De regering heeft op 6 mei tijdens een persconferentie aangegeven dat met een beperkt aantal verpleeghuizen voorzichtig wordt gestart met het realiseren van een bezoekregeling. De directeuren Publieke Gezondheid van GGD-regio’s bepalen welk verpleeghuis mag beginnen met de aangepaste bezoekregeling. Landelijk gaan 25 verpleeghuizen voorzichtig open. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort is één van deze verpleeghuizen waarbij de bezoekregeling voorzichtig wordt verruimd.

Bob Pluijter, bestuurder St. Pieters en Bloklands Gasthuis: “De belangrijkste waarde van het Gasthuis is: Verbinding. Naasten en familie zijn van grote betekenis in het leven van de bewoner. We voelen ons bevoorrecht en zijn blij dat zowel locatie Davidshof als locatie Wervershof op dit moment coronavirusvrij zijn. Door hier met locatie Davidshof aan mee te doen kunnen we de eerste stappen zetten onder goede en deskundige begeleiding. We doen ons uiterste best het coronavirus buiten de deur te houden en zo een veilige plek te bieden voor bewoners en onze medewerkers. Aan de verruiming van deze bezoekregeling is vooraf overleg zorgvuldig geweest met onder andere de cliëntenraad en de ondernemingsraad.”

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis zal de bezoekregeling voorzichtig proberen toe te passen. Geralde Schreuder, zorgmanager: “Onze prioriteit is uiteraard dit zo veilig mogelijk op te starten om de risico’s zo laag mogelijk te houden. Spontane inloop is daarom absoluut niet mogelijk. We begrijpen en voelen mee met de wens van de bewoners en familie om elkaar weer te kunnen zien. We doen er alles aan dit zo goed mogelijk te organiseren. Wij benaderen de eerste contactpersonen van de bewoners met informatie over de concrete afspraken uit de bezoekregeling.”

Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort: “Voor heel veel bewoners van verpleeginstellingen is het contact met hun dierbaren ontzettend belangrijk voor hun welzijn en gezondheid. De afgelopen tijd zijn veel creatieve oplossingen bedacht om elkaar te ontmoeten, maar dat haalt het niet bij een fysieke ontmoeting. Daarom ben ik verheugd dat de mogelijkheden voor het directe bezoek de komende tijd worden verkend en verruimd. Eerst voorzichtig uitproberen om bewoners en medewerkers veilig te houden. Om daarvan te leren hoe vervolgens ook op andere locaties, ook buiten Amersfoort, meer ruimte is voor de ontmoeting met naasten.”

Meer informatie kunt u lezen via Waardigheid en Trots , klik hier.

In het AD van 12 mei leest u een reactie van onze zorgmanager, Geralde Schreuder. Klik voor het artikel hier .

Teamleider Margreet van Wieren gaf een reactie op RVT-Utrecht. Klik hier om dat item te bekijken.

Raambellen door bewoner en familie.