Profin Green B.V. is van plan om in het weiland naast het ziekenhuis Meander en de Bunschoterstraat een zonneveld te realiseren. Hiervoor wordt een samenwerking  aangegaan met de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis Beleggingen die eigenaar is van het grootste deel van de benodigde grond.

De zonnepanelen die op een zorgvuldige wijze worden ingepast in de omgeving produceren voor ongeveer 3000 huishoudens stