Bestuursverslag 2017 van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis incl financiële toelichting