PBG-Beleggingen

In de Stichting PBG-Beleggingen zijn landerijen ondergebracht en een aantal monumentale panden die commercieel worden geëxploiteerd

Doelstelling
Het doel van de Stichting St. Pieters en Bloklands-Beleggingen is het beheren van het vermogen binnen de Stichting met het oogmerk:

1. dit vermogen waardevast te houden door het mee te laten groeien met de jaarlijkse prijsstijging;

2. de activiteiten van de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis of diens rechtsopvolger onder algemene titel op het gebied van wonen en zorg van ouderen financieel te ondersteunen;

3. Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis-Cultureel Erfgoed of diens rechtsopvolger onder algemene titel bij het in stand houden van haar Cultureel erfgoed financieel te ondersteunen.

Het bestuur

Drs. F.W. Huitema, voorzitter
Drs. J.J. Ammersdorffer, lid
Drs. P. Wilders-Links, lid

Directie
Ir. M. van Hoogevest is als directeur belast met de dagelijkse leiding

Beloning

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Contact

St. Pieters en Bloklands Gasthuis-Beleggingen
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort
Tel.: 033 – 434 56 00
vastgoedbeheer@pietersenbloklands.nl
KvK nr. 41189662
RSIN nr. 009571085