De cliëntenraad heeft alle medewerkers van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis op 12 mei, de dag van de zorg, een brief gestuurd. Daarin bedankt de cliëntenraad, namens de bewoners, cliënten en familie, de medewerkers voor hun zorg en dienstverlening, In de brief staat te lezen: “Wij vonden als cliëntenraden van Wervershof en Davidshof, verenigd in de centrale cliëntenraad, dat jullie een grote pluim verdienen voor wat je doet en voor de plezierige en professionele wijze waarop je ons ondersteunt.”