De bestuurder van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Bob Pluijter, heeft een open brief ondertekend met 23 andere zorgorganisaties uit de Provincie Utrecht, en gericht aan de nieuwe Tweede Kamer. Met de ondertekening van deze Open brief maakt het Gasthuis de oproep aan de Tweede Kamer kenbaar, om met duidelijke beleidskaders, met meer vertrouwen, minder bureaucratie en met toereikende financiële middelen de zorg in de Nederlandse zorginstellingen te waarborgen.
Iedereen die betrokken is bij de verpleeghuiszorg aan onze bewoners – medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers – zet zich dagelijks in voor het geven van liefdevolle zorg en het creëren van een zinvolle dagbesteding. Wij doen alles wat mogelijk is om dat met de huidige middelen en voorwaarden te realiseren.

Voor de verkiezingen is door politieke partijen veel gezegd over liefdevolle verpleeghuiszorg, voldoende aandacht voor ouderen en de noodzaak om na de verkiezingen voldoende middelen, meer medewerkers en minder regels te realiseren.
Vandaag is het moment voor de nieuwe Tweede Kamer om zich daarover uit te spreken en een boodschap mee te geven voor de kabinetsformatie.