Om ons rijke verleden nog beter te beschermen en toegankelijker te maken voor een groter publiek is een deel van ons archief gedigitaliseerd door Archief Eemland. De stukken maakten een reis naar Heilo om ze te digitaliseren en ze zijn inmiddels weer veilig terug bij Archief Eemland. In het verleden is er door vrijwilligers bij Archief Eemland een index gemaakt van de, in het Sint Pietersgasthuis, het Bloklandsgasthuis en het sinds 1804 gecombineerde Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis, opgenomen gastelingen over de periode 1565-1960. De namen van de gastelingen werden achterhaald uit de resoluties van de besturen van de respectievelijke gasthuizen en voor wat betreft de negentiende en twintigste eeuw uit de speciaal daarvoor bijgehouden naamregisters.
Archiefstukken slijten door veelvuldige raadpleging en wanneer en een index is leidt dit tot een toename van die raadpleging. Dit is de reden waarom deze archiefstukken van St. Pieters en Bloklands zijn gedigitaliseerd. De index van gastelingen kan online geraadpleegd worden op de website van Archief Eemland, maar raadpleging van de onderliggende archiefstukken was tot nu toe uitsluitend mogelijk op afspraak in de publieksruimte in het Eemhuis.
Digitalisering van de resolutieregisters heeft nog een bijkomend voordeel. Door hun inhoudelijke diversiteit en de lange periode waarover ze bewaard zijn gebleven kunnen ze beschouwd worden als de belangrijkste stukken in het gasthuisarchief. Naast de besluiten van de afzonderlijke besturen en de namen van de opgenomen gastelingen zijn hierin bijvoorbeeld ook de namen van bestuursleden, boedelinventarissen en verpachtingen van onroerend goed genoteerd.