Hieronder vindt u publicaties van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis of publicaties met betrekking tot het Gasthuis.

Bestuursverslag 2021

Het jaar 2021 is een onrustig jaar geweest voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Vanuit de goede traditie van gastvrijheid is wonen, welzijn en zorg geboden op een niveau en een wijze waar we trots op zijn. Lang leek het er op dat het coronavirus aan onze deur voorbij ging. We namen strenge maatregelen ter voorkoming van besmettingen en pasten deze zeer strikt toe. Van tijd tot tijd was er sprake van enkele besmettingen onder bewoners. Door de maatregelen en goede zorg hebben deze uitbraken niet geleid tot het overlijden van bewoners zoals elders in het land aan het begin van de pandemie. Onder personeel en vrijwilligers hadden we wel te kampen met besmettingen.

Door afwezigheid vanwege besmetting van personeel werd er op gezette tijden flinke druk uitgeoefend op het rond krijgen van de roosters. De geplande zorgprocessen zijn uitgevoerd. Zij het dat door de coronamaatregelen bepaalde activiteiten niet konden plaatsvinden, bezoek uit de huiskamers werd geweerd en de zorg in een aantal gevallen op een ander tijdstip of door een andere zorgmedewerker werd geleverd. Beleidsvoornemens voor 2021 zijn opgepakt en het merendeel ook uitgevoerd in dat jaar. Zo is de meerjarenstrategie vastgesteld, is de exploitatie financieel gezond gehouden, zijn een aantal
processen verbeterd en zijn de huurovereenkomsten duidelijker beschreven. Ook is in het verslagjaar de Bewonerscommissie ingesteld die de belangen van de huurders vertegenwoordigt.

De kracht van St. Pieters en Bloklands Gasthuis ligt in de kleinschalige opzet van de zorg- en dienstverlening. Wij kunnen daardoor snel inspelen op veranderingen die de omgeving ons vraagt. In de loop van 2021 hebben wij onze bekendheid vergroot o.a. door intensieve wervingscampagnes
voor personeel en is de interne en externe communicatie eigentijds ingericht. Medewerkers, vrijwilligers en vrienden hebben op inspirerende wijze bijgedragen aan de gastvrije en waardige zorg voor al onze bewoners. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken.

Klik hier om het bestuursverslag 2021 te downloaden

Onze nieuwsbrief: De Verbinding

De Verbinding is een nieuwsbrief voor bewoners, hun familie, vrijwilligers, medewerkers en andere belanghebbenden van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. De nieuwsbrief wordt samengesteld en in eigen beheer uitgegeven door een redactie die bestaat uit medewerkers van het Gasthuis.

Voor de meest actuele Verbinding klik hier


Grafmysterie opgelost

In de 15e-eeuwse kapel van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis te Amersfoort bevindt zich een zerk gemetseld in de vloer. In de grijs-zwarte steen is een wapen uitgehakt, waaronder staat: “Aernt van Zevender, obiit die 28 octobr[is] 1628”. Enthousiast gemaakt door Anja Bakker, beheerder van de Mannenzaal annex kapel, begint Anneke van de Laar, medewerker van het Gasthuis, in haar vrije tijd een zoektocht naar deze Aernt. Wie was hij en wat had hij met het Gasthuis te maken?

Van de Laar en Lapikas hebben er een artikel over geschreven dat onlangs is gepubliceerd in Kroniek (editie juni 2020). Het artikel neemt de lezer mee in hun zoektocht naar de identiteit van Aernt. Klik hier om de publicatie in de Kroniek te lezen. Of kijk op Dodenakkers, funerair erfgoed, klik hier.

Lees hier het artikel over het grafmysterie op de site van de Stad Amersfoort. De foto is van Louk Lapikas en bewerkt door de Stad Amersfoort.


St. Pieters en Bloklands Gasthuis tekent voor Green Deal en gaat voor duurzaamheid

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft op 8 juni getekend om te gaan voor de Green Deal. Met deze ondertekening geeft het Gasthuis aan zich in te zetten om in korte tijd een belangrijke bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht.

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wil de milieubelasting die het gevolg is van haar activiteiten zo veel mogelijk verminderen dan wel voorkomen.

Lees het hele bericht in ons nieuws(archief).


Gasthuis publiceert bestuursverslag 2019

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft het bestuursverslag en de jaarrekening over 2019 gepubliceerd. Tegelijkertijd is het Kwaliteitsverslag over 2019 gepubliceerd.

Het jaar 2019 is een belangrijk jaar geweest voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Vanuit de goede traditie van gastvrijheid, is wonen, welzijn en zorg geboden op een niveau en een wijze waar we trots op zijn.

In 2019 waren speerpunten:
· Bevorderen van het welbevinden van bewoners op gebied van activiteiten die aansluiten op de behoefte van de bewoner zoals bewegen, muziek, kunst en cultuur.
· Versterken van de familieparticipatie en medezeggenschap.
· Vergroten van de kwaliteit van zorg door scholing, trainen en coachen van medewerkers, vooral op het gebied van belevingsgerichte zorg, omgaan met onbegrepen gedrag en communicatie.

Het overstappen naar een nieuw elektronisch cliëntdossier met verandering in het zorgplan, cliëntplanning, roosteren, zorgadministratie en verantwoording was in 2019 belangrijk. Dat project is inmiddels als geslaagd geëvalueerd. De invoering van het gebruik van tablets in de zorg, verbetering van de zorgdomotica en Wifi plus verbetering van het systeembeheer (wijziging outsourcing) markeerden ook het jaar 2019. We kregen kansen en vraagstukken die opgelost moesten worden. Over het algemeen gesproken is dat goed gegaan.

