Wanneer u vanwege gezondheidsredenen  niet of beperkt in staat bent huishoudelijke taken uit te voeren, zult u in eerste instantie een beroep doen op uw huisgenoten of andere familieleden. Wanneer dit niet (meer) mogelijk is kunnen de medewerkers van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis u hierbij ondersteunen. In overleg met u wordt afgesproken bij welke werkzaamheden u ondersteuning nodig hebt en op welke dagen en tijden dit wordt gedaan.

Indicatie

Om gebruik te maken van huishoudelijke hulp heeft u via de gemeente waar u woont een indicatie nodig. U dient zelf de indicatie bij de gemeente aan te vragen. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en schrijft in het indicatiebesluit welke hulp in het huishouden u nodig hebt en hoeveel uren. Mocht u – om wat voor reden dan ook – geen indicatie hebben, dan kunt u huishoudelijke zorg bij ons inkopen.

Kosten

De kosten voor hulp in het huishouden worden vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U betaalt wel een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen en het aantal uren zorg. De gemeente stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. Wilt u weten hoeveel de eigen bijdrage voor u persoonlijk bedraagt? Neem dan contact op met het CAK : 0800 1925 (gratis nummer) of kijk op www.cak-bz.nl.

Meer informatie? 

Voor meer informatie of hulp bij het aanvragen van een indicatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaar. U kunt haar bereiken via de email  of telefonisch 033 4345600.