St. Pieters en Bloklands streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst.

Ondanks voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud, kan het Gasthuis niet garanderen dat de informatie ten alle tijden noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of altijd is bijgewerkt. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De houders van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Gebruik en verspreiding
De informatie op deze site mag gebruikt of verspreid worden met bronvermelding, mits voor niet-commerciële doeleinden.

Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met de redactie Anneke van de Laar a.vandelaar@pietersenbloklands.nl