Op deze pagina vindt u informatie en links van organisaties en instellingen (op alfabetische volgorde) waar het St. Pieters en Bloklands mee te maken heeft. Maar ook links naar informatie die u mogelijk wilt weten als u of uw familielid zorg nodig heeft.

www.actiz.nl
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis bij Actiz, de landelijke brancheorganisatie voor de ouderenzorg, eerstelijnszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg in Nederland. Op de website van Actiz is informatie te vinden over de branche en actuele maatschappelijke thema’s in de sector.


www.alzheimer-nederland.nl/
Alzheimer Nederland geeft al ruim 25 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving.


www.amersfoort.nl
De gemeente Amersfoort spant zich in om vragen, problemen en wensen van burgers te beantwoorden. U kunt op de website meer informatie vinden over onder andere WMO.


www.breincollectief.nl
BreinCollectief is een groep deskundigen, die zich ieder vanuit een eigen discipline bezighoudt met dementie en omgevingszorg. Praktische en theoretische kennis van de moderne ‘hersenkunde’ wordt toegepast in de dagelijkse praktijk.


www.ciz.nl
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor zorg voortkomend uit de Wet Langdurige zorg. Op de website vindt u informatie over het aanvragen van een indicatie door het CIZ. Hiervoor is tevens een telefoonnummer beschikbaar: 0900 1404.


www.consumentendezorg.nl
De Nederlandse Patiënten en Consumentenfederatie (NPCF) biedt via de website www.consumentendezorg.nl een platform aan, waarop informatie te vinden is over de gezondheidszorg vanuit cliëntenperspectief.


www.dnvgl.nl
Het St Pieters en Bloklands Gasthuis heeft DNV gekozen als certificerende instantie om de werking van het HKZ kwaliteitssysteem in het Gasthuis te beoordelen.


www.dwangindezorg.nl
Informatiepunt over de complexe wetgeving rond dwang in de zorgverlening en daarbij behorende cliëntenrechten.


www.invoorzorg.nl/ivz
Stimuleringsprogramma voor organisaties in de langdurige zorg.


www.ivvu.nl
Vereniging van zorgorganisaties in de regio Utrecht. De leden richten zich op het bieden van kwalitatief verantwoorde ouderenzorg in de meest brede zin.


www.kiesbeter.nl
Algemene informatie over de verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland en vergelijking van de verschillende zorginstellingen.


http://www.regelhulp.nl/
Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.


www.verwijshulp.nl
Verwijshulp.nl is een website speciaal voor verwijzers en professionals in de gezondheidszorg die op zoek zijn naar een online, actueel overzicht van beschikbare plaatsen in revalidatielocaties, verzorgings- en verpleeghuizen en woongebouwen in de


www.waardigheidentrots.nl
In februari 2015 presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ als startpunt om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Speerpunten hierbij zijn kwaliteit door de ogen van de bewoner, de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim baan voor goede verpleeghuizen met ambitie.


www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor
Bij het Zilveren Kruis Zorgkantoor kunt u terecht met vragen over zorgaanbieders en het verkrijgen van zorg voortkomend uit de Wet langdurige zorg (Wlz).


http://www.zorgkaartnederland.nl/
Op deze site kunt – onder andere – zorgorganisaties met elkaar vergelijken en/of waarderen.


www.zorgkosten.nl
Alle vergoedingen van zorgkosten op één website. Inwoners van Amersfoort kunnen snel en makkelijk opzoeken welke zorgkosten zij vergoed krijgen. Via de zorgverzekering, de gemeente of landelijke regelingen. Vervolgens kunnen zij direct starten met aanvragen. Zorgkosten.nl is een samenwerking tussen gemeente en BS&F (ondersteunt overheden), voortgekomen uit de wens om alle vergoedingen van zorgkosten op één plek vindbaar te maken.