Cliëntenraad sluit nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het St. Pieters en Bloklands Gasthuis

De cliëntenraad van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft op 11 maart 2019 met het bestuur van het Gasthuis een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis (PBG) beheert zoals bekend twee woonzorglocaties in Amersfoort. In beide woonzorglocaties wordt zorg geboden op basis van ‘Kleinschalig wonen’ en ‘Zorg Thuis’. De uitvoering van de wettelijke medezeggenschap (Wmcz) ligt bij de gezamenlijke cliëntenraad. Deze heeft zijn bevoegdheden overgedragen gekregen van de voormalige afzonderlijke lokale cliëntenraden. De medezeggenschapsstructuur is vereenvoudigd door via één gezamenlijk orgaan met de bestuurder te communiceren, er is dus één gezamenlijke raad die de standpunten van beide locaties gezamenlijk inbrengt. In een huishoudelijk reglement heeft de gezamenlijke raad de eigen werkwijze vast gelegd.

Verder is de medezeggenschapsstructuur geprofessionaliseerd door het instellen van drie commissies, te weten een financiële commissie, een facilitaire commissie en een huurderscommissie. In de financiële commissie van de cliëntenraad worden begroting en jaarrekening besproken en andere inhoudelijke financiële zaken. In de facilitaire commissie gaat het vooral om zaken met betrekking tot gastvrijheid, horeca en (facilitaire) diensten aan bewoners. Via de huurderscommissie worden de bewoners in de formele rol van huurders van PBG vertegenwoordigd.

Mieke Peels, voorzitter van de gezamenlijke cliëntenraad, en Bob Pluijter, bestuurder van het Gasthuis, bevestigen dat met het ondertekenen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst een nieuwe fase ingeluid is waarin de professionalisering van de medezeggenschap in het Gasthuis verder gestalte krijgt.