Door: Roy Timmerman.

Het St. Pieters- en Bloklands Gasthuis stelt belevingsgerichte zorg centraal voor de bewoners met dementie. Dit komt onder meer tot uiting met speciale muurbestickering om de bewoners zich meer thuis te laten voelen. 

In het St. Pieters- en Bloklands Gasthuis leven mensen met dementie in kleinschalige woongroepen en zijn er zorgappartementen voor mensen met chronisch lichamelijke aandoeningen. Anonieme, witte gangen zijn verleden tijd in het gasthuis, zegt bestuurder Bob Pluijter, terwijl hij wijst naar de gekleurde muren in gasthuis Wervershof. Wie nu door de gangen van het gasthuis in Vathorst loopt ziet platen van Amersfoort, van het Spui en de Hof, maar ook schilderingen van tuinen, een keuken of een wasrek. Het is een voorbeeld van belevingsgerichte zorg, waar met speciale stickers een bepaalde sfeer wordt neergezet. Geheel in wens met de beleving van de bewoners.

Belevingswereld

“Het is bewezen dat bewoners met dementie beter in hun vel komen te zitten wanneer je aansluit bij hun beleving”, zegt zorgmanager Geralde Schreuder. “Ze worden er rustiger van. De bewoners hebben als gevolg van dementie een andere beleefwereld. De bewoner denkt dat het werkelijkheid is en ervaart zich meer thuis of in een bekende omgeving.”

Bob Pluijter: Het Gasthuis stelt het beleven centraal voor de bewoners. Dat geldt voor de manier van omgaan met elkaar, de inrichting van het gasthuis, het samen wonen, het koken en het leven. We hebben het interieur aangepast en we hebben onze medewerkers concrete handvaten gegeven met een training. We werken gerichter en samen met de familie van de bewoners maken we hierin grote stappen.”

“De geestelijke beschadiging is er, maar we worden steeds bekwamer om daarmee om te gaan. Goede zorg is niet wat wij goed vinden, maar wat de bewoners vanuit hun belevingswereld als goede zorg ervaren. We verplaatsen ons in de ander en passen van daaruit wonen en zorg aan. De aanpassing binnen is bijna klaar, de volgende stap is naar buiten, naar de beleeftuin. We doen de deur open.”

Het St. Pieters- en Bloklands Gasthuis heeft een plan ingediend om van de binnentuin een beleeftuin te maken. 22 November werd duidelijk dat het Gasthuis voor deze aanvraag bij het K.F. Hein Fonds een stimuleringsprijs heeft gekregen van 5.000 euro. Dit bedrag wordt gebruikt om een gedenkplek te creëren: het ‘kalme hofje’, waar bewoners rust kunnen vinden en hun geliefden kunnen gedenken.