Privacyverklaring

Goede zorg kan niet zonder het gebruik van heel veel gegevens. Vaak zijn dat gegevens van erg persoonlijke aard. Dat vraagt om grote zorgvuldigheid. Deze verklaring geeft informatie welke gegevens over u door het St. Pieters en Bloklands Gasthuis worden verzameld en gebruikt, hoe een zorgvuldige omgang met deze gegevens wordt gewaarborgd, en welke rechten u heeft.

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis gebruikt niet meer persoonsgegevens dan nodig. Dat betekent dat we niet van iedereen evenveel gegevens verzamelen; het zijn ook niet altijd dezelfde gegevens. Welke gegevens we nodig hebben, hangt er vanaf of u bewoner bent (Kleinschalig wonen en Zorg Thuis) of op de wachtlijst staat om dat te worden; de website bezoekt; onze nieuwsbrief krijgt toegestuurd; of dat u bij ons solliciteert. Daarom vindt u hier verschillende privacyverklaringen zodat u snel kunt zien wat van u van toepassing is. De informatie over het cameratoezicht is voor iedereen van belang die het Gasthuis bezoekt.  Om deze informatie niet steeds te herhalen, is een aparte verklaring opgenomen.

Klik op bijgaande verklaringen voor nadere informatie.

Privacyverklaring algemeen

Privacyverklaring Kleinschalig wonen

Privacyverklaring Zorg Thuis

Privacyverklaring nieuwsbrief

Privacyverklaring sollicitant

Privacyverklaring bezoeker (cameratoezicht)

Privacyverklaring privacyrechten

In aanvulling op hetgeen in de verklaringen is aangegeven worden in het kader van de bestrijding van COVID 19 persoonsgegevens van door ons positief geteste personen doorgegeven aan de GGD voor uitvoering van het bron- en contactonderzoek.

Wanneer u vragen of klachten over de bescherming van uw gegevens heeft of een beroep wilt doen op de rechten die u heeft, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming tijdens kantooruren 033—4345600.

Of u kunt uw klacht of verzoek sturen aan:

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort