Bestuursverslag 2018 van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis incl financiële toelichting 1.0