Het PGGM, het landelijke pensioenfonds voor zorg en welzijn heeft Henriette Timmermans, teamleider van Kleinschalig wonen locatie Vathorst,  onverwacht in de bloemetjes gezet.

Collega Bert Vissers overhandigde een bos mooie zonnebloemen aan Henriëtte namens de PGGM & Co Ledenorganisatie.

“Ik heb daarbij de hoop uitgesproken dat de zonnebloemen een symbool mogen zijn van het zonnetje in huis. Om met blijvende energie zich in te zetten voor het zorgteam. Henriette was blij verrast, vond het een superleuk gebaar en voelde zich daardoor gesteund”, aldus Bert, op de website van PGGM & Co.  Ook vanuit het St. Pieters en Bloklands Gasthuis zijn we trots dat Henriëtte vanuit het PGGM in de bloemetjes gezet is.