Voor het eerst is afgelopen zaterdag Grootouderdag gevierd in Amersfoort. Dit is een speciale feestdag, waar generaties elkaar ontmoeten en van elkaar leren en om opa’s en oma’s in het zonnetje te zetten Deze feestdag is overgewaaid uit Italië. Daar is het inmiddels een landelijke feestdag, genaamd Festa dei Nonni.

In het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, locatie Wervershof, was een gezellige muzikale happening voor de bewoners en familie. Onder het genot van een hapje en drankje kon men genieten van het duo Balqana. De bekende violiste Monique Lansdorp en nestor van de Nederlandse volksmuziek Johan Baerents traden op.

De bewoners konden verzoeknummers aanvragen variërend van gypsy Balkanmuziek tot Amsterdamse smartlappen. Het was bijzonder om te zien hoeveel de bewoners nog liederen en melodieën van vroeger kenden en meezongen.

De bewoners werden welkom geheten door Dianne Maaskant, enthousiaste activiteitenbegeleidster van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Daarna opende Carel Jansen, bestuurslid van de Felini Foundation, Grootouderdag Amersfoort 2017 door het aanbieden van een tiental speciale orchideeën, genaamd Yourchids. Deze orchideeën kun je in 12 weken tot een gewenste vorm opkweken; een leuke gezamenlijke activiteit voor de bewoners. Bewoonster mevrouw De Jong kreeg de eerste Yourchid overhandigd.

De middag werd voortgezet door Ron van der Spoel, vice fractievoorzitter van de ChristenUnie Amersfoort. Hij hield een gloedvol betoog over hoe waardevol activiteiten als deze zijn voor de verschillende generaties samen. In Vathorst wonen enorm veel kinderen, die het prachtig vinden om te luisteren naar de verhalen van vroeger en advies te krijgen. Immers men leert uit het verleden om klaar te zijn voor de toekomst.