Kleinschalige organisaties als het St. Pieters en Bloklands Gasthuis geven het bewijs dat zij wendbaar zijn en snel kunnen anticiperen op veranderingen die vanuit het maatschappelijk domein gevraagd worden.

Medewerkers, vrijwilligers en vrienden hebben in 2019 op inspirerende wijze bijgedragen aan de gastvrije en waardige zorg voor al onze bewoners. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken.

Voor het bestuursverslag 2019 van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, klik hier.


Piet (77) mocht na zeven weken eindelijk op bezoek bij zijn vrouw

Mooi artikel in het AD 0p 13 mei. Daarin schrijft journaliste Indra Jager over het bezoek van Piet Gorzeman aan zijn vrouw. Hij mocht gisteren als één van de eersten weer op bezoek bij zijn echtgenote in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis op locatie Davidshof.

Zijn vrouw Evelyne was door het zorgpersoneel helemaal opgetut en leuk aangekleed. ,,Ze zat te stralen. Ik vroeg nog: moet je niet huilen? Maar nee, ze kon alleen maar lachen. Ik ook. Het was fijn en leuk om elkaar weer te zien. Ik heb er helemaal energie van gekregen.”

Voor het hele artikel, klik hier.


Beperkte bezoekregeling gestart bij 25 verpleeghuizen

Teamleider Margreet van Wieren gaf bij RTV Utrecht een korte reactie op de beperkte bezoekregeling op locatie Davidshof. Het onderwerp was op 12 mei te zien bij UNieuws. De eerste verpleeghuizen zijn voorzichtig gestart met een gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is één van de 25 verpleeghuizen waar beperkt bezoek wordt toegelaten.

Klik hier voor het item, het onderwerp start na 20 seconden.


St. Pieters en Bloklands Gasthuis start voorzichtig met bezoekregeling

De Stad Amersfoort deelde 11 mei het volgende artikel: Amersfoorts verpleeghuis mag bezoekregeling opstarten

Sommige bewoners van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis mogen binnenkort weer bezoek ontvangen. Dat heeft het Amersfoortse verpleeghuis maandag bekend gemaakt. De locatie Davidshof is namelijk één van de locaties in het land die is uitgekozen om mee te doen.

Woensdag 6 mei 2020 heeft de regering tijdens een persconferentie aangegeven voor een aantal branches de maatregelen (gefaseerd) te gaan versoepelen. Dit geldt nog niet voor alle verpleeghuizen. Wel is aangeven dat er met een beperkt aantal verpleeghuizen voorzichtig wordt gestart met het realiseren van een bezoekersregeling. ,,Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is gevraagd als deelnemer te participeren aan het ‘voorzichtig proberen’ van het realiseren van die bezoekersregeling. De locatie Davidshof is daarmee één van de 25 verpleeghuizen in het land die daar aan mogen deelnemen. Daar zijn wij blij mee”, aldus bestuurder Bob Pluijter.

POSITIEF
,,De locatie Davidshof van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis doet mee omdat we zo de eerste stappen kunnen zetten met een goede en deskundige begeleiding”, vervolgt Pluijter. ,,Onze ervaring kan locatie Wervershof en andere zorginstellingen helpen verantwoord het bezoek voor de bewoners/cliënten vorm te geven. De Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en andere betrokkenen hebben hier allen positief op gereageerd.”

Voor het hele artikel, klik hier.


Eíndelijk naar oma: bezoekers zijn weer welkom in St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Johan Hardeman (AD) schreef het volgende artikel.

De locatie Davidshof van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort is één van de 25 verpleeghuizen in Nederland waar vanaf deze week weer bezoekers welkom zijn. Het bezoek is aan strikte voorwaarden verbonden om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Bewoners en eerste contactpersonen zijn maandag per brief geïnformeerd over de versoepeling van de bezoekregeling. ,,Zowel bewoners als hun dierbaren zijn ontzettend blij dat bezoek vanaf woensdag weer mogelijk is. De afgelopen periode was voor veel mensen niet makkelijk”, zegt zorgmanager Geralde Schreuder. ,,Sinds het uitgaan van de brief staat de telefoon roodgloeiend omdat mensen een afspraak willen maken om langs te komen.‘’

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis doet met nog 24 andere verpleeghuizen in Nederland mee aan een proef om te kijken of de bezoekersregeling voor verpleeghuizen in heel Nederland kan worden versoepeld. Zorgminister Hugo de Jonge wil kennis en ervaring opdoen op kleine schaal, voordat hij alle verpleeghuizen weer voorzichtig openstelt voor bezoekers. Mocht de proef een succes worden dan kan er in andere verpleeghuizen mogelijk ook weer beperkt bezoek plaatsvinden vanaf 25 mei.

Klik voor het hele artikel hier.


Liefdevolle aandacht voor bewoners woonzorgcentra: ‘Je ziet dat het hart echt gaat spreken’

Een meterslang spandoek werd opgehangen door het personeel met de tekst: ‘Lieve bewoners, u bent niet alleen, wij zijn er voor u. Alle medewerkers’

De foto verscheen in het artikel van Esther de Kloe (AD) op 9 april 2020.

Hele artikel lezen? Klik hier.


De sociale kracht van eten

In Served, een uitgave van Bidfood, een leuk artikel over ons Gasthuis. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft namelijk een zorgrestaurant én een hip buurtcafé.

Bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in de Amersfoortse wijk Vathorst geloven ze sterk in de sociale kracht van eten. Want eten is zoveel meer dan lekker of voedzaam, het is een verbinder. “Daarom hebben wij geen ‘zorgrestaurant’, maar een ‘buurtcafé’. Bewoners bloeien op als ze iemand uit de buurt aan tafel hebben.” Aan het woord is Gerlina Pols, teamleider horeca en gastvrijheid.

Hele artikel lezen, klik hier voor de link naar Served (2020 #1), en ga naar pagina 34 en 35.Ook dit jaar gaat een groep collega’s van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis deelnemen aan de Amersfoort City Trail op 22 maart. Ze zijn enthousiast begonnen aan de trainingen. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is één van de locaties waar de deelnemers dit jaar doorheen gaan.

Beleving
De Amersfoort City Trail is een run waar de beleving voorop staat. Het gaat niet om snelheid maar om de ervaring. Tijdens de tweede editie loopt het parcours langs locaties zoals De Observant, ons Gasthuis, de Mannenzaal, PON, de M. van der Hoeveschool. Tijdens de eerste editie stonden bewoners en medewerkers van het Gasthuis de lopers enthousiast aan te moedigen. Een uitgebreid artikel over de Amersfoort City Trail leest u in de Stad Amersfoort van 12 februari. Wilt u meer lezen? Klik hier. Meer informatie over de Trail en het parcours leest u hier.


Op donderdag 27 juni onthulde illustrator Femme ter Haar het kunstwerk ‘Vensters’ dat zij maakte voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort, locatie Davidshof. Zij maakte dit werk in het kader van het kunstparticipatieproject van het K.F. Hein Fonds. Het werk is ontstaan vanuit wat Ter Haar gezien en getekend heeft tijdens een reeks bezoeken aan Gasthuis en gesprekken met bewoners en betrokkenen. Deze indrukken en observaties heeft ze samengebracht in een serie beelden die gaan over dwalen, verdwalen en wegdromen.

De kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds selecteert ieder jaar een eindexamenkandidaat van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht voor het kunstparticipatieproject. Met deze opdracht wordt een pas afgestudeerde kunstenaar gekoppeld aan een Utrechtse instelling om met een participerende synergie een kunstwerk te realiseren. Jacques Happe, AD 1 juli 2019, schreef daarover het volgende artikel. Klik hier.
Ook aandacht in het HKU nieuws, klik hier en in de Stad Amersfoort, klik hier.


Gasthuis publiceert bestuursverslag 2018

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft het bestuursverslag en de jaarrekening over 2018 gepubliceerd. Tegelijkertijd is het Kwaliteitsverslag verslagjaar 2018 gepubliceerd. Het jaar 2018 is een belangrijk jaar geweest voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Vanuit de goede traditie van gastvrijheid, is wonen, welzijn en zorg geboden op een niveau en een wijze waar we trots op zijn. Bovendien werd 2018 een bijzonder jaar vanwege het 625-jarig jubileum. De gemeente Amersfoort overhandigde het St. Pieters en Bloklands Gasthuis de Stadsoorkonde vanwege dit bijzondere jubileumjaar.

In 2018 waren speerpunten:
– Bevorderen van het welbevinden van bewoners op gebied van activiteiten die aansluiten op de behoefte van de bewoner zoals bewegen, muziek, kunst en cultuur.
– Versterken van de familieparticipatie en medezeggenschap.
– Vergroten van de kwaliteit van zorg door scholing, trainen en coachen van medewerkers, vooral op het gebied van belevingsgerichte zorg, omgaan met onbegrepen gedrag en communicatie.

We kregen nieuwe kansen en nieuwe vraagstukken die opgelost moesten worden. Over het algemeen gesproken is dat goed gegaan. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis sluit het jaar 2018 af met een positief resultaat van € 270.737.

Kleinschalige organisaties als het St. Pieters en Bloklands Gasthuis geven het bewijs dat zij wendbaar zijn en snel kunnen anticiperen op veranderingen die vanuit het maatschappelijk domein gevraagd worden. Zie voor de download-links het bericht onder het tabblad Meer informatie en dan nieuws(archief).

Medewerkers, vrijwilligers en vrienden hebben op inspirerende wijze bijgedragen aan de gastvrije en waardige zorg voor al onze bewoners. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken. Voor het verslag, klik hier.Dit gasthuis serveert de Máximasnack en Willemsfriet op Koningsdag

Chef-kok Marco van Burgsteden pakt voor de bewoners van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Vathorst in het teken van Koningsdag in Amersfoort groots uit. Met onder meer Oranjebovensoep, een Máximasnack, Willemfrietjes en een Amaliasalade.

Met extra activiteiten werd er een mooie week van gemaakt, voorafgaand aan het bezoek van de Koninklijke familie aan Amersfoort. Ook onze kok was in oranje sferen.

Een leuk artikel, geschreven door Rachel van Kommer, verscheen in het AD van 27 maart 2019. Het hele artikel leest u hier.

 


Een expositie over stedelijke, landschappelijke en innerlijke werelden

In het Gasthuis aan de Davidshof is tot 22 maart een expostie ingericht met werken van kunstenaars Anna Belleforte en Justyna Pennards-Sycz. In De Stad Amersfoort is daar aandacht aan besteed. Anna en Justyna observeren de wereld om hen heen en de innerlijke weerslag daarvan. De kunstwerken ontstaan uit een soort oergevoel, er wordt aan gebouwd en getornd, om uiteindelijk te komen tot een beeld dat een blik geeft op een wereld – bij de één komen de realistische aspecten meer naar voren, bij de ander de abstracte of gevoelsmatige. Zelfs bij de soms somber-lijkende onderwerpen, zijn het vrolijke aanblikken, blikken van potentie en schoonheid – als u goed kijkt.

