Kwaliteit vanuit samenwerking

Kwaliteit vanuit samenwerking 2017-12-14T10:25:02+00:00

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis staat voor kwaliteit. Wij willen in samenwerking met u en uw naasten goede en veilige zorg en comfort bieden. Goede zorg is afgestemd op de individuele cliënt en op de mogelijkheden van de medewerker en de middelen van de organisatie. De basis voor goede zorg komt voort uit de samenspraak en het aangaan van verbindingen tussen bewoners, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers.


Cliënttevredenheid

Jaarlijks vraagt het St. Pieters en Bloklands Gasthuis naar de ervaringen van cliënten en hun naasten. Uit de meest recente meting in 2017 wordt Kleinschalig wonen locatie Wervershof met een 7,3 gewaardeerd en locatie Davidshof met een 8,1. De cliënten van Zorg Thuis hebben de zorg en diensten in 2016 in locatie Wervershof met een 7,8 gewaardeerd en de cliënten van Zorg Thuis in locatie Davidshof met een 8,1 (op een schaal van 1 tot en met 10, waarbij 10 het hoogst haalbare cijfer is).

Op Zorgkaart Nederland kunnen mensen hun ervaring met ziekenhuizen, artsen en zorgorganisaties waarderen. Dit geldt uiteraard ook voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis.

Kwaliteitskeurmerk
St. Pieters en Bloklands Gasthuis is vanaf 2008 HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd door DNV GL. Het meest recente certificaat is in 2017 afgegeven (geldigheidstermijn is 3 jaar met jaarlijkse audits).
Met dit keurmerk tonen wij jaarlijks aan dat het Gasthuis:
– cliënten centraal stelt;
– goed georganiseerd is;
– continu werkt aan optimalisering van het aanbod;
– betrouwbare resultaten presenteert;
– voldoet aan de eisen die vanuit de sector, financiers en de overheid worden gesteld.

Waardigheid en trots

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis neemt deel aan het programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Waardigheid en trots, liefdevolle zorg aan ouderen. Dit programma is gestart om een extra boost te geven aan de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen waarvan de basiszorg in orde is.

Vergeet-mij-niet 
Op locatie Davidshof prijkt een Vergeet-mij-niet op een van de glazen voordeuren. De Alzheimer Stichting reikt de solidariteitssticker uit aan organisaties die actief bijdragen aan meer begrip voor mensen met dementie en hun naasten.

Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg en/of de diensten die wij bieden. Wij doen er alles aan om samen met u uw onvrede of klacht tot wederzijdse tevredenheid op te lossen. Meer informatie kunt u vinden in de Klachtenregeling voor cliënten . De volledige klachtenregeling vindt u hier.

Het Gasthuis gebruikt nieuwe inkoopvoorwaarden
De brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en VGN hebben in samenwerking met NEVI-zorg, Intrakoop, IAZ en Santeon nieuwe inkoopvoorwaarden gemaakt. Het St Pieters en Bloklands Gasthuis gebruikt deze nieuwe voorwaarden voor de inkoop van producten en diensten. De nieuwe algemene inkoopvoorwaarden (AIVG 2017) zijn een update van de voorwaarden die in 2014 zijn opgesteld. Voor inkoopcontracten verwijzen wij naar de Algemene inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2017), zoals gedeponeerd door Actiz, GGZ Nederland, NVZ vereniging van ziekenhuizen en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en NEVI, Intrakoop, IAZ en Santeon op  21 februari 2017 bij de rechtbank Den Haag onder depotnummer 16/2017.

Het Gasthuis heeft de inkoop van goederen en diensten geprofessionaliseerd met begeleiding van Jolanda ten Hoeve, inkoopconsultant vanuit ADC.