AMERSFOORT – De Gespecialiseerd Verzorgenden Psychogeriatrie (GVP-ers) zijn vanaf 1 juli nog meer zichtbaar in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Het streven is dat in 2020 elke woongroep en zorg thuis team een GVP-er in het team heeft. In juni behaalden de eerste 8 medewerkers Verzorging hun diploma GVP voor de opleiding die zij hadden gevolgd bij ROC Landstede Groei Opleidingen.

 

Hiermee is een start gemaakt om de GVP een belangrijke plek te geven binnen ieder team van het Gasthuis. Een GVP-er is de specialist in de directe zorg aan cliënten. Pleunie Blaauw, accountmanager Landstede Groei Opleidingen: “Het is een nieuwe opleiding die steeds bekender wordt. De zorgzwaarte neemt toe en medewerkers komen steeds voor grotere uitdagingen te staan. Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor mensen met dementie. De gediplomeerden zijn speciaal opgeleid en adviseren collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers.”

 

Het aantal cliënten met dementie of een andere psychogeriatrische aandoening neemt de komende jaren fors toe. Zorginstellingen moeten kwalitatief goed toegerust zijn om aan deze cliëntengroep de gewenste zorg en begeleiding te kunnen geven. Margreet van Wieren, teamleider bij het Gasthuis: “Wij zijn bijzonder trots op de collega’s. Het vergt wel wat van ze, een opleiding als deze naast je werk. Het is de eerste lichting die is gediplomeerd en we merken nu al de meerwaarde ervan. Met deze opleiding zijn zij nog beter in staat om de juiste begeleiding te geven aan bewoners en brengen we de zorg op een hoger plan. Daarnaast zullen ze van betekenis zijn voor mantelzorgers en teams.”