Een Tovertafel projecteert door lichtanimaties speciaal ontwikkelde spellen op de tafel. Door de sensoren reageren de spellen op hand, arm en vingerbewegingen. Het stimuleert bewoners op speelse wijze tot beweging. Dit bevordert niet alleen het actief bezig zijn maar ook het contact met andere bewoners. De Tovertafel komt in de activiteitenruimte als onderdeel van de dagbesteding.

Erg dankbaar zijn wij voor de subsidie en bijdragen van De stichting Vrienden van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis,  het Fonds Ab Laane en Stichting Het R.C.Maagdenhuis/Stichting Brentano Steun des Ouderdom (samenwerkende fondsen van het Nationaal Ouderenfonds) waardoor de aanschaf mogelijk werd gemaakt. De Tovertafel werd op 25 oktober officieel in gebruik genomen. Vathorst TV heeft een mooi filmpje gemaakt.