Grafmysterie in Amersfoorts gasthuis opgelost

In de 15e-eeuwse kapel van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis te Amersfoort bevindt zich een zerk gemetseld in de vloer. In de grijs-zwarte steen is een wapen uitgehakt, waaronder staat: “Aernt van Zevender, obiit die 28 octobr[is] 1628”. Enthousiast gemaakt door Anja Bakker, beheerder van de Mannenzaal annex kapel, begint Anneke van de Laar, medewerker van het Gasthuis, in haar vrije tijd een zoektocht naar deze Aernt. Wie was hij en wat had hij met het Gasthuis te maken?

De grafzerk van Aernt van Zevender (foto: Louk Lapikas) is tijdens een restauratie in 1926 tevoorschijn gekomen in het zand onder de vloer van de kapel. In haar zoektocht komt Van de Laar erachter dat er niets over Aernt van Zevender te vinden is in het eigen archief van het Gasthuis dat zich in het Archief Eemland bevindt.

Wanneer ook speuren in andere Amersfoortse bronnen en archieven niets oplevert en het onderzoek dreigt vast te lopen, neemt ze contact op met Louk Lapikas, ruim vijftig jaar fysicus en genealoog. Hij is direct geïnteresseerd in het vraagstuk en maakt een inventarisatie van alle personen met de achternaam Van Zevender (inclusief spellings varianten), die eind zestiende en begin zeventiende eeuw in Amersfoort leefden.  De vroegste daarin voorkomende naamgenoot is Henrick van Sevender, in 1613 vermeld als regent van het Gasthuis op één van de regentenborden die daar hangen. Bij Henricks huwelijk in 1610 met de Amersfoortse burgemeestersdochter Dirckje Jans van Schoonhoven blijkt hij de neef te zijn van een getuige die uit Harderwijk komt. In het archief van die plaats ontdekt Lapikas schepenakten waarin sprake is van de gezochte Aernt van Zevender. Hij was lid van het St. Jorisgilde aldaar, een van oorsprong aloude broederschap voor onderlinge hulp en bedeling, evenals zijn zoon Henrick van Sevenaer Aerts, die in 1611 naar Amersfoort vertrok. Het Harderwijkse archief bleek vervolgens een rijke bron van gegevens waarmee de positie van Aernt in het plaatselijke geslacht Van Zevender in beeld kon worden gebracht.

Van de Laar en Lapikas hebben er een artikel over geschreven dat onlangs is gepubliceerd in Kroniek (editie juni 2020). Het artikel neemt de lezer mee in hun zoektocht naar de identiteit van Aernt.

Van de Laar: ‘Het was een zoektocht met veel spannende ontdekkingen, doodlopende wegen en mooie contacten met bevlogen (ex)archivarissen, genealogen en historici. Ik ben zeer onder de indruk en dankbaar voor de inspanningen van Louk Lapikas. Hij heeft deuren naar het verleden voor mij geopend waarvan ik het bestaan niet wist. Aernt van Zevender maakt vanaf nu en voor altijd onderdeel uit van de eeuwenoude geschiedenis van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis.’

Wilt u het hele artikel in de Kroniek lezen, klik hier.

Foto grafzerk: Louk Lapikas
Foto regentenbord: Anneke van de Laar