De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft 5 juli 2016 jl. het eindrapport gepubliceerd over het toezicht wat zij gehouden hebben over een deel van de Nederlandse verpleegzorginstellingen. De IGZ heeft ook een lijst gepubliceerd met namen van de 150 organisaties, waaronder het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, met een indeling in categorieën. Vanuit de zorgvuldigheid en de vragen die de lijst kan op roepen, willen wij u aanvullend informeren.

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis staat gekwalificeerd met een 4. Dit betekent dat het IGZ toezichttraject is afgerond en de geboden zorg aan de gestelde normen voldoet. Het toezichttraject vanuit de IGZ is gestart na de verhuizing van het Gasthuis naar locatie Vathorst, begin 2012. In juni 2015 heeft de IGZ het Gasthuis een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht. Na dit bezoek was de conclusie van de IGZ dat de geboden zorg aan bijna alle normen voldoet en dat zij, in vertrouwen dat het Gasthuis deze normen zal naleven, het inspectiebezoek met een rapport afgesloten. Dit rapport is openbaar en te vinden op de site van de IGZ.

Wij zijn trots dat het Gasthuis kwalitatief een grote slag heeft gemaakt en zien onze inspanningen beloond door een, door de IGZ, afgerond toezichttraject.