De expositiecommissie van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis locatie Davidshof biedt Amersfoortse kunstenaars een podium om hun kunst aan andere Amersfoorters te laten zien.

De expositie is te zien vanaf 1 februari tot 22 maart 2019, dagelijks open van 09.00 – 17.00u en de toegang is gratis. Adres: Achter Davidshof 1 Amersfoort.

Het hele artikel leest u hier.


Uitbreiding activiteiten voor bewoners

Het aantal activiteiten op locatie Wervershof in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis wordt per half januari 2019 uitgebreid naar 7 dagen per week. Ook op zaterdag en zondag gaan er activiteiten aan bewoners aangeboden worden.

In het weekend van 12 januari werd onder andere de nieuwe activiteitenruimte op locatie Wervershof feestelijk in gebruik genomen. Met een gezellig weekend voor de bewoners werd een start gemaaktMaaike Kruis, activiteitenbegeleider: “Dit is natuurlijk heel goed nieuws. Met deze uitbreiding bieden we 7 dagen per week activiteiten aan onze bewoners. We hadden al een mooi en afwisselend activiteitenrooster maar met deze uitbreiding bieden we ook in het weekend activiteiten voor zowel onze bewoners op Kleinschalig wonen alsook bewoners van Zorg Thuis.”

Binnen de historie van het Gasthuis is dit uniek. Maaike: “Er werd wel eerder af en toe een activiteit in het weekend georganiseerd maar nu is het structureel. Vooral weekenden kunnen voor bewoners lang duren. Doordat nu iedere dag iemand van de activiteitenbegeleiding aanwezig is, geeft dat ook structuur en gezelligheid.”

Klik hier voor het hele artikel.


Ook in weinig tijd kun je veel doen

“Wij zijn altijd op zoek naar die vrijwilligers,” zegt Ellen Wielinga, coördinator vrijwilligerswerk bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. “Als organisatie hebben wij er last van dat mensen op dit moment sneller een baan vinden, maar ook dat mensen langer door moeten werken. Het vinden van vrijwilligers wordt hierdoor bemoeilijkt maar iedereen is bij ons welkom, ook voor een paar weken als je bijvoorbeeld even tussen twee banen in zit. En ook voor een uurtje per week, of zelfs per twee weken. Dat kan al zoveel voor onze bewoners betekenen. Even helpen met koffie inschenken en een praatje, een krant voorlezen, een uurtje naar buiten, een spelletje doen. Kortom, een gezellige sfeer brengen. Bewoners worden daar blij van. Ook al zijn ze na een half uur vergeten dat je er was, dat is niet van belang. De blijheid onthouden ze namelijk wel.”

Het hele artikel in de Amersfoort Nu leest u hier.


Roy Timmerman schreef in november 2018 een artikel over de belevingsgerichte zorg in ons Gasthuis dat terug te lezen is op de site van de Stad Amersfoort.

Hieronder kunt u het hele artikel lezen.

Het St. Pieters- en Bloklands Gasthuis stelt belevingsgerichte zorg centraal voor de bewoners met dementie. Dit komt onder meer tot uiting met speciale muurbestickering om de bewoners zich meer thuis te laten voelen. “De volgende stap is naar buiten, naar de beleeftuin. We doen de deur open.”

In het St. Pieters- en Bloklands Gasthuis leven mensen met dementie in kleinschalige woongroepen en zijn er zorgappartementen voor mensen met chronisch lichamelijke aandoeningen. Anonieme, witte gangen zijn verleden tijd in het gasthuis, zegt bestuurder Bob Pluijter, terwijl hij wijst naar de gekleurde muren in gasthuis Wervershof. Wie nu door de gangen van het gasthuis in Vathorst loopt ziet platen van Amersfoort, van het Spui en de Hof, maar ook schilderingen van tuinen, een keuken of een wasrek. Het is een voorbeeld van belevingsgerichte zorg, waar met speciale stickers een bepaalde sfeer wordt neergezet. Geheel in wens met de beleving van de bewoners.

Belevingswereld

De primaire reactie van bewoners op een deur is: ik wil eruit, legt bestuurder Bob Pluijter het idee achter de muurbestickering uit. Met de nieuwe bestickering gaat de deur op in het interieur. De neiging om weg te willen verdwijnt daarmee. Of een meterkast in de gang, die is voor bewoners niet belangrijk. Die is nu weggewerkt, en dat geeft rust. Het geeft bewoners minder prikkels.

“Het is bewezen dat bewoners met dementie beter in hun vel komen te zitten wanneer je aansluit bij hun beleving”, zegt zorgmanager Geralde Schreuder. “Ze worden er rustiger van. De bewoners hebben als gevolg van dementie een andere beleefwereld. De bewoner denkt dat het werkelijkheid is en ervaart zich meer thuis of in een bekende omgeving.”

Bob Pluijter: Het Gasthuis stelt het beleven centraal voor de bewoners. Dat geldt voor de manier van omgaan met elkaar, de inrichting van het gasthuis, het samen wonen, het koken en het leven. We hebben het interieur aangepast en we hebben onze medewerkers concrete handvaten gegeven met een training. We werken gerichter en samen met de familie van de bewoners maken we hierin grote stappen.”

Beleeftuin

Sanne IJdo, teamleider Kleinschalig Wonen: “De deuren van de woongroepen gaan letterlijk open, zodat bewoners meer bewegingsvrijheid hebben. Ze kunnen de galerij op, maar ook aansluiten op een andere afdeling, zodat ze niet gebonden zijn aan een woonkamer. En in het voorjaar gaan we de beleeftuin inrichten.”

Het St. Pieters- en Bloklands Gasthuis heeft een plan ingediend om van de binnentuin een beleeftuin te maken. 22 november werd duidelijk dat het Gasthuis voor deze aanvraag bij het K.F. Hein Fonds een stimuleringsprijs heeft gekregen van 5.000 euro. Dit bedrag wordt gebruikt om een gedenkplek te creëren: het ‘kalme hofje’, waar bewoners rust kunnen vinden en hun geliefden kunnen gedenken. Het doel is verder om een kas in de tuin te realiseren, zodat de bewoners daar kunnen tuinieren. Ook moet er een kunsthoek komen. Het idee hierachter is dat alle bewoners dan ook buiten een beleving kunnen krijgen.

Prikkels beperken

Dit soort aanpassingen maakt een groot verschil in de belevingswereld van de bewoners, ervaart Sanne IJdo. “Mensen met dementie kunnen moeilijk prikkels verwerken. Tijdens het eten wordt er gegeten en staat de radio bijvoorbeeld uit. We stapelen geen zintuigprikkels op.”

Medewerkers zijn enthousiast over de training belevingsgericht werken die ze hebben gevolgd,” zegt Sanne IJdo. Bob Pluijter: “Medewerkers voelen zich bekwaam, hebben handvaten om er mee om te gaan. We proberen situaties van onmacht te voorkomen. Bij de bewoner, tussen bewoner en familie en tussen bewoner en zorgmedewerker. Daarmee wordt het voor iedereen rustiger.”

Geralde Schreuder: “Maar we kunnen niet alles voorkomen. Dementie of alzheimer is vreselijk, het gebeurt nu eenmaal dat mensen de grip kwijtraken en uit onmacht onbegrepen gedrag vertonen.”

Bob Pluijter: “De geestelijke beschadiging is er, maar we worden steeds bekwamer om daarmee om te gaan. Goede zorg is niet wat wij goed vinden, maar wat de bewoners vanuit hun belevingswereld als goede zorg ervaren. We verplaatsen ons in de ander en passen van daaruit wonen en zorg aan. De aanpassing binnen is bijna klaar, de volgende stap is naar buiten, naar de beleeftuin. We doen de deur open.”

Klik hier voor het artikel op de site van de Stad Amersfoort.


Gasthuis publiceert kwaliteitsverslag 2017

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft het kwaliteitsverslag over 2017 gepubliceerd. Dit kwaliteitsverslag beslaat het jaar 2017 en beschrijft de activiteiten op kwaliteitsgebied in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, gerelateerd aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat in 2017 van kracht is geworden. De cliëntenraad en Ondernemingsraad, de beide medezeggenschapsorganen bij het Gasthuis, hebben bijgedragen aan het kwaliteitsverslag.

In 2017 heeft het Gasthuis eerst in kaart gebracht op welke wijze zij bezig is met de thema’s uit het nieuwe kwaliteitskader. Dat leidde eind 2017 tot een kwaliteitsplan. Conform landelijke afspraken is nu een kwaliteitsverslag over 2017 opgesteld. Dit kwaliteitsverslag over het jaar 2017 betreft de zorg, wonen en welzijn en behandeling van de doelgroep die onder het Kwaliteitskader valt. In het Gasthuis zijn dat bewoners van Kleinschalig wonen; bewoners met dementie waarvan de bekostiging onder de Wet Langdurige Zorg valt. Het kwaliteitsverslag is opgebouwd volgens de richtlijnen die het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ons biedt, en is deel beschrijvend en deels kwalitatief.

Het jaar 2017 is een belangrijk jaar geweest voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Vanuit de goede traditie van gastvrijheid, is wonen, welzijn en zorg geboden op een niveau en een wijze waar we trots op zijn. Medewerkers, vrijwilligers en vrienden hebben op inspirerende wijze bijgedragen aan de gastvrije en waardige zorg voor al onze bewoners. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken.

Voor de volledige versie van het kwaliteitsverslag over 2017 klikt u hier.


Gasthuis publiceert bestuursverslag over 2017

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft het bestuursverslag over 2017 gepubliceerd. Ook de cliëntenraad en Ondernemingsraad, de beide medezeggenschapsorganen bij het Gasthuis, hebben het bestuursverslag ontvangen.

Het jaar 2017 is een belangrijk jaar geweest voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Vanuit de goede traditie van gastvrijheid, is wonen, welzijn en zorg geboden op een niveau en een wijze waar we trots op zijn.

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis sluit het jaar 2017 af met een positief genormaliseerd resultaat van € 225.958, dat is iets hoger dan in 2016 (2016: € 171.329).

Kleinschalige organisaties als het St. Pieters en Bloklands Gasthuis geven het bewijs dat zij wendbaar zijn en snel kunnen anticiperen op veranderingen die vanuit het maatschappelijk domein gevraagd worden. U kunt het bestuursverslag downloaden door hier te bevestigen.

Medewerkers, vrijwilligers en vrienden hebben op inspirerende wijze bijgedragen aan de gastvrije en waardige zorg voor al onze bewoners. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken.


Zo’n jubileum verdient een cadeau

Kitty Schrijver en Bob Pluijter zijn trots op het 625-jarige gasthuis (Foto: Adriënne Nijssen, Amersfoort Nu )

AMERSFOORT NU – 16 mei 2018 – In deze krant een mooi artikel over de jubileumviering van het Gasthuis met speciale aandacht voor de actie van de Vrienden van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. De vriendenstichting zet zich in om een gezamenlijk cadeau te kunnen aanbieden waar vooral de bewoners van het Gasthuis plezier van hebben. Zo staat er op het wensenlijstje het aanleggen van een ringleiding in het restaurant waardoor bewoners met een gehoorapparaat de sprekers door een microfoon beter kunnen verstaan. Het hele artikel leest u hier.


Onderscheiding voor het Gasthuis

AD, 20 april 2018 – In het AD aandacht voor de onderscheiding die het Gasthuis op 20 april uit handen van de burgemeester mocht ontvangen. De Stadsoorkonde wordt door de gemeente uitgereikt als blijk van waardering aan verenigingen, instellingen, bedrijven of personen die zich langdurig en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de stad en als er sprake is van een bijzondere gelegenheid of jubileum.

Burgemeester Bolsius: ,,Het Gasthuis heeft vanwege de historische verankering, als cultureel erfgoed en als zelfstandige woonzorgorganisatie een unieke positie in de regio Amersfoort, Nederland en Europa. Ze maakt haar maatschappelijke functie al 625 jaar meer dan waar.” Meer lezen? Klik hier.


Boek Meer dan zes eeuwen zorg voor ouderen

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort bestaat 625 jaar en is daarmee een van de oudste, nog bestaande, zelfstandige gasthuizen in Europa. In 2010 is er een boek over uitgekomen met speciaal voor het jubileum in april 2018 een herziene, geactualiseerde druk. Dit rijk geïllustreerde boek schetst een beeld van het gasthuis door de eeuwen heen. Van middeleeuws opvanghuis voor arme zieken tot moderne allround hulpverlener in de ouderenzorg. Daarbij wordt veelvuldig geput uit het omvangrijke historische archief dat maar liefst zes eeuwen omspant.

Schrijfster: Yvonne Tanke. Uitgeverij: Matrijs

Het boek is verkrijgbaar bij diverse boekhandels waaronder

-Boekhandel Bruna aan de Cruquius 57, winkelcentrum Vathorst

-Boekhandel Veenendaal aan de Langestraat 33 in Amersfoort

-Boekhandel Riemer aan de Emiclaerhof 18 in Amersfoort (winkelcentrum Emiclaer)

-In het Gasthuis, locatie Wervershof, in de Gasteling en/of receptie

-In het Gasthuis, locatie Davidshof, bij de receptie

ISBN: 978-90-5345-535-7
druk: november 2010, geheel herziene druk 2018


Zes eeuwen van zorg in monument

Het Gasthuis aan de Achter Davidshof (Foto: AD, Anouk Hebing)

AD, 18 april 2018 – In het AD vertelt journalist Roy Timmerman aan de hand van een rondleiding door bestuurder Bob Pluijter over de geschiedenis van het Gasthuis. Zo is de gescheidenis nog altijd tastbaar in de middeleeuwese Mannenzaal, onderdeel van het Gasthuis. Het jubileum is in april gevierd met een tentoonstelling, bijeenkomst, boek en bier. Het hele artikel leest u hier.


Smarlappen zetten het Gasthuis op de kop

AD, 14 april 2018 – Het werd een feestje. Het AD was er bij. Bea Klasen en Ria Spies van de Begonia’s weten precies waarom ze graag voor het bijzondere publiek in het gasthuis zingen. ,,Het is zo dankbaar’’, vindt Klasen. ,,Kijk hoe ze genieten van de liedjes’’, zegt Spies. ,,We brengen mensen gewoon weer even terug naar vroeger. Een enthousiaster publiek is er bijna niet.’’

Vrijwilligster Marion Arler wrijft over de arm van mevrouw Kwakkel, wiens krullen meedeinen op de maat van een snelle smartlap. ,,Ik hou heel veel van muziek’’, zegt ze zachtjes. Het hele artikel leest u hier.

Foto: Saskia Berdenis van Berlekom, AD


St. Pieters en Bloklands jubileert

Amersfoort Nu, 11 april 2018 – Op 10 oktober 1391 stellen broer en zus Nenninck honderd pond beschikbaar voor de aanstelling van een priester in het ‘Nye Gasthuys bij die Spoeye’. In feite waren zij de eerste sponsoren. “In de voorloper van de Kapel in de Mannenzaal konden missen worden opgedragen,” vertelt Anja Bakker, beheerder van de Mannenzaal. Een interview door Adriënne Nijssen met Anja Bakker en Bob Pluijter. Hier leest u het artikel.

Op de foto Anja Bakker (Mannenzaal) en Bob Pluijter (St. Pieters en Bloklands Gasthuis, foto van Adriënne Nijssen)


Speciaal jubileum bier

AD, 30 maart 2018 – Met een speciaal voor het jubileum gebrouwen biertje en diverse activiteiten viert het St. Pieters en Bloklands Gasthuis uit Amersfoort zijn 625-jarig bestaan. Het bier, speciaal gebrouwen door Stadsbrouwerij De Drie Ringen, heeft een alcoholpercentage van 6,25%. Een knipoog naar het jubileumjaar van het Gasthuis. Het donkerblonde brouwsel heeft volgens de brouwerij ‘een warme afdronk’ en is Nenninck gedoopt. De naam verwijst naar broer en zus Nenninck, de geldschieters die de oprichting van het Gasthuis in april 1393 mogelijk maakten. Het Gasthuis kende vanaf 1581 zijn eigen brouwerij waar tot 1758 ook bier voor anderen werd gebrouwen. Nenninck, dat volgens de Stadsbrouwerij ‘lekker doordrinkt’, is vanaf april verkrijgbaar.


Gesprek met Bob Pluijter

Raddraaier, jaargang 2018, nr 1 – Blad van Gilde Amersfoort – Een uitgebreid artikel ‘Gesprek met Bob Pluijter’ over de historie van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis dat dit jaar het 625-jarig bestaan viert. Met aandacht voor het Gasthuis, het boek en het speciaal voor het jubileum gebrouwen Nennink biertje. Voor het hele artikel, geschreven door Annelies Roozen, klik op de link Artikel Raddraaier maart 2018 ivm jubileum 625.


Heruitgave Meer dan zes eeuwen zorg voor ouderen

Kroniek – nr 1, maart 2018 – In de Kroniek, een tijdschrift over historisch Amersfoort, een vermelding over het jubileumjaar van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis en vermelding van de nieuwe uitgave van het boek Meer dan zes eeuwen zorg voor ouderen van Yvonne Tanke.


Amersfoort NU, 13 december 2017 – In de rubriek ‘Moet je lezen’ (Amersfoort Nu) vertelt Anja Bakker over haar favoriete boek. Anja koos voor het boek ”St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Zes eeuwen zorg voor ouderen”, door auteur Yvonne Tanke. Zij koos voor dit boek omdat dit alles te maken heeft met haar werk bij de Mannenzaal. Het boek werd uitgegeven in 2010 bij de verhuizing van de bewoners naar de nieuwbouw in Vathorst. Momenteel wordt er gewerkt aan vernieuwing van dit boek. Klik voor het artikel op de link: Verborgen pareltje artikel Amersfoort Nu


‘Blij om ouderen te kunnen helpen’

AD, 4 juli 2017 – Van jongs af aan wist ze al dat ze later in de zorg wilde werken. De Amersfoortse Odessa Hagenbeuk (20) studeert helpende zorg en welzijn aan het MBO Amersfoort. Haar doel: ouderen helpen. ,,Toen ik op de middelbare school zat, mocht ik stage lopen bij een verzorgingstehuis.” Dit gaf haar voldoening. ,,Het gaf me een blij gevoel om ouderen te helpen. En zij waren blij met mijn hulp.” En dat geldt voor Odessa nog steeds. Ze werkt bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort. ,,Ik verzorg de ouderen en help hen met dagelijkse bezigheden… Lees hier het artikel.


St. Pieters en Bloklands Gasthuis ondertekent open brief Tweede Kamer

De Stad Amersfoort, 23 maart 2017 – De bestuurder van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Bob Pluijter, heeft een open brief ondertekend met 23 andere zorgorganisaties uit de Provincie Utrecht, gericht aan de nieuwe Tweede Kamer. Met de ondertekening van deze open brief vraagt het Gasthuis aan de Tweede Kamer om met duidelijke beleidskaders, met meer vertrouwen, minder bureaucratie en met toereikende financiële middelen de zorg in de Nederlandse zorginstellingen te waarborgen. Klik hier voor het hele artikel.


De tovertafel brengt ouderen in beweging

De Stad Amersfoort, 25 oktober 2016 – De ouderen aan de ’tovertafel’ bij St Pieters en Bloklands Gasthuis proberen de herfstblaadjes op een hoop te vegen. De tafel werd dinsdag feestelijk in gebruik genomen. Het idee is bedacht in het kader van een promotieonderzoek door Hester Le Riche. De Tovertafel is een interactief spel met lichtprojectie, die reageert op de handen van de ouderen. Lees hier het hele artikel.

Kijk hier ook een filmpje van Vathorst TV met Henriëtte Timmermans, teamleider, over de Tovertafel.


Opening tentoonstelling Rijkdom van Ouderen

Amersfoort Noord – 16 november 2016 – Ouderen met (beginnende) geheugenproblemen van King Arthur Groep en bewoners van het St. Pieters Bloklands Gasthuis hebben onder leiding van kunstenares Anna zichzelf verbaasd en verwonderd over wat zij in hun mars hebben. Alle resultaten waren te zien in de tentoonstelling Rijkdom van Ouderen.


Tweede editie van pop-upmuseum SMAAK ‘door senioren voor iedereen’

Vathorst Nu, 19 september 2016 – Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort maakt zich op voor de tweede editie van pop-upmuseum SMAAK, met als motto ‘door senioren voor iedereen’. De vorige editie van dit museum, georganiseerd door Stichting Smaak, was een groot succes. Het thema van deze editie is Natuurlijk Smaak. Ook dit jaar hebben negen gastconservatoren – allen vijfenzestigplussers uit Amersfoort en omstreken – ieder een deel van de museumcollectie voor hun rekening genomen. Klik hier voor het artikel.


Stichting Pieters en Bloklands Gasthuis presenteert bewustwordingskaartjes over dementie

Vathorst Nu, september 2016 – De World Health Organization (WHO) heeft 21 september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag. Een dag om stil te staan bij de ziekte van Alzheimer. Wat het met iemand doet, wat het met de naasten doet. Het St Pieters en Bloklands Gasthuis doet mee aan deze internationale dag en reikte een bewustwordingskaartje uit. Klik hier voor het artikel.


Smaak van senioren in St. Pieters en Bloklands Gasthuis

AD, september 2016 – Het St. Pieters Bloklands Gasthuis is opnieuw omgebouwd tot tijdelijk museum, met 65-plussers als conservatoren. SMAAK, zoals de naam van het pop-upmuseum luidt, trok vorig jaar oktober meer dan 1.000 bezoekers. Morgen wordt in het verpleeg­huis aan het Davidshof de tweede editie geopend. ‘Natuurlijk Smaak’, is ditmaal het thema. Klik hier voor het artikel.


Ouderen trappen balletje met FC Utrechtspelers

AD, september 2016 – Voor de voetbalfans in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis was het een bijzondere maandagmiddag. De bewoners van het Amersfoortse verpleeghuis kregen bezoek van FC Utrechtspelers Robbin Ruiter, Menno Heus (Jong FC Utrecht) en keeperstrainer Stefan Postma. In het kader van de week van de eenzaamheid kwamen ze met de ouderen ballen tijdens de activiteit fit bij de koffie. Klik hier voor het artikel.


Stichting BuitenGewoonFiets start fietspilot bij het Pieters en Bloklands Gasthuis.

De Stad Amersfoort, 20-07-2016 – In de Stad Amersfoort aandacht voor de pilot tussen Stichting BuitenGewoonFiets en het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Zoveel mogelijk mensen laten genieten van een fietstocht, dat is wat de Stichting
BuitenGewoonFiets uit Amersfoort wil. Op de speciale meer-persoonsfietsen kan men naar eigen vermogen meefietsen, samen met een vrijwilliger. In juli is gestart met een fietspilot bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis op de locatie Davidshof. Klik op deze link.


Disco maakt heupen los in Pieters en Bloklands

AD, 19-07-2016 – In het AD aandacht voor de zomeractiviteiten in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Voor even verandert de activiteitenruimte van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in een heuse disco. Het belangrijkste is dat bewoners blijven bewegen. Door voldoende vervanging te regelen, kunnen activiteiten toch doorgaan in de zomer en is er zelfs ruimte voor nieuwe plannen. Extra activiteiten moeten de bewoners van het huis meer plezier bezorgen. Lees hier het artikel.


Van zorgrestaurant to hip buurtcafé

Waardigheid en trots, 18 april 2016 – Met kinderkookcafés, driegangendiners en foto-shoots is het eetcafé van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis opvallend levendig. Niet alleen de ouderen uit het woonzorgcomplex maar ook mensen die wonen en werken in de buurt komen graag bij de Gasteling. In dit artikel leest u hoe horecacoördinator Arthur Karstens erin slaagt om bezoekers van buiten naar binnen te laten komen en zo een gezellige ontmoetingsplek creëert tussen bewoners en de wijk. Klik hier voor het hele artikel.


Ouderen in zorghuizen; broze mensen en leefplezier

Jan Coolen, september 2015 – Deze publicatie is bedoeld om meer duidelijkheid te krijgen over de vraag wat goede verpleeghuiszorg is. Jaarlijks doen 210.000 mensen een beroep op de langdurige zorg omdat het thuis niet meer gaat. De aandachtspunten voor ‘goede zorg’ zijn in vijf onderdelen samen te vatten. In de publicatie leest u meer over welke zorg het verpleeghuis moet bieden en op welke kwaliteit van zorg men dan mag rekenen. Klik hier voor de publicatie.


IGZ inspectierapport d.d. 26-06-2015

Utrecht, september 2015 – De Inspectie voor de Gezondheidszorg bracht op 26 juni 2015 een onaangekondigd bezoek aan de Bopz-afdeling van Sint Pieters en Bloklands Gasthuis, locatie Vathorst. In het eerste hoofdstuk van dit rapport beschrijft de inspectie het kader waarbinnen zij het bezoek bracht. In de hoofdstukken hierna volgen de conclusie en beschouwing, de handhaving met daarin de maatregelen die de zorgaanbieder moet nemen en tenslotte de bevindingen. Meer lezen? Klik op deze link.


Waardigheid en trots. Liefde volle zorg. Voor onze ouderen.

Rapport staatsrecretaris Van Rijn (VWS), 10-02-2015 – Staatssecretaris Van Rijn geeft toelichting op het plan van aanpak om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Het plan richt zich op de verbeteringen op korte termijn én benoemt activiteiten op de vijf speerpunten voor de middellange termijn. Het hele rapport lezen? Klik hier.


Van organisatie in crisis naar ‘hotspot van de wijk’ met toekomstperspectief

Succesvol veranderen in de langdurige zorg, nr 3. In voor Zorg, september 2014 – Dit artikel uit In voor Zorg beschrijft hoe je als ‘organisatie in crisis’ kunt veranderen naar een ‘hotspot van de wijk’. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft in 2012 met succes een aantal veranderingen doorgevoerd. De Inspectie oordeelde in 2013 dat de kwaliteit van zorg weer op orde is. Op 17 van de 21 items van de normen voor verantwoorde zorg scoort PBG zelfs boven de benchmark. Hele artikel lezen? Klik op deze link.


Annika brieven. Niet alleen kommer en kwel

In voor Zorg, december 2014 -Annika zocht een passende woning voor haar ouders. Eenmaal binnen in het Gasthuis was ze verbaasd. ”Is dit wel een verzorgingshuis? Die zorg voor oude mensen, dat wordt toch alleen maar minder? Hoe kan het dan dat ik hier zoveel vrolijkheid zie. Hoe doen jullie dat dan?” Dat willen we eigenlijk niet alleen aan Annika, maar aan iedereen laten weten.

Zo ontstond het idee: brieven schrijven aan Annika en daarmee eigenlijk aan iedereen die zich afvraagt hoe het nu zit met die ouderenzorg van tegenwoordig. Het zijn brieven waarin mensen die bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis werken of die er een familielid hebben wonen, vertellen over hoe het toegaat in het Gasthuis. Benieuwd? Klik hier om meer te lezen.


St. Pieters en Bloklands Gasthuis officieel heropend

De Stad Amersfoort, 12 november 2014 – Het gerenoveerde St. Pieters en Bloklands Gasthuis werd woensdag 12 november op traditionele wijze officieel geopend. Met een kanonskogel is aan Amersfoort ‘kond’ gedaan dat het Gasthuis weer volledig in gebruik is. Na een twee jaar durende renovatie wonen en werken er weer mensen in het historische pand, dat omgebouwd is tot een geheel eigentijds verpleeghuis. Klik hier voor het artikel.