Op een feestelijke wijze opende Stichting Smaak zaterdag  1 oktober het Pop-up Museum Smaak. De expositie, samengesteld door senioren, is de hele maand te zien in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Bestuurder van het Gasthuis, de heer B. Pluijter, legde tijdens zijn speech de verbinding tussen de bewoners van toen en nu.

“ Met Smaak in het Gasthuis bevestigen wij het belang van verhalen. Verhalen die gemaakt, geschilderd, verteld, gehoord en gelezen mogen worden. Een Gasthuis met kunst, met kunstenaars en kunstenaarschap. Een huis met ontmoeting, met levendigheid en met Zin”, aldus Pluijter.

In de stralende zon kregen belangstellenden een lesje tango. De expositie werd geopend door de heer Pauls, bewoner van het Gasthuis en voorzitter van de Cliëntenraad.

Voor openingstijden en uitgebreide informatie zie www.stichtingsmaak.nl