(Foto: Henry Krul)

Op maandag 21 januari jl. is de uitvoering van Age Friendly Cultural Cities Amersfoort – Beter van Kunst! officieel van start gegaan. Samen met verschillende zorginstellingen in Amersfoort en kunstvakdocenten, wordt dit jaar een ontwerpend onderzoek gestart naar duurzame kunstprogramma’s voor ouderen in de GGZ en ouderen met dementie en Parkinson. Doel van het project is het ontwikkelen van kunstprogramma’s die een preventief of curatief effect op de gezondheid van ouderen hebben. Voor het project ontving Scholen in de Kunst de subsidie ’Age Friendly Cultural Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De gemeente Amersfoort is co-financier en nauw betrokken bij de uitvoering van het project.

Het project: Beter van Kunst!
De kunstprogramma’s worden ontwikkeld door activiteitenbegeleiders, zorgmedewerkers en kunstvakdocenten van onder andere Scholen in de Kunst en zijn afgestemd op de mogelijkheden, vragen en beperkingen van de specifieke ouderendoelgroep. De programma’s dragen bij aan de mentale en/of fysieke gezondheid van ouderen en zijn op artistiek gebied interessant en uitdagend. Zo worden ouderen in de GGZ via dans geprikkeld om hun bewegingsarsenaal en lichaams- en omgevingsbewustzijn te vergroten. Ouderen met dementie creëren samen verhalen naar aanleiding van prikkelende afbeeldingen. Er wordt hierbij geen beroep gedaan op hun herinnering, maar op dat wat ze wel goed kunnen: associëren en fantaseren. Ook beeldende kunst en muziek spelen een rol in de ontwikkeling van de kunstprogramma’s.

Inbedden
Uitdaging is om de kunstprogramma’s op de lange termijn structureel in te bedden in de specialistische dagbesteding. Scholen in de Kunst en gemeente Amersfoort doen onderzoek naar een geschikt financieringsmodel.

Kennisdeling

De kunstprogramma’s worden getest op locaties van de Amersfoortse woonzorgcentra De Koperhorst, St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Lyvore en Zon en Schild (GGZ Centraal).
Tijdens de testfase vindt een kwalitatief onderzoek plaats door het Lectoraat Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen van de Hogeschool in Holland. De project- en onderzoeksresultaten worden vastgelegd en eind 2019 in een conferentie gedeeld met geïnteresseerde zorginstellingen, kunstenaars, mantelzorgers en andere belangstellenden. De conferentie wil andere zorginstellingen inspireren om kunst en zorg te integreren voor een betere gezondheid en kwaliteit van leven, specifiek voor de ouderendoelgroep.

De voortgang van het project is te volgen via www.scholenindekunst.nl.

Subsidie

Age Friendly Cultural Cities Amersfoort komt tot stand dankzij subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie: ‘Met het programma Age Friendly Cultural Cities moedigen we de komende jaren (2017-2020) steden aan om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren. We werken samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen, binnen het cultuur- en Wmo-beleid.’ Ook de gemeente Amersfoort draagt financieel bij.