis.

Regels m.b.t. (kinderen op) bezoek

 • Kinderen van 0 tot 18 jaar zijn welkom, deze tellen mee als bezoeker.
 • Kinderen vanaf 13 jaar wordt gevraagd een mondneusmasker te dragen (conform de landelijke richtlijnen).
 • Kinderen zijn net als volwassenen niet welkom bij klachten en of bij preventieve quarantaine. Bijvoorbeeld als de klas in preventieve quarantaine is geplaatst.
 • Ons advies voor bewoners Zorg Thuis Wervershof is om nog steeds 1 bezoeker per dag te ontvangen. Dit heeft te maken met het feit dat bewoners nog niet 2x zijn gevaccineerd. Vanaf 14 april zal dit uitgebreid worden naar 2 bezoekers per dag.
 • Zorg Thuis Davidshof wordt uitgebreid naar 2 bezoekers per dag.

 Nogmaals de algemene regels rondom corona

 • Blijf zorgen voor 1,5 meter afstand en draag, ook achter de voordeur in het appartement, een mondneusmasker.
 • Was uw handen bij binnenkomst, zorg voor een goede handhygiëne.
 • Bij klachten niet op bezoek komen en als u als bezoeker/eerste contactpersoon positief getest bent op corona horen wij dit graag zo spoedig mogelijk.
 • Bezoek vindt uitsluitend op het appartement van de bewoner plaats. Dit geldt ook voor de kinderen.

HKZ audit en bezoek inspectie

Op 22 en 23 maart hebben wij een HKZ audit (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gehad voor de gehele organisatie. De auditor heeft de afdelingen KSW Wervershof, facilitair bedrijf, Zorg Thuis Davidshof, opleidingen en de afdeling kwaliteit ge-audit. Deze audit is goed doorlopen op alle onderdelen die getoetst zijn. De auditor ziet groei en professionaliteit in de organisatie.

Op 24 maart kregen wij een inspectiebezoek. Dit bezoek was een themabezoek in het kader van Covid-19. De inspectie onderzocht hoe wij hiermee zijn omgegaan, of zaken geborgd zijn, protocollen bekend en of er hygiënisch wordt gewerkt. De inspecteurs hebben de afdeling KSW op locatie Wervershof bezocht en met medewerkers gesproken. Ook van hen kregen wij de terugkoppeling dat de organisatie professioneel en gedegen met deze crisis omgaat. Zaken zijn op orde en in alle lagen van de organisatie bekend.

Van beide bezoeken volgt nog een officiële rapportage. Deze drie dagen laten zien dat wij een organisatie zijn waar we met recht trots op mogen zijn. We groeien nog elke dag en werken met elkaar hard om goede zorg te blijven bieden met de warmte van ons gasthuis.


Update 18 maart

Op woensdag 31 maart  vanaf 13.30 uur zullen de bewoners van Zorg Thuis Wervershof, van wie een toestemmingsverklaring is ontvangen, op locatie Wervershof hun tweede vaccinatie krijgen tegen corona met het vaccin van BioNTech/Pfizer.


Update 11 maart

Versoepeling bezoek Kleinschalig Wonen: Wij volgen de landelijke richtlijnen met betrekking tot het ontvangen van bezoek. Afgelopen maandag is in de persconferentie de versoepeling van de bezoekregeling aangekondigd. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat vanaf morgen, 12 maart 2021, deze versoepeling van kracht wordt voor kleinschalig wonen.

Er is een aantal voorwaarden om te kunnen versoepelen. Dit zijn de volgende:

 • Er is geen sprake van besmetting op locatie;
 • Bewoners zijn volledig gevaccineerd (2 vaccinaties);
 • Er zijn 2 weken gepasseerd na de laatste vaccinatie. Deze termijn wordt geadviseerd om te kunnen versoepelen.

Met ingang van vrijdag 12 maart mogen de bewoners 2 bezoekers per dag ontvangen. Er zijn daarvoor twee mogelijkheden:

 • Verspreid over 2 momenten per dag ontvangt de bewoner 1 bezoeker.
 • Op 1 moment per dag ontvangt de bewoner 2 bezoekers.

Het bezoek mag enkel op het appartement van bewoner plaatsvinden, niet in algemene ruimtes of woonkamers.


Update 3 maart

Huidige situatie in het Gasthuis: Op dit moment is er geen corona op beide locaties.

Vaccinatie & immuniteit: In de afgelopen weken zijn alle bewoners van wie een toestemmingsverklaring is ontvangen door ons gevaccineerd. Dankzij de hulp en inzet van een groot team bereiders, vaccineerders en toezichthouders is dit mogelijk gemaakt. Bij bewoners van Kleinschalig Wonen op Wervershof en Davidshof en Zorg Thuis Davidshof betrof het de tweede vaccinatie en bij Zorg Thuis Wervershof betrof het de eerste vaccinatie. In totaal zijn er in de afgelopen week 210 vaccinaties geplaatst. Zoals het er nu naar uitziet zal in week 12 bij Zorg Thuis Wervershof de tweede vaccinatieronde plaatsvinden. Zodra de exacte datum bekend is hoort u opnieuw van ons.

Vragen over immuniteit na vaccinatie: Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over immuniteit en het opvolgen van maatregelen na de vaccinatie. De meest gestelde vragen in relatie tot vaccineren kunt u vinden op deze website van het RIVM. https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vaccins/werking

Kans op corona na vaccinatie: Na de eerste vaccinatie is het mogelijk om corona te krijgen omdat de afweer tegen het virus nog niet helemaal is opgebouwd. Na de tweede vaccinatie is de kans om ziek te worden veel kleiner omdat de bescherming beter is. Het is daarom belangrijk om ook de tweede vaccinatie te halen.

Kans op besmetten van anderen na vaccinatie: Vaccinatie beschermt tegen ziekte door corona. We weten nog niet of iemand die gevaccineerd is het virus toch kan verspreiden. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde mensen gelden voorlopig dezelfde algemene coronaregels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

Coronamaatregelen na vaccinatie: Eén tot twee weken na vaccinatie is 60-90% van de mensen beschermd tegen corona. Dus niet iedereen is beschermd. De kans op corona na twee vaccinaties is erg klein, maar niet nul. Wanneer er dan corona optreedt is er sprake van minder ernstige ziekte. Daarom is het van belang om de algemene coronaregels na de vaccinatie nog steeds te houden. Als er meer bekend is over de effectiviteit van de vaccins en de beschermingsduur, wordt dit beleid mogelijk aangepast.

Kans om corona te krijgen door het vaccin: De vaccins bevatten geen coronavirusdeeltjes. Het is niet mogelijk om corona te krijgen door het vaccin.

Invloed vaccinatie op coronatesten: De vaccinatie heeft geen invloed op de coronatesten – zoals de PCR-test (polymerase chain reaction) en de antigeensneltest die de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) gebruikt om de infectie op te sporen. Als een coronatest positief is, komt dat dus niet door de vaccinatie.

Bescherming door het vaccin tegen varianten van het virus: Het is normaal dat een virus verandert. Er zijn wereldwijd verschillende varianten van het coronavirus gevonden. Omdat het bij de varianten om kleine veranderingen van het virus gaat, betekent dit niet meteen dat het vaccin helemaal niet meer werkzaam is. Als een vaccin iets minder werkzaam is tegen een variant, kan het nog steeds bescherming bieden tegen ernstige ziekte en sterfte. Als er varianten van het virus zijn, dan worden die (internationaal) onderzocht om te beoordelen hoe ze reageren op de vaccins.

