We kijken terug op een jaar waarin veel is bereikt.
Met medewerkers, vrijwilligers, familie, cliëntenraad en OR, voor en met onze bewoners.
De bomen zijn versierd, de voorbereidingen voor de kerstdagen zijn in volle gang.

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een heel goed 2020.