Voor het eerst in onze eeuwenoude geschiedenis organiseert het St. Pieters en Bloklands Gasthuis een ‘week van onze Waarden’ waarin we elke dag aandacht besteden aan één van onze kernwaarden.
Medewerkers en teams hebben op verschillende wijze de afgelopen periode woorden gegeven aan datgene wat voor hen van waarde is. Dit alles heeft geleid tot vier kernwaarden en de betekenis ervan: Warmte van het Gasthuis, Goede zorg, Verbinding en Leren met als resultaat: een mooi Waardenschild. Het Waardenschild is een handreiking waaraan we ons gedrag, ons doen en laten kunnen spiegelen en waarmee we ons verantwoorden.
Op maandag 21 augustus heeft de bestuurder Dhr. Bob Pluijter onder muzikale begeleiding, gezellig samenzijn en wat lekkers het Waardenschild gepresenteerd.  In de week van onze Waarden wordt elke dag iets bijzonders georganiseerd waar bewoners, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers van kunnen genieten.