Het Gasthuis, locatie Wervershof introduceert een nieuw interactief zorginstrument speciaal voor bewoners met dementie.  Als twee mensen hun hand op het instrument leggen en elkaar aanraken, ontstaat een gesloten circuit. Door vasthouden, strelen en trommelen horen gebruikers een variatie aan geluiden, zoals een klaterend beekje, een trein of het ruisen van de zee. Dat roept herinneringen of emoties op die leiden tot onderlinge verbinding en contact. Zo ontstaat een nieuwe vorm van menselijke interactie. Een gesprek, ook als iemand de juiste woorden niet meer kan vinden. De CRDL is bedoeld voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie. Door middel van persoonlijke aandacht en lichamelijke aanraking creëert de CRDL (Cradle) een nieuwe, gelijkwaardige vorm van interactie tussen bewoners en hun naasten.

Sanne IJdo, teamleider van Kleinschalig wonen Wervershof: “We hebben gekozen voor de CRDL omdat het goed aansluit bij individuele, belevingsgerichte zorg voor onze bewoners. De CRDL is een prachtige uitvinding en aanwinst in de zorg voor mensen met dementie. Het is heel ontroerend om te zien wat aanraking bij mensen teweegbrengt. De CRDL is voor onze zorgmedewerkers, maar ook voor de gastvrouwen, activiteitenbegeleiders,mantelzorgers, partners en familieleden. We hanteren bij inzet van de CRDL extra hygiëne maatregelen, vanwege Covid-19. Wij hebben de CRDL kunnen aanschaffen dankzij de vrienden van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis”.

Drempelverlagend
De ontwerpers van de CRDL, Dennis Schuivens en Jack Chen, zijn blij dat St. Pieters en Bloklands Gasthuis het instrument inzet. Schuivens: “De zin van het leven is zorgen voor elkaar. Persoonlijke aandacht en wezenlijk contact zijn daarbij essentieel. De CRDL verlaagt de drempel tussen bewoners van zorginstellingen en hun naasten. Het instrument stimuleert contact op een speelse manier, zonder daarbij het cognitieve vermogen aan te spreken. We zijn blij dat het Gasthuis daar de meerwaarde van inziet.”

Over CRDL
De CRDL (Cradle) maakt nieuw contact mogelijk tussen mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie, zoals mensen met dementie, autisme of een verstandelijke beperking én hun omgeving. Dat doet de CRDL door aanraking te vertalen in geluid. Zo ontstaat een gelijkwaardige manier van contact: een gesprek, ook als mensen de juiste woorden niet kunnen vinden. De CRDL won diverse wedstrijden, zoals de Nationale ZorgInnovatieprijs 2018, HeldCare 2017, de Purpose Award 2017, NRC Live Moonshot Startup 2017 en NRC Live Zorgtechnologie Startup 2016. Inmiddels wordt het innovatieve instrument op meer dan 700 zorglocaties gebruikt.