Milieu en duurzaamheid bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis (PBG) heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wil de milieubelasting die het gevolg is van haar activiteiten zo veel mogelijk verminderen dan wel voorkomen. Het Gasthuis voelt zich verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen; de zorgsector is medeveroorzaker van milieuvervuiling en klimaatverandering. “De aarde is het beste wat we hebben. We gaan er zorgzaam mee om,” aldus Bob Pluijter, bestuurder van PBG. “We zijn individueel en samen verantwoordelijk voor de ecologische voetprint die we veroorzaken.”

Op 8 juni 2020 heeft het St.Pieters en Bloklands Gasthuis daarom getekend voor de Green Deal. Met het tekenen voor de Green Deal en de Provincie brede aanpak geven we als St. Pieters en Bloklands Gasthuis aan ons in te zetten om een belangrijke bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht.

Green Deal
In 2019 is de Green Deal “Duurzame zorg voor een gezonde toekomst” getekend door onder meer VWS, ActiZ en andere brancheverenigingen, Milieuplatform Zorg en individuele zorgaanbieders. Inzet van de Green Deal is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers. De Green Deal sluit aan bij het klimaatakkoord, waarin ook zorgorganisaties afspreken de CO2-uitstoot te verminderen.

Onderdeel van de Green Deal is het behalen van het certificaat Milieuthermometer Zorg.

Via de provincie Utrecht kan PBG deel uitmaken van de kenniscommunity. In deze community leren zorgorganisaties van elkaar, delen kennis en ervaringen en bespreken ontwikkelingen. Zo kan de verduurzaming een extra versnelling krijgen en hoeft niet ieder het wiel opnieuw uit te vinden.

De Green Deal spitst zich toe op vier concrete doelen:

 1. Klimaatverandering: het terugdringen van CO2-uitstoot;
 2. Zuinig zijn met grondstoffen: circulair werken;
 3. Schoon water: medicijnresten uit het afvalwater
 4. Een gezond makende leef- en verblijfsomgeving voor patiënten en cliënten en zorgmedewerkers.

Behalen certificaat Milieuthermometer zorg


Waarom kiezen wij voor de Milieuthermometer zorg?

 • Deze is voor en door de zorg ontwikkeld en in de praktijk bewezen;
 • Deze wordt door zorginstellingen hoog gewaardeerd om de gestructureerde en stapsgewijze aanpak;
 • De milieuzorgthermometer werkt met certificaten. Zo kun je bv. medewerkers maar ook steeds meer door zorgverzekeraars en financiers laten zien dat je goed bezig bent met duurzaamheid. Daarnaast worden de resultaten en prestaties onafhankelijk getoetst.

We gaan voor het duurzaamheidscertificaat brons binnen 1 jaar, gevolgd door zilver!

De focus zal voor het jaar 2020/2021 liggen op:

 • Vermindering energieverbruik;
 • Afvalscheiding en -reductie;
 • Duurzamere inkoop;
 • Terugdringen vervoersbewegingen;
 • Bewustwording personeel en bewoners.

Deze aandachtspunten sluiten goed aan bij de 4 speerpunten van de Green Deal (medicijnresten uit afvalwater komt niet terug, omdat dit al goed geregeld is bij PBG).
Er zal eerst een 0-meting worden uitgevoerd, waarna aan de hand van de checklist met ruim 100 punten van de Milieuthermometer van het Milieu Platform Zorg, een plan wordt opgesteld.

Wat doen we al


PBG staat niet volledig aan het begin, er zijn al duurzame maatregelen doorgevoerd. Enkele voorbeelden van afgelopen tijd zijn:

 • Er is een nieuw energiecontract getekend waarbij we 100% groene energie, afkomstig van windmolens, gaan gebruiken
 • Afvalscheiding voor glas, papier, GFT en gevaarlijke stoffen is voor het hele Gasthuis ingevoerd. Per juni 2020 komt daar PMD (Plastic of Metalen verpakkingen en Drinkpakken) bij
 • Kantoorartikelen en schoonmaakmiddelen worden zo veel mogelijk duurzaam ingekocht
 • De hoeveelheid voedselverspilling is door betere afstemming van de maaltijden afgelopen jaar fors verminderd.