Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis start met een Studiekring 50+. Elke tweede en vierde dinsdag van de maand komen 5 bewoners en 5 deelnemers van buiten het Gasthuis bijeen om te praten over de actualiteit. Voor deze gesprekskring  is het Gasthuis op zoek naar mensen die het leuk vinden hieraan deel te nemen.

De bedoeling is dat de deelnemers een onderwerp meenemen en dit presenteren aan de groep. Dat kan een gebeurtenis zijn, een bijzondere ervaring of een presentatie over een hobby of vakantie. De studiekring start elke keer met de actualiteit, wat gebeurt er in de wereld, in de stad, wat houdt ons bezig. Met al deze onderwerpen worden onderwerpen die leven het Gasthuis binnengehaald en krijgen deelnemers de gelegenheid hierover van gedachten te wisselen.

De Studiekring 50+ wordt begeleid door Vera van Brakel en Ada Mens. Zij hebben ervaring in het begeleiden van dergelijke gespreksgroepen. De bijeenkomsten vinden plaats op locatie Davidshof en zijn van 10.30-12.00 uur.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Ellen Wielinga, coördinator vrijwilligerswerk van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Iedereen is welkom, de enige voorwaarde is dat de deelnemers 50 jaar zijn of ouder.

Informatie of aanmelden kan via 033 – 434 56 00.