Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis staat voor kwaliteit. Wij willen in samenwerking met u en uw naasten goede en veilige zorg en comfort bieden. Goede zorg is afgestemd op de individuele cliënt en op de mogelijkheden van de medewerker en de middelen van de organisatie. De basis voor goede zorg komt voort uit de samenspraak en het aangaan van verbindingen tussen bewoners, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers.


Waardenschild
Met vereende krachten hebben de medewerkers en andere betrokkenen van het Gasthuis onze kernwaarden beschreven en vandaar uit ons Waardenschild ontwikkeld. Onze kernwaarden zijn: “Warmte van het Gasthuis, Goede zorg, Verbinding en Leren. Ons doen en laten en het beleid wat we ontwikkelen,wordt tegen de lat van deze waarden gehouden. Het ondersteunt ons in de vraag: ‘doen wij de juiste dingen ook goed?’.

Kwaliteitsverslag
Zorgorganisaties zijn verplicht om een kwaliteitsverslag te maken over het voorafgaande jaar. Dit jaarlijkse kwaliteitsverslag geeft  inzage in de wijze met welke kwaliteitsthema’s bezig is en welke resultaten we hebben bereikt.

Cliënttevredenheid
Op Zorgkaart Nederland kunnen mensen hun ervaring met ziekenhuizen, artsen en zorgorganisaties waarderen. Dit geldt uiteraard ook voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. We stimuleren cliënten en hun naasten om hun waardering te plaatsen op zorgkaart Nederland. Op Zorgkaart Nederland wordt het Gasthuis op organisatieniveau over 2020 gewaardeerd met een 8.1. Jaarlijks vraagt het St. Pieters en Bloklands Gasthuis naar de ervaringen van cliënten en hun naasten.

Kwaliteitskeurmerk
St. Pieters en Bloklands Gasthuis is vanaf 2008 HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd door DNV GL. Het meest recente certificaat is in 2020 afgegeven (geldigheidstermijn is 3 jaar met jaarlijkse audits).
Met dit keurmerk tonen wij jaarlijks aan dat het Gasthuis:
– cliënten centraal stelt;
– goed georganiseerd is;
– continu werkt aan optimalisering van het aanbod;
– betrouwbare resultaten presenteert;
– voldoet aan de eisen die vanuit de sector, financiers en de overheid worden gesteld.

Waardigheid en trots

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft deelgenomen aan het programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Waardigheid en trots, liefdevolle zorg aan ouderen. Dit programma is gestart om een extra boost te geven aan de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen waarvan de basiszorg in orde is. Deelname aan dit programma heeft het Gasthuis ondersteunt in het kwaliteitsdenken. Eén van de resultaten is dat wij jaarlijks in samenwerking met de Cliëntenraad een tevredenheidsonderzoek samenstellen, afgestemd op de actuele thema’s in de organisatie.

Vergeet-mij-niet 
Op locatie Davidshof prijkt een Vergeet-mij-niet op een van de glazen voordeuren. De Alzheimer Stichting reikt de solidariteitssticker uit aan organisaties die actief bijdragen aan meer begrip voor mensen met dementie en hun naasten.

Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg en/of de diensten die wij bieden. Wij doen er alles aan om samen met u uw onvrede of klacht tot wederzijdse tevredenheid op te lossen. Meer informatie kunt u vinden in de Klachtenbrochure voor cliënten.

Het Gasthuis gebruikt nieuwe inkoopvoorwaarden
De brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en VGN hebben in samenwerking met NEVI-zorg, Intrakoop, IAZ en Santeon nieuwe inkoopvoorwaarden gemaakt. Het St Pieters en Bloklands Gasthuis gebruikt deze nieuwe voorwaarden voor de inkoop van producten en diensten. De nieuwe algemene inkoopvoorwaarden (AIVG 2017) zijn een update van de voorwaarden die in 2014 zijn opgesteld. Voor inkoopcontracten verwijzen wij naar de Algemene inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2017), zoals gedeponeerd door Actiz, GGZ Nederland, NVZ vereniging van ziekenhuizen en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en NEVI, Intrakoop, IAZ en Santeon op  21 februari 2017 bij de rechtbank Den Haag onder depotnummer 16/2017.

Het Gasthuis heeft de inkoop van goederen en diensten geprofessionaliseerd met begeleiding van Jolanda ten Hoeve, inkoopconsultant vanuit ADC.