Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft het kwaliteitsverslag over 2017 gepubliceerd. Dit kwaliteitsverslag beslaat het jaar 2017 en beschrijft de activiteiten op kwaliteitsgebied in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis,  gerelateerd aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat in 2017 van kracht is geworden. De cliëntenraad en Ondernemingsraad, de beide medezeggenschapsorganen bij het Gasthuis, hebben bijgedragen aan het kwaliteitsverslag.

 

In 2017 heeft het Gasthuis eerst in kaart gebracht op welke wijze zij bezig is met de thema’s uit het nieuwe kwaliteitskader. Dat leidde eind 2017 tot een kwaliteitsplan. Conform landelijke afspraken is nu een kwaliteitsverslag over 2017 opgesteld. Dit kwaliteitsverslag over het jaar 2017 betreft de zorg, wonen en welzijn en behandeling van de doelgroep die onder het Kwaliteitskader valt. In het Gasthuis zijn dat bewoners  van Kleinschalig wonen; bewoners met dementie waarvan de bekostiging onder de Wet Langdurige Zorg valt.  Het kwaliteitsverslag is opgebouwd volgens de richtlijnen die het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ons biedt, en is deel beschrijvend en deels kwalitatief.

 

Het jaar 2017 is een belangrijk jaar geweest voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Vanuit de goede traditie van gastvrijheid, is wonen, welzijn en zorg geboden op een niveau en een wijze waar we trots op zijn. Medewerkers, vrijwilligers en vrienden hebben op inspirerende wijze bijgedragen aan de gastvrije en waardige zorg voor al onze bewoners. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken.

 

Voor de volledige versie van het kwaliteitsverslag over 2017 klikt u hier.