Het jaar 2019 was een jaar waarin wij vanuit de waarden van ons Gasthuis, mooie momenten hebben mogen beleven met de bewoners en hun naasten, met medewerkers en vrijwilligers. U vindt dit terug in het Kwaliteitsverslag 2019 waarmee we u informeren over de activiteiten en resultaten op kwaliteitsgebied in het Gasthuis. Voorafgaand het jaar 2019 hebben we een kwaliteitsplan gemaakt. Met dit verslag leggen we verantwoording af over de behaalde resultaten en ook over de besteding van de kwaliteitsgelden die wij voor het jaar 2019 hebben ontvangen.