PBG-Cultureel Erfgoed

Doelstelling van de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis-Cultureel Erfgoed

1. Het in standhouden van het Cultureel Erfgoed dat bij de Stichting in eigendom is;
2. Zorgdragen voor een goede maatschappelijke aanwending van het Cultureel Erfgoed, en al hetgeen daartoe bevorderlijk is alles in de ruimste zin.|

De Stichting is ontstaan als gevolg van een fusie op 29 december 2016 van de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis-Beleid en de Stichting St. Pieters en Bloklands-Monumenten met de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis-Davidshof.

Het bestuur

Ir. R.P. Rijper
Drs. J.J. Ammersdorffer
Drs. P. Wilders-Links

Beloning

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

ANBI

De stichting heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Beleidsplan

Het komende jaar zal de kunstverzameling op professionele wijze worden geregistreerd en zal er een restauratie- en conserveringsplan worden opgesteld.

Voor de twee rijksmonumenten zal op basis van meerjaren onderhoudsplannen het nodige onderhoud worden uitgevoerd dat nog is om de panden in een goede conditie te houden.

In overleg de Stichting Mannenzaal die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de Mannenzaal en de Kapel zal worden bekeken hoe de maatschappelijke aanwending verder kan worden verbeterd.

Contact

St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort
Tel.: 033 – 434 56 00
info@pietersenbloklands.nl
KvK nr. 41188211
RSIN nr. 002980563

Downloads


> Balans Cultureel Erfgoed 2016 (pdf-bestand)