Kapper: Vanaf deze week zijn ook op onze locaties de kapsters weer welkom en openen zij de deuren van de kapsalon.

Locatie Davidshof: Op zaterdag 6 maart zijn bewoners Zorg thuis hartelijk welkom in de kapsalon.  Op donderdag 11 maart zijn bewoners van de woongroepen Kleinschalig Wonen welkom in de kapsalon.

Locatie Wervershof: Op Wervershof worden onze bewoners in een apart deel behandeld door een vaste medewerker. U kunt zelf een afspraak maken. Bewoners van KSW worden zoveel mogelijk na elkaar per afdeling gepland. Pas volgende week verwacht de kapper ruimte te hebben, maar afspraken maken is wel gewenst nu.

Tweede Kamer verkiezingen: Op woensdag 17 maart a.s. zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In verband met de coronacrisis zijn er aanvullende maatregelen genomen om het stemproces veilig te laten verlopen. Alleen voor onze bewoners is het mogelijk om op 17 maart te stemmen in onze locaties.

Locatie Davidshof: Het stembureau is op 17 maart open voor onze bewoners van 08.00-10.30 uur in het Atrium, naast de Kapsalon.

Locatie Wervershof: Het stembureau is op 17 maart open voor onze bewoners van 15.00-18.00 uur in de Marktplaats.

Kiezers van 70 jaar en ouder: Voor alle kiezers van 70 jaar en ouder is het ook mogelijk om per brief te stemmen. U ontvangt hierover van de gemeente per post apart een briefstempakket met de benodigde informatie en instructies over het briefstemmen. Voor alle duidelijkheid: kiezers van 70 jaar en ouder kunnen zelf gaan stemmen met hun stempluspas, een volmacht afgeven, de briefstem per post uitbrengen of de briefstem afgeven op het afgiftepunt op het gemeentehuis.


Update 22 februari

Op woensdag 24 februari vanaf 13.30 uur zullen de bewoners van Zorg Thuis Wervershof, van wie een toestemmingsverklaring is ontvangen, op locatie Wervershof worden gevaccineerd tegen corona met het vaccin van BioNTech/Pfizer.


Update 16 februari

Huidige stand van zaken m.b.t. corona: Er is een zorgmedewerker van Kleinschalig Wonen op locatie Wervershof positief getest op corona. Preventief is de woongroep waar de bewuste zorgmedewerker voor het laatst heeft gewerkt in quarantaine gegaan vorige week.

Vaccinatie bewoners KSW en Zorg Thuis Davidshof: De 2e vaccinatie van bewoners van Kleinschalig Wonen (beide locaties) en Zorg Thuis Davidshof met het BioNTech/Pfizer vaccin wordt vanaf 23 februari aanstaande geplaatst. We zijn blij dat de 1e ronde zo voorspoedig is verlopen.

Vaccinatie bewoners Zorg Thuis Wervershof: Zeer recentelijk is besloten dat alle bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd gaan worden met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Het is de bedoeling dat alle bewoners van Zorg Thuis, voor zover dit nog niet is gebeurd, in week 8 (van 22 tot en met 26 februari) of begin week 9 gevaccineerd gaan worden op de woonlocatie – Wervershof.  Het tweede vaccin zal dan naar alle waarschijnlijkheid 4 weken later worden gezet.  Zodra wij de precieuze datum waarop er gevaccineerd gaat worden weten, wordt dit gecommuniceerd met betrokkenen. Een aantal bewoners hebben via het RIVM een uitnodiging ontvangen om zich op een externe priklocatie te laten vaccineren. Het staat de bewoners uiteraard vrij om hier gebruik van te maken, maar dit moet wel even gemeld worden aan de EVV. Dit in verband met de eventuele nazorg na de vaccinatie en het aantal te bestellen vaccins.


Update 27 januari

Huidige stand van zaken m.b.t. corona: Weer kunnen wij u melden dat de situatie goed onder controle is in ons Gasthuis. Wij zijn op dit moment coronavrij.

Persconferentie / maatregelen: Zoals vorige week bekend is gemaakt zijn er aangescherpte maatregelen van kracht, het volgende is van belang.

Bezoek:

 • Voor zowel Kleinschalig Wonen als Zorg Thuis is maximaal 1 bezoeker per dag per bewoner c.q. per huishouden toegestaan. Hierin volgen we de landelijke regels.
 • Blijf zorgen voor 1,5 meter afstand van elkaar en draag, ook achter de voordeur in het appartement, een mondkapje.
 • Wilt u ons blijven helpen door u aan de maatregelen te houden en bij klachten niet op bezoek te komen? Als u als bezoeker of eerste contactpersoon positief getest bent op corona horen wij dit graag zo spoedig mogelijk.

Avondklok: Vanwege de ingestelde avondklok is aan onze medewerkers een werkgevers-verklaring overhandigd waardoor de continuïteit in de zorg gewaarborgd blijft.

Vaccinaties: Vanuit de overheid is er een scheiding gemaakt in vaccins en de distributie hiervan tussen bewoners die intramuraal bij ons wonen, dit zijn de bewoners van Kleinschalig Wonen die medische zorg ontvangen vanuit de specialist ouderengeneeskunde, en bewoners die geen behandeling van ons ontvangen maar van de huisarts. In het Gasthuis zijn die laatste groep bewoners die zorg ontvangen vanuit de Zorg Thuis teams, aanwezig op beide locaties. Bewoners Kleinschalig Wonen worden gevaccineerd met het Pfizer vaccin. Bewoners Zorg Thuis zullen door of namens de huisarts gevaccineerd worden met het Moderna vaccin. Als zorgorganisatie hebben wij hier helaas geen inspraak in. De vaccinatie van bewoners Zorg Thuis valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Gasthuis maar onder die van de huisarts. Dit is van overheidswege  besloten. Het betekent concreet dat bewoners van Kleinschalig Wonen eerder gevaccineerd gaan worden dan de bewoners van Zorg Thuis. De bestelling van het Pfizer vaccin voor de bewoners Kleinschalig Wonen gebeurt via PBG. De bestelling van het Moderna vaccin vindt plaats via de huisartsen en voltrekt zich buiten ons zichtveld.

Vaccinatie bewoners KSW: We hebben een groot aantal toestemmingsverklaringen retour gekregen en hebben een planning gemaakt voor het vaccineren van de bewoners waar toestemming voor is ontvangen. De vaccinatie van bewoners van Kleinschalig Wonen is gepland op 26, 27, 28 en 29 januari. Bewoners worden gevaccineerd door onze medewerkers die hierin de afgelopen tijd een bijscholing in hebben gevolgd. Dit zijn vaste zorgmedewerkers die bekend zijn op Kleinschalig Wonen. Als de vaccins gezet worden is de  Specialist Ouderengeneeskunde aanwezig op locatie.

Vaccinatie bewoners Zorg Thuis: De Zorg Thuis bewoners worden,  door huisartsen, later gevaccineerd. Wij weten nu nog niet de data hiervoor. Wij proberen als PBG hier in afstemming met de huisartsen momenten voor te plannen waarin onze medewerkers de huisartsen kunnen ondersteunen met het zetten van de vaccins . Wanneer er meer details en data bekend zijn hoort u dit zo spoedig mogelijk van ons of via de huisarts.

Routekaart: We hebben in navolging van de overheid een routekaart weer gemaakt met kleurcodes die de situatie en de maatregelen aangeven. Dit is de Zorg Thuis routekaart bezoekregeling en dit de KSW routekaart bezoekregeling.

Beleid nieuwe bewoners – thuiskomst na ziekenhuisverblijf: Wanneer er een nieuwe bewoner komt in ons Gasthuis, dan wordt deze twee dagen daarvoor preventief getest. Wanneer een al inwonende cliënt terugkomt uit een andere zorginstelling of het ziekenhuis dan gaat de bewoner preventief in thuisquarantaine voor 10 dagen en wordt de bewoner in overleg na 5 dagen preventief getest op corona door ons interne PBG testteam. Dit ter bescherming van onze bewoners en medewerkers.


Update 11 januari

Vandaag is bekend geworden dat een bewoner van een afdeling Kleinschalig Wonen op locatie Davidshof positief getest is op het coronavirus. Dit betekent dat er aangescherpte maatregelen van kracht zijn en dat bezoek op de betreffende afdeling niet toegestaan is. De afdeling is in quarantaine geplaatst en de betreffende bewoners worden met persoonlijke beschermingsmiddelen verzorgd. Wilt u meer informatie dan kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen via het algemene nummer en het info mailadres.


Update 4 januari

Het vaccineren gaat beginnen!

We maakten weer een filmpje voor onze medewerkers met informatie over de aanmelding voor de vaccinatie bij de prikpunten van de GGD.


Update 30 december

Meer informatie over het vaccineren | Praat met elkaar, lees je in en maak je eigen keuze!

We hebben weer een filmpje gemaakt met een samenvatting van wat we tot nu toe weten over de landelijke vaccinatiestrategie. PBG filmpje met informatie over het vaccineren

Verder is er op de volgende website veel informatie te vinden over dit onderwerp. Rijksoverheid Coronavaccinatie


Update 24 december

Deze week zijn we gestart met informatievoorziening over het vaccineren van onze medewerkers. We maakten het volgende filmpje. Campagne vaccineren medewerkers

We gaan ervoor!


Update 18 december 2020

Afgelopen maandag heeft onze minister president vergaande maatregelen afgekondigd die ook ons Gasthuis raken, we zitten landelijk in een zorgelijke situatie. Opnieuw is er een lockdown afgekondigd.

Corona in het Gasthuis

In de afgelopen tijd zijn er enkele bewoners en medewerkers besmet geweest en zijn daarop quarantainemaatregelen ingesteld. Wij prijzen ons zeer gelukkig met het feit dat de coronasituatie op dit moment onder controle is en wij niet te maken hebben met besmettingen onder bewoners. De maatregelen worden zeer strikt opgevolgd, door onze medewerkers, bewoners en naasten, dit is belangrijk om nieuwe besmettingen buiten onze deur te kunnen houden. We zetten met elkaar alles op alles om dit zo te houden. Ook wij merken dat de druk op ons zorgpersoneel toeneemt. Zij moeten vaker extra diensten draaien omdat collega’s in preventieve thuisquarantaine zijn vanwege contact met een positief op corona getest persoon.

Lockdown en feestdagen

Ons Gasthuis blijft open, maar er is wel sprake van beperkingen. Met betrekking tot de kerstdagen (24 tot en met 26 december) vragen wij aan naasten om een goed overwogen besluit nemen in het bezoeken of ophalen van een familielid. Wij adviseren om een familielid maximaal 1 feestdag mee naar huis te nemen voor bijvoorbeeld een kerstdiner of ander samenzijn buiten het Gasthuis. De landelijke richtlijnen moeten in acht worden genomen, dus maximaal drie bezoekers op de betreffende locatie, waarbij 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden. Wanneer een bewoner meegaat in de auto dient een mondneusmasker gedragen te worden. Buiten deze kerstdagen geldt een maximum van 2 bezoekers per dag aan onze locatie en bij thuisbezoek. Wellicht ten overvloede willen we u nogmaals wijzen op de handhygiëne, ‘was uw handen stuk’, zoals Mark Rutte weer zei deze week.

Vaccineren

Er wordt veel gesproken over de vaccins die binnenkort beschikbaar zijn. Wij volgen uiteraard het beleid dat landelijk vastgesteld wordt. Nog lang niet alles is bekend hierover, wel het volgende. Er is een eerste indeling gemaakt van wie bij de start van de coronavaccinatie welk type inenting krijgt, en op welke locaties deze vaccins worden toegediend. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep. Zij komen in aanmerking voor inenting met het vaccin van ‘BioNTech/Pfizer’, mits het eind december door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) wordt goedgekeurd. Deze groep wordt gevaccineerd op circa 30 priklocaties, die de GGD verspreid over het land gaat inrichten. Zoals ons nu bekend is zullen alle zorgmedewerkers vanaf begin januari 2021 gevaccineerd kunnen worden bij een priklocatie in de regio. De komende weken ontvangen onze medewerkers hierover meer informatie en uitleg vanuit het Gasthuis.

Vaccinatie van bewoners

Ook wordt er steeds meer bekend over het coronavaccin ‘Moderna’ dat binnenkort beschikbaar wordt gesteld voor alle bewoners van onze locaties. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit vaccin vanaf half januari 2021 op de markt komen. Zodra hier meer informatie over bekend is zullen wij u uiteraard opnieuw informeren. De cliëntenraad zal aankomende week een eerste inventarisatie van vragen bundelen die leven onder bewoners.

Wees zuinig op elkaar en waakzaam! Wees u steeds bewust van de kwetsbare groep in ons Gasthuis.


Update 22 september 2020

Nadat vanaf 1 juli de bezoekregeling voor verpleeghuizen vanuit de overheid werd opgeheven, gingen onze locaties gefaseerd weer open.

Binnen onze locaties ontmoeten we elkaar op 1,5 meter afstand. We blijven onze handen wassen en werken hygiënisch. Wilt u zich op locatie blijven inschrijven bij de receptie, als u onze locaties bezoekt? Als u corona gerelateerde klachten heeft, dan mag u in het belang van de bewoners en medewerkers niet op bezoek komen.

Op dit moment is op de locatie Wervershof een bewoner waarbij corona geconstateerd is. Deze bewoner verblijft in individuele isolatie. In overleg met de GGD en Specialist ouderengeneeskunde is verder besloten om de woonafdeling van deze bewoner preventief in quarantaine te plaatsen. Dit houdt in dat ook de andere bewoners van de afdeling deze niet verlaten. Voor deze afdeling gelden aangepaste bezoektijden. Hierover zijn 1e contactpersonen geïnformeerd.

Algemene afspraken

Bezoek: Bewoners ontvangen bezoek op het appartement of slaapkamer. Woonkamers van Kleinschalig wonen en de algemene ruimtes, met uitzondering van de restaurants, zijn niet toegankelijk voor bezoek. Wij verzoeken met elkaar alert te zijn om de gangen zo vrij mogelijk te houden.

Tuin: Bewoners kunnen samen met bezoek gebruik maken van onze binnentuinen. We vragen om hier ook rekening te houden met de 1,5 meter in de tuin. Mocht het druk zijn in de binnentuinen dan willen we vragen om een andere plek te zoeken.

Restaurant: De Gasteling is open voor bezoek. Bewoners zijn van harte welkom samen met bezoek om een kop koffie te drinken of te lunchen in de Gasteling. Dit geldt ook voor restaurant Phoenix op locatie Davidshof. In beide restaurants geldt de 1,5 meter. Hierdoor is er minder ruimte voor gasten. Houdt u hier alstublieft rekening mee.


Update 21 juli 2020 

Vanaf 1 juli is de bezoekregeling voor verpleeghuizen vanuit de overheid opgeheven. Binnen onze locaties ontmoeten we elkaar op 1,5 meter afstand. We blijven onze handen wassen en werken hygiënisch. Wilt u zich op locatie nog blijven inschrijven bij de receptie, als u onze locaties bezoekt? Als u corona gerelateerde klachten heeft, kan u in het belang van de bewoners en medewerkers niet op bezoek komen. Op dit moment is op beide locaties geen corona.

Bezoek: Bewoners ontvangen bezoek op het appartement of slaapkamer. Woonkamers van Kleinschalig wonen en de algemene ruimtes, met uitzondering van de restaurants, zijn niet toegankelijk voor bezoek. Wij verzoeken met elkaar alert te zijn om de gangen zo vrij mogelijk te houden.

Tuin: Bewoners kunnen vanaf heden samen met bezoek gebruik maken van onze binnentuinen. Wel willen we vragen om ook hier rekening te houden met de 1,5 meter in de tuin. Mocht het druk zijn in de binnentuinen dan willen we vragen om een andere plek te zoeken.

Restaurant: De Gasteling is weer open voor bezoek. Bewoners zijn van harte welkom samen met bezoek om een kop koffie te drinken of te lunchen in de Gasteling. Dit geldt ook voor restaurant Phoenix op locatie Davidshof. In beide restaurants zal de 1,5 meter blijven gelden. Hierdoor is er minder ruimte voor gasten. Houdt u hier alstublieft rekening mee.

We wensen u een zonnige zomer.


Update 1 juli 2020

Vanaf woensdag 1 juli 2020 is bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis de volgende fase van de verruimde bezoekregeling ingegaan.

Het Gasthuis gaat samen met de bewoners, contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers een nieuwe fase in van de bezoekregeling. We zijn toe aan een nieuwe fase waarin de bewoner meer bezoek kan ontvangen.

Op 29 juni 2020 ontvingen de bewoners en eerste contactpersonen een brief met de actuele informatie. In de brief staat onder andere dat de bezoekfrequentie is uitgebreid en dat de bezoektijden zijn verruimd.

De belangrijkste maatregelen blijven gehandhaafd, wij verwachten dat iedereen aanwezig in het Gasthuis deze naleeft.
We wensen een ieder een fijne en veilige zomerperiode toe.


Update 8 juni 2020

Vanaf maandag 15 juni 2020 zal bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis de 2e fase van de bezoekregeling ingaan. Deze fase zal duren tot en met 1 juli 2020.

Het Gasthuis gaat samen met de bewoners, contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers een nieuwe fase in van de bezoekregeling. We merken met elkaar toe te zijn aan een nieuwe fase waarin de bewoner meer bezoek kan ontvangen. De afgelopen maanden zijn moeilijk en verdrietig geweest voor ons allen. We hopen met nieuwe afspraken, gemaakt in overleg met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad, teamleiders zorg, kwaliteitsteam en managementteam, samen te kunnen gaan voor ‘het nieuwe normaal’.

Op 8 juni 2020 ontvangen de bewoners en eerste contactpersonen een brief met de actuele informatie. In de brief staat onder andere dat
-de bezoekfrequentie wordt uitgebreid;
-de bezoektijden worden verruimd;
-er voor Kleinschalig wonen gewerkt wordt met een bezoekagenda om het bezoek te spreiden over de dagen van de week om zo de bezoekersstromen binnen het Gasthuis en de woongroepen te reguleren;
-per locatie praktische afspraken worden gemaakt. Er worden oplossingen bedacht die per gebouw kunnen verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden;
-vooraf aan het bezoek geen telefonische gezondheidscheck meer is. Bezoekers zijn welkom indien zij geen corona gerelateerde klachten hebben;  bezoeker en bewoner zijn gezond als zij elkaar ontmoeten. Zie deze checklist voor de gezondheidscheck;
-bezoek bij binnenkomst de handen desinfecteert en dat men onderling 1,5 m. afstand houdt.

We gaan gefaseerd de bezoekmogelijkheid verruimen tot aan de zomerperiode, voor ieders welzijn zoeken we naar passende mogelijkheden.
We wensen iedereen fijne bezoekmomenten toe.


Update 26 mei 2020

Na deze eerste versoepeling is vanaf 25 mei 2020 fase 1 bezoekregeling voor verpleeghuizen ingegaan. Dit houdt in dat t/m 15 juli 2020, elke bewoner 1 bezoeker per week mag blijven ontvangen. Na 15 juli zal -na evaluatie- fase 2 ingaan.

Wij ontvangen nu al vragen wanneer de regeling verder versoepeld zal worden. Houdt u rekening met de datum 15 juli. Wij vragen aan bewoners en aan de familie om zelf te besluiten wie er op bezoek komt. Dit hoeft niet steeds dezelfde bezoeker te zijn. Vanuit infectieoogpunt zien wij geen reden om een vaste bezoeker te hebben. Elke week wordt elke bezoeker vooraf uitgevraagd naar gezondheidsklachten op basis van de landelijke richtlijnen. De verruiming van bezoek kan alleen in combinatie met voorzichtigheid en naleven van afspraken.
Het bezoek mag gedurende maximaal 1 uur achtereen plaatsvinden.

Regels blijven van kracht
Om de veiligheid van de bewoners, medewerkers en bezoekers te waarborgen, blijven de strikte hygiënemaatregelen van kracht. Doel van deze maatregelen is om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Alle eerder genomen maatregelen blijven gehandhaafd.

We onderhouden nauw contact met de GGD om het verloop van de bezoekregeling te evalueren. Mocht de bezoeker knelpunten ervaren of tips hebben mail dan naar info@pietersenbloklands.nl.

Bezoektijden
De bezoektijden zijn vastgesteld op 7 dagen per week en zijn per locatie per brief aangegeven.

Praktische afspraken voorafgaand aan het bezoek
Telefonisch wordt men geïnformeerd over de dag en tijd van uw bezoek. Tijdens het gesprek zal worden gevraagd naar de gezondheid van de bezoeker. Klik hier voor de checklist van de Rijksoverheid.

Praktische afspraken bij bezoek aan uw naasten/ familielid:

>Per locatie gelden regels qua toegang, gebruik ingangen, looproutes etc. Afspraken zijn ook afhankelijk of de bezoeker een bewoner bezoekt op Kleinschalig wonen of bij Zorg Thuis. De bewoners en eerste contactpersonen hebben nadere informatie gekregen per brief.

>Bezoeker blijft te allen tijde op het appartement van bewoner. Bezoeker bezoekt geen algemene ruimtes. Dit is niet toegestaan. Toiletbezoek mag alleen plaatsvinden op de kamer / appartement van de bewoner.

>Blijf alert en denk tijdens het bezoek aan onderling afstand houden van minimaal 1.5 meter van (mede)bewoners/ zorgprofessionals.

Wasgoed en boodschappen
Het brengen en halen van het wasgoed, evenals de boodschappen, vindt plaats volgens geldende afspraken.

Raambellen
Vanaf 27 mei t/m 3 juni zullen er geen raambezoeken plaatsvinden. In deze weken zal de focus liggen op het zo goed mogelijk inregelen van het bezoek. In de week van 3 juni berichten wij de bewoners en familie hier verder over.

Wandelen buiten locatie
Kort wandelen buiten locatie is vanaf 27 mei toegestaan, uiteraard mits de 1,5 meter afstand met andere mensen gehandhaafd blijft. Betreden van ruimtes waar andere mensen zijn (bv winkels) is niet toegestaan. Onze richtlijn is om hier één keer per week gebruik van te maken. Bij terugkomst dient de bewoner zijn/haar handen te wassen.

Kapsalon
Vanaf deze week kunnen bewoners weer gebruik maken van de interne kapsalon. Met de kapsalon hebben wij afspraken gemaakt om de hygiënische voorschriften in acht te nemen.

Pedicure
Met de pedicure zijn afspraken gemaakt wanneer zij aanwezig zal zijn op locatie. Zij wordt alleen ingezet bij medische noodzakelijke behandelingen. Mocht de bewoner hiervan gebruik moeten maken, dan kan dit worden aangegeven bij de zorgmedewerker.

Wij zijn blij met alle positieve reacties en waardering die ons gegeven wordt.

Bob Pluijter,
bestuurder


Update 20 mei 2020

Tijdens de persconferentie van het kabinet op dinsdag 19 mei 2020 is aangegeven dat alle verpleeghuislocaties in Nederland – mits die aan de gestelde randvoorwaarden voldoen – vanaf 25 mei 2020 de mogelijkheid krijgen tot het voorzichtig starten van een verruimde bezoekregeling. Het is aan de zorgorganisatie in overleg met de bewoners, medewerkers en de medezeggenschap (ondernemingsraad en cliëntenraad) om deze gefaseerde uitbreiding en uitbreidingssnelheid vorm te geven. Het streven is dat vanaf 15 juni alle verpleeghuislocaties in Nederland weer geheel of tenminste gedeeltelijk open zijn.

De locatie Davidshof heeft vanaf 13 mei 2020 kunnen deelnemen in de 1e groep van verpleeghuislocaties die de verruiming van de bezoekregeling ter hand mochten nemen. Ervaringen worden binnen locatie Davidshof geëvalueerd en deze ervaringen worden in de regio en het land  ingebracht.

De verruiming van de bezoekregeling op locatie Davidshof loopt nu vanaf 13 mei. De eerste week van ontmoetingen heeft plaatsgevonden. De start is goed verlopen. De bezoekregeling wordt gemonitord in samenwerking met de GGD en na twee weken (27 mei) geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie bepaalt hoe we verstandig verder kunnen gaan.

We verwachten op maandag 25 mei te kunnen berichten, hoe de locatie Wervershof het begin van de verruiming van de bezoekregeling gefaseerd en voorzichtig gaat oppakken. Bij verruiming van de regels van bezoek (naar binnen) volgt ook verruiming van regels voor het naar buiten gaan. Deze informatie gaat maandag 25 mei naar de bewoners en de eerste contactpersonen.

Pedicure
Op indicatie van de zorg kunnen op beide locaties weer pedicure-behandelingen worden gestart. Dit is voor bewoners die dat echt nodig hebben.

Kapsalon
De kapsalons gaan weer open. In een brief aan de bewoners en eerste contactpersonen is aangegeven hoe bewoners een afspraak kunnen maken.

Raambellen
Tijdens de huidige bezoekregeling is raambellen op locatie Davidshof niet mogelijk. Volgende week geven wij de bewoners hier meer informatie over.
Het raambellen op locatie Wervershof vindt gewoon plaats.


Update 11 mei 2020

Voorzichtig proberen realiseren van bezoekregeling

Woensdag 6 mei 2020 heeft de regering tijdens een persconferentie aangegeven voor een aantal branches de maatregelen (gefaseerd) te gaan  versoepelen. Dit geldt nog niet voor alle verpleeghuizen. Wel is aangeven dat er met een beperkt aantal verpleeghuizen voorzichtig wordt gestart met het realiseren van een bezoekregeling.

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, locatie Davidshof, is gevraagd als deelnemer te participeren aan het ‘voorzichtig proberen’ van het realiseren van die bezoekregeling. Wij zijn daarmee één van de 25 verpleeghuizen in het land die daar aan mogen deelnemen. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis doet mee omdat we zo de eerste stappen kunnen zetten met een goede en deskundige begeleiding. Onze ervaring kan locatie Wervershof en andere instellingen helpen verantwoord het bezoek voor de bewoners/cliënten vorm te geven.  De Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en andere betrokkenen hebben hier allen positief op gereageerd. Over hoe de bezoekregeling concreet wordt vormgegeven (in Davidshof) ontvangen de bewoners van locatie Davidshof en de familie/eerste contactpersonen een aparte brief.

Voor meer informatie over de voorzichtige aanpassing van de bezoekregeling, klik hier.

Verkenning verruimen van de bezoekregeling locatie Wervershof
Zoals eerder aangegeven onderzoeken wij gelijktijdig de mogelijkheden voor locatie Wervershof hoe familieleden in de toekomst weer veilig op bezoek kunnen komen bij hun naaste/familielid. Wij zijn daarvoor mede afhankelijk van informatie uit landelijke onderzoeken. Zodra daar meer over bekend is, melden wij u dat uiteraard.

Verder alle maatregelen gehandhaafd
Alle eerder genomen maatregelen voor beide locaties waar wij eerder over gecommuniceerd hebben, blijven nog steeds gehandhaafd. Zoals bekend zijn de geldende maatregelen voor de verpleeghuizen verlengd tot 20 mei 2020. Beide locaties blijven dicht voor bijeenkomsten en activiteiten, de lopende afspraken met leveranciers blijven in stand, de afspraken met betrekking tot het halen en brengen van de was en de boodschappen blijven gehandhaafd. Bewoners van beide locaties mogen nog niet naar buiten, maar mogen wel gebruik maken van de binnentuin.

Kapper, (medische) pedicures en fysiotherapeuten
Zolang het landelijke verbod op bezoek in de verpleeghuizen nog van kracht is, kunnen in de verpleeghuizen de kappers, (medische) pedicures en fysiotherapeuten nog niet starten. Dit om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare mensen in het verpleeghuis alsnog besmet worden. Dit geldt voor onze beide locaties.

Actuele situatie rondom bewoners
Op dit moment zijn er binnen ons Gasthuis geen cliënten waarbij het coronavirus is vastgesteld.

Contact op andere wijze
Het delen van berichten in Facebookgroepen per woongroep (Kleinschalig wonen), videobellen via bijvoorbeeld Whatsapp, Whereby of Skypen of Zoomen blijft ongewijzigd aangeboden. Vanaf 4 mei  is op beide locaties gestart met het raambellen. In de brief van vorige week heeft u de bijlage ontvangen over de wijze waarop u een afspraak voor het raambellen kunt inplannen. Mooi om te zien dat het werkt, al is het nog gescheiden door glas, het wordt als plezierig ervaren elkaar te kunnen zien. Heeft u vragen over hoe het beste contact kunt leggen met de bewoner, dan kunt u altijd contact opnemen met de EVV-er. Via de receptie van de betreffende locatie kunt u een afspraak inplannen.

Voor de pers
De focus voor het Gasthuis ligt de komende week op het in goede banen leiden van het verruimen van de bezoekregeling, zodat bewoners en hun naasten elkaar weer kunnen ontmoeten. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@pietersenbloklands.nl.


Update 29 april 2020

De verzorgingshuizen zijn, zoals we allemaal hebben meegemaakt, abrupt dicht gegaan. Een voor iedereen zeer vervelende situatie. We kunnen echter niet net zo abrupt als dat de huizen gesloten zijn, ook weer open gaan. Er zijn meerdere initiatieven om te onderzoeken op welke manier de bezoekregeling in de komende periode in het land, en binnen ons Gasthuis, aangepast kan worden. Daarin hebben we voor ogen dat we er -helaas- rekening mee moeten houden dat we langer met het coronavirus te maken hebben en daar dus ook zorgvuldig mee moeten omgaan.

Onderzoeken
Dit doen we niet alleen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start een onderzoek over het op verantwoorde wijze verruimen van de openstelling. Minister De Jonge wil op 6 mei een besluit nemen waardoor over circa twee weken (rond 15 mei) met een proef begonnen kan worden. De minister wil starten met een beperkt aantal verpleeghuizen.

Samen met ActiZ en de LOC (Landelijke cliëntenraad) worden veilige uitgangspunten ontwikkeld die voor ons als handreiking kunnen dienen. Zodra meer informatie beschikbaar is wordt dat besproken met onze Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

Ook is een onderzoek gestart om meer zicht te krijgen hoe het coronavirus zich epidemiologisch in verpleeghuizen gedraagt.

Beide locaties blijven lopende deze drie onderzoeken nog dicht. Tegelijkertijd bereidt het Gasthuis stapsgewijs een gefaseerde opening voor, passend bij de waarden van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. We hopen te mogen rekenen op een ieders steun om dit weloverwogen, beheerst en verantwoord te kunnen doen.

Raambellen
Vanaf 4 mei starten we met ‘Raambellen’. Dit betekent dat we op beide locaties een ruimte inrichten waar de bewoner binnen blijft en achter het raam plaatsneemt. Familie kan aan de andere (buiten) zijde bellen met de bewoner. Vandaag is er een brief uitgegaan met een beschrijving hoe men zich kan opgeven voor het Raambellen. Om een gesprek te plannen kan men bellen met de recepties. Voor locatie Wervershof kan men bellen naar 033 4345600 (op werkdagen van 8.30-16.00 uur). Voor locatie Davidshof kan men bellen naar 033 4216500 (op werkdagen van 8.30-17.00 uur). Er kan alleen een gesprek plaatsvinden als er eerst een afspraak is ingepland.


Update 23 april 2020

De periode tot 20 mei 2020 blijft ons Gasthuis op beide locaties dicht. Alleen zorgmedewerkers kunnen naar binnen en naar buiten. De komende periode zullen wij samen met nieuwe uitdagingen en grote opgaven geconfronteerd worden, met als belangrijkste doelstelling: het coronavirus buiten de deur houden. Mocht het toch binnen de muren van het Gasthuis komen, dan gaan we over op isoleren om het virus zo min mogelijk de kans te geven zich te verspreiden.

Als St. Pieters en Bloklands Gasthuis voelen we het verdriet en de consequenties die de verlengde maatregel voor de bewoner en familie/mantelzorger heeft, wel accepteren wij de beslissing die de overheid neemt. Op 23 april hebben de bewoners en eerste contactpersonen een brief ontvangen met aanvullende informatie.

Activiteiten
Op beide locaties zorgen we voor een passend en uiteenlopend aanbod van activiteiten en optredens in onze binnentuinen. Zo zal Koningsdag op 27 april ‘gevierd’ worden en bekijken de activiteitenbegeleiders steeds opnieuw wat passend is en binnen de mogelijkheden valt. De activiteitenbegeleiders bieden nu meer individuele activiteiten aan.

Bezoek aan de tuin
We geven het advies aan alle bewoners om zoveel als mogelijk in de appartementen te blijven. Bewoners van beide locaties kunnen, op mooie dagen, beperkt gebruik maken van de binnentuin. Daar geldt beslist, voor iedereen, de minimale afstand van 1,5 meter.  Bewoners kunnen zowel in de zon als in de schaduw zitten. Als het druk is adviseren wij de bewoners om een ander moment te kiezen.

Contact
Contact via Facebookgroepen (per woongroep), videobellen via bijvoorbeeld Whatssapp of Skypen blijft ongewijzigd aangeboden. In de gegevens bovenaan deze pagina staan de nummers van de luisterlijnen, mocht er behoefte zijn aan een vertrouwelijk gesprek. Ook ons geestelijke verzorger, ds. René Rosmolen houdt contact met de bewoners of is zelf ook rechtstreeks te benaderen.

We bedanken bewoners en familieleden, de buurt en ondernemers van wie wij regelmatig attenties mogen ontvangen. Via onze sociale media berichten we hierover.

Facebook: www.facebook.com/pietersenbloklands
Instagram: pietersenbloklandsgasthuis
LinkedIn: St.Pieters En Bloklands Gasthuis te Amersfoort


Update 22 april 2020

Op 21 april 2020 heeft de regering meegedeeld dat de maatregelen voor de verpleeghuizen verlengd worden tot 20 mei 2020. Dit betekent dat de bezoekregeling ongewijzigd blijft tot 20 mei. Zowel locatie Davidshof als locatie Wervershof blijven dicht. Alleen zorgmedewerkers kunnen naar binnen en naar buiten. Deze week ontvangen de bewoners en 1e contactpersonen een brief met aanvullende informatie.


Update 15 april 2020

Op 15 april hebben alle bewoners en 1e contactpersonen van bewoners een brief ontvangen met de laatste actualiteiten.

Tot en met 28 april 2020 blijft de maatregel gehandhaafd dat er geen bezoek mogelijk is op beide locaties. We beseffen ons hoe moeilijk het is om afstand te houden van elkaar, elkaar niet te kunnen ontmoeten of te kunnen zien. Het is in het belang van de gezondheid van de bewoners om elk contact met anderen (dan zorgmedewerkers) te mijden.  Dit betekent ook dat er geen ontmoeting kan plaatsvinden in de de hal of bij het hek in de binnentuin van locatie Davidshof. We vragen daarvoor een ieders begrip. We doen het samen, met bewoners, familie en medewerkers.

Halen en brengen van boodschappen, post en was
Het halen en brengen van boodschappen, post en schone was kan in een tas/krat of zak (met duidelijke vermelding van naam en appartement) gebracht worden van maandag tot en met vrijdag, tussen 11.00-15.00 uur. Dit kan in de kar in de sluis, voor de receptie.

Vuile was kan op dinsdag worden opgehaald tussen 11.00-15.00 uur. Deze was staat in de kar in de sluis. Graag schone kleding retourneren in een schone tas en niet in dezelfde tas als waar de vuile was in heeft gezeten.

In het weekend:
Het halen en brengen van boodschappen, post, schone was voor bewoners kunnen in het weekend in een tas/krat of zak (met duidelijke vermelding van naam en appartement) gebracht worden tussen 11.00-13.00 uur. Spullen kunnen in de kar in de sluis voor de receptie worden neergezet.

Activiteiten:
We hebben fijne paasdagen gehad met een paasbrunch en op beide locaties muziek. Via onze sociale media berichten we daar over. Verschillende activiteiten worden nu anders aangeboden dan de bewoners gewend zijn. De activiteitenbegeleiders bieden nog meer individuele activiteiten aan. Beide locaties hebben hun eigen invulling, ook daar ontstaan mooie initiatieven en creatieve oplossingen.

Wanneer er behoefte bestaat aan een (vertrouwelijk) gesprek, verwijzen wij u naar de nummers die bovenaan deze pagina staan vermeld. In de brief worden nog enkele interne telefoonnummers gedeeld met bewoners en familie.


Update 9 april 2020

Op 7 april 2020 hebben alle bewoners en 1e contactpersonen van bewoners een brief ontvangen met daarin de laatste actualiteiten. Op dit moment zijn er binnen ons Gasthuis geen cliënten waarbij het coronavirus is vastgesteld. Op het moment dat bij een cliënt een verdenking is op besmetting met het coronavirus dan wordt de bewoner, volgens protocol, op de eigen kamer in afzondering verzorgd. Daarna worden direct vervolgstappen gezet.

Bezoekersstop
Vanwege de verlengde maatregel is bezoek aan ons Gasthuis niet mogelijk. Deze maatregel geldt tot en met dinsdag 28 april 2020. De week voor 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Wij beseffen ons wat dit betekent voor de bewoners, familie en naasten en onze vrijwilligers. Juist in deze tijd wil je elkaar kunnen ontmoeten. Helaas is dat niet mogelijk, we danken iedereen voor het begrip.

In contact blijven
In de brief aan de bewoners en familie hebben we aangegeven hoe er toch onderling contact kan blijven. Voor de woongroepen zijn per woongroep Facebookgroepen gestart waar eerste contactpersonen een uitnodiging voor ontvangen. Per bewoner wordt bekeken of het meerwaarde heeft om bijvoorbeeld contact te hebben via videobellen. Voor bewoners van Zorg Thuis kan op meerdere manieren via beeldbellen contact worden gezocht. In de bijlage van de reeds verstuurde brief wordt nader ingegaan op de wijze waarop dat mogelijk is.

Steun
Onze geestelijke verzorger, ds. René Rosmolen, houdt (telefonisch) contact met de bewoners. In de brief is vermeld hoe bewoners zelf contact met hem kunnen opnemen mocht daar behoefte aan zijn. Ook kan dit gemeld worden bij de receptie.

Intern is gestart met de PBG Luisterlijn voor bewoners, mantelzorgers en familieleden. Op vaste tijden kunnen zij contact opnemen met onze psychologen, maatschappelijk werker en geestelijk verzorger. Het spreekuur is op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00-14.00 uur. Het telefoonnummer is vermeld in de brief.

De landelijke Luisterlijn kan dag en nacht gebeld worden. Dat nummer is 0900-0767.

Voor mantelzorgers is een speciale landelijke telefoonlijn, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-18.00 uur via 030-760 60 55.

Activiteiten
Ons dringend advies aan alle bewoners is om zoveel als mogelijk in de appartementen te blijven.
Op beide locaties worden aan onze bewoners (1 op 1) activiteiten aangeboden, passend binnen de mogelijkheden. Regelmatig is er in de binnentuin een optreden of activiteit waar vanaf de galerij of van achter het raam naar gekeken kan worden.

Bewoners en ondernemers weten ons Gasthuis te vinden met diverse attenties, fijne post en tekeningen. We zijn dankbaar voor al deze mooie initiatieven en aandacht. Via onze sociale media (Facebook en Instagram) berichten wij hier over.


Update 1 april 2020

Zoals bekend heeft de overheid de maatregel genomen om alle deuren van de zorginstellingen gesloten te hoouden. De maatregel is verlengd en geldt tot en met 28 april 2020.
Tot die periode blijft de regel gehandhaafd dat er geen bezoek mogelijk is. Dit geldt voor iedereen, familieleden, vrienden en vrijwilligers. We informeren u zodra dit bezoekersverbod opgeheven wordt. Wij beseffen wat dit voor u als bewoner, voor uw familie en naasten, betekent. Als Gasthuis ondersteunen wij dit landelijk beleid. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid.

Bewoners en 1e contactpersonen (familie/naasten) hebben vandaag hierover een brief ontvangen.

Locaties gesloten
De maatregel betekent dat alle bewoners van Blok A van locatie Wervershof en alle bewoners van locatie Davidshof het gebouw niet mogen verlaten. Het gebouw is dicht, de in- en uitgang is alleen geopend voor de zorgmedewerkers. Ook aan bewoners van Blok B locatie Wervershof aan wie wij zorg verlenen, is het dringend advies om het gebouw niet te verlaten. Bewoners van Blok B komen niet meer naar Blok A, ook niet voor maaltijden of ontmoeting.

Uitzondering op bezoekersstop
Uitzondering is bezoek aan een bewoner met terminale zorg. In dat geval neemt de teamleider contact op met de familie.

Boodschappen en was
In de winkeltjes op beide locaties hebben we basisboodschappen beschikbaar. Als er bijzondere vragen zijn, dan kunnen de bewoners dit bij de receptie aangeven, wij proberen dit dan met de bewoner te regelen. Boodschappen, post, schone was voor bewoners kunnen – met duidelijke vermelding van naam en appartement – in een tas/krat/zak neergezet worden in de kar die in de sluis staat na de 1e deur bij de recepties op maandag t/m vrijdag, 11.00 – 15.00 uur. Het Gasthuis zorgt dat deze zaken bij de bewoner afgegeven worden. Vuile was wordt verzameld en u wordt verzocht dit eenmaal per week, op dinsdag, op te halen uit de kar die in de sluis staat na de 1e deur bij de receptie, tussen 11.00 en 15.00 uur. Het verzoek aan familie is om zich aan deze tijden te houden. Wilt u de schone kleding in een schone tas retourneren, dus niet in dezelfde tas als waar de vuile was in heeft gezeten.

In contact blijven
Het contact tussen familie en bewoners is natuurlijk heel belangrijk. We doen ons best dit te faciliteren.

We ontvangen veel steun en aandacht voor de bewoners. Dat is hartverwarmend en daar zijn we we erg blij mee.


Update 24 maart 2020

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis verspreidt aan alle bewoners en eerste contactpersonen per brief een update. Ook de cliëntenraad stuurt een bemoedigende brief naar de familieleden. Een kopie van deze brief vindt u hier.

Familieleden en medewerkers starten besloten Facebookgroepen op diverse groepen om het contact van binnen naar buiten te behouden. De eerste contactpersonen ontvangen hierover nader bericht.

Wij ontvangen hartverwarmende reacties uit de hele buurt en ook van ondernemers. Dat doet ons goed.Update 20 maart 2020

Het bezoek aan bewoners van Kleinschalig wonen en Zorg Thuis van ons Gasthuis is per vandaag  niet meer mogelijk. We hebben dit besloten omdat wij er alles aan willen doen onze (kwetsbare) bewoners en de zorgmedewerkers te beschermen tegen besmetting. Uitzondering is het bezoek aan een bewoner met terminale zorg. In dat geval neemt de teamleider contact met de familie op.

Familie kan bewoner(s) niet meer ophalen om mee naar buiten te gaan.

Het sluiten van de deuren van onze locaties is voor bewoners, familie/naasten is verdrietig omdat zij elkaar de komende periode niet kunnen ontmoeten zoals ze gewend waren. We hopen dat iedereen beseft dat het niet anders kan. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Binnen ons Gasthuis krijgen we dagelijks steun van een enorme groep aan vrijwilligers. Zij doen heel waardevol werk binnen onze organisatie. Al eerder hebben we besloten dat het bezoekersverbod helaas ook voor hen geldt. Zo blijft het contact tussen de bewoners en anderen buiten het Gasthuis zo klein mogelijk.

Naast dat men elkaar uiteraard gewoon kan bellen, zoeken we binnen het Gasthuis naar creatieve oplossingen om contact tussen de bewoner en familie mogelijk te maken via bijvoorbeeld Skypen. Via de Facebook-kaartenactie komen de kaarten al binnen. Deze worden verdeeld door de receptie. Post wordt gewoon bezorgd.

In de winkeltjes op beide locaties hebben we basisboodschappen beschikbaar. Als er bijzondere vragen zijn dan kunnen de bewoners dit bij de receptie aangeven, wij proberen dit dan met de bewoner te regelen.

Boodschappen, post, schone was voor bewoners kunnen – met duidelijke vermelding van naam en appartement – in een tas/krat/zak neergezet worden in de kar die in de sluis staat na de 1e deur bij de recepties op maandag t/m vrijdag, 11.00 – 15.00 uur. Het Gasthuis zorgt dat deze zaken bij de bewoner afgegeven worden. Vuile was wordt verzameld en u wordt verzocht dit eenmaal per week, op dinsdag, op te halen uit de kar die in de sluis staat na de 1e deur bij de receptie, tussen 11.00 en 15.00 uur.

Tot slot:

Het is voor ons tot nu toe het moeilijkste besluit dat we hebben moeten nemen. We hopen dat iedereen beseft dat het niet anders kan. Ondertussen doen we alles wat nodig en mogelijk is om de bewoners de beste zorg te bieden.

Namens het bestuur,

Bob Pluijter


Update 19 maart 2020

Gasthuis gesloten voor bezoek

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft op 19 maart 2020 besloten om het Gasthuis op beide locaties te sluiten voor bezoek.
Bezoek voor Kleinschalig wonen en Zorg Thuis is met ingang van vrijdag 20 maart 2020 niet meer toegestaan. Dit doen we om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden.

Uitzonderingen op bovengenoemde maatregel zijn:
-indien bezoeker partner of ouder(s) is van de bewoner
-in geval van terminale zorg

Uitzondering wordt uitsluitend en alleen verkregen door vooraf met de teamleider van de afdeling contact op te nemen en afspraken te maken. Bewoners en familie zijn door de bestuurder, de heer B. Pluijter, middels een brief op de hoogte gebracht.

We zijn creatief in het vinden van alternatieven om bewoners contact te laten hebben met familie, zoals skypen en bellen. Er is een kaartenactie gestart via Facebook met een oproep om bewoners van het Gasthuis een hart onder de riem te steken.

Ons sterke advies aan bewoners Zorg Thuis is om binnen te blijven conform de landelijke maatregelen.


Update 16 maart

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis neemt per vandaag de volgende maatregelen, voor beide locaties.

Alle maatregelen worden genomen in het belang van onze bewoners, we beschermen de kwetsbare groep door het vermijden van sociale contacten. We volgen daarin de landelijke richtlijnen.

 • Op beide locaties hangen instructies mbt hygiënemaatregelen, iedereen dient deze maatregelen op te volgen
 • Bezoek is beperkt toegestaan, maximal 1 bezoeker per dag per bewoner. Bij voorkeur is het bezoek steeds afkomstig uit hetzelfde kleine groepje mensen per individuele bewoner
 • Bezoeker moet zich verplicht bij aankomst melden en bij vertrek afmelden bij de receptie
 • Bezoek is niet toegestaan te komen bij koorts/luchtwegklachten/hoesten/verkoudheid. U bent nadat u 24 uur klachtenvrij bent weer welkom. Bezoek is niet toegestaan bij mogelijke verdenking van het coronavirus
 • Bezoek is niet toegestaan indien hij/zij de afgelopen 14 dagen in een risicogebied is geweest (zie RIVM)
 • Kleine kinderen zijn tijdelijk niet welkom in het Gasthuis
 • Onze zorgmedewerkers zijn bevoegd en verplicht om handhavend op te treden, zij mogen namens de directie bezoek weigeren of bezoek verzoeken om weg te gaan
 • Wij mijden bijeenkomsten van meer dan 5 mensen, wij vragen dit van iedereen die onze locaties binnenkomt, dit vragen wij ook privé van onze medewerkers
 • Zorgmedewerkers komen met maximaal 5 mensen tegelijk bijeen
 • Vrijwilligers zijn tijdelijk gevraagd niet naar het Gasthuis te komen, tenzij dit expliciet wordt gevraagd
 • Alle werkzaamheden buiten de directe zorg worden gecanceld, onze prioriteit is het verlenen van zorg
 • Bezoek kan worden verzocht om mee te helpen in de zorg, bijvoorbeeld bij het eten geven
 • Medewerkers (kantoor) werken thuis waar dat kan
 • Er vinden tot en met 6 april geen rondleidingen meer plaats
 • PBG probeert zo goed als mogelijk om het verlies van contact met de buitenwereld te compenseren door andere vormen van contact en activiteiten (activiteitenbegeleiding)
 • Bewoners en familie worden middels brieven geinformeerd en nieuwe maatregelen verschijnen op de website

We danken u allen voor uw begrip en steun.

Namens het bestuur, Bob Pluijter


Update 12 maart

Vermijding grote bijeenkomsten

Beroepsverenigingen in de zorg adviseren medewerkers, tot in elk geval 10 april niet deel te nemen aan grotere bijeenkomsten die niet direct relevant zijn voor de zorg in de praktijk. Het vermijden van congressen, symposia, scholingen en dergelijke, kan immers bijdragen aan het beperken van de risico’s op verspreiding van het COVID-19 virus. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis volgt dit advies als maatregel op. PBG past tevens haar opleidingsprogramma voor medewerkers aan.

We vragen van medewerkers, vrijwilligers, familie/naasten, bezoek en gasten terughoudendheid om deel te nemen aan sociale activiteiten met grote groepen mensen zoals bioscoop, feesten en partijen. Ook is iedereen bij de komst in de locatie Wervershof of Davidshof verplicht om eerst de handen te wassen, minimaal 20 seconden met water en zeep. We schudden geen handen.

Inmiddels heeft het Oranjefonds opgeroepen om activiteiten in het kader van NL Doet af te zeggen. PBG gaat daar in mee. Ons openbaar café de Gasteling is tijdelijk voor externe bezoekers gesloten.