Het bestuur en de medewerkers van
het St. Pieters en Bloklands Gasthuis
wensen u een goed 2019 toe!