Op het gebied van welzijn mag u van ons verwachten dat de activiteiten die wij bieden aansluiten op uw behoeften en wensen. Dit betekent dat er met gezamenlijke inspanning van u, uw naasten, de medewerkers van het Gasthuis, vrijwilligers en anderen veel mogelijk is. De activiteitenbegeleiding en de zorgmedewerkers gaan samen met u op zoek wat wij u, individueel of samen met anderen bewoners, kunnen bieden.

U kunt zich aansluiten bij één van de vele groepsactiviteiten waar bewoners van de zorgappartementen en bewoners van Kleinschalig wonen aan deel kunnen nemen, zoals dansen op een stoel, tekenen en schilderen, bloemschikken en geheugentraining. Andere activiteiten worden meer aangepast op de doelgroep, zoals de Tovertafel voor bewoners van Kleinschalig wonen. Sommige activiteiten vinden op de woongroep zelf plaats.

Er is ook gelegenheid om deel te nemen aan een kerkviering of andere bijzondere bijeenkomst zoals het jaarlijks gedenken van het overlijden van dierbaren.

Midden in de samenleving
Het St. Pieters en Bloklands staat letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving. Beide locaties doen actief mee aan de activiteitenkalender van de stad Amersfoort, zoals Gluren bij de buren en aan landelijke activiteiten zoals NL DOET.

Door het jaar heen zijn er exposities en optredens van smartlappenkoor tot huisorkest met klassieke muziek.

 

Wij maken graag gebruik van allerlei (samenwerkings)projecten met andere organisaties. Zelf kunst maken en exposeren, dansen op de stoel en optreden, verhalen vertellen in combinatie met muziek. Zomaar een aantal voorbeelden van projecten waar bewoners van het Gasthuis actief aan hebben deelgenomen en van genoten hebben.

Meer informatie
Voor meer informatie over onze diensten en de bekostiging hiervan in uw situatie, kunt u contact opnemen met de zorgbemiddelaar van het Gasthuis: zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl of telefonisch via
033 434 56 00.