Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft het bestuursverslag en de jaarrekening over 2018 gepubliceerd. Tegelijkertijd is het Kwaliteitsverslag verslagjaar 2018 gepubliceerd. Het jaar 2018 is een belangrijk jaar geweest voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Vanuit de goede traditie van gastvrijheid, is wonen, welzijn en zorg geboden op een niveau en een wijze waar we trots op zijn. Bovendien werd 2018 een bijzonder jaar vanwege het 625-jarig jubileum. De gemeente Amersfoort overhandigde het St. Pieters en Bloklands Gasthuis de Stadsoorkonde vanwege dit bijzondere jubileumjaar.

In 2018 waren speerpunten:
– Bevorderen van het welbevinden van bewoners op gebied van activiteiten die aansluiten op de behoefte van de bewoner zoals bewegen, muziek, kunst en cultuur.
– Versterken van de familieparticipatie en medezeggenschap.
– Vergroten van de kwaliteit van zorg door scholing, trainen en coachen van medewerkers, vooral op het gebied van belevingsgerichte zorg, omgaan met onbegrepen gedrag en communicatie.

We kregen nieuwe kansen en nieuwe vraagstukken die opgelost moesten worden. Over het algemeen gesproken is dat goed gegaan. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis sluit het jaar 2018 af met een positief resultaat van € 270.737.

Kleinschalige organisaties als het St. Pieters en Bloklands Gasthuis geven het bewijs dat zij wendbaar zijn en snel kunnen anticiperen op veranderingen die vanuit het maatschappelijk domein gevraagd worden. U kunt het bestuursverslag downloaden door hier te bevestigen. Voor het Kwaliteitsverslag verslagjaar 2018 klikt u hier.

Medewerkers, vrijwilligers en vrienden hebben op inspirerende wijze bijgedragen aan de gastvrije en waardige zorg voor al onze bewoners. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken.