Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis en Het Zorg- en Wooncentrum De Haven organiseren met het Zorgkantoor Zilveren Kruis op 12 oktober een leersessie op het gebied van wondzorg. De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers die direct betrokken zijn bij wondzorg zoals wondverpleegkundigen en kwaliteitsmedewerkers. Verschillende organisaties in de regio’s van Zilveren Kruis Zorgkantoor hebben in 2016 en 2017 afspraken gemaakt op het gebied van wondzorg. Door de leerbijeenkomst te organiseren kunnen ervaringen worden uitgewisseld en kennis gedeeld. Ook de organisatie, registratie en preventie van wondzorg komen tijdens de workshops aan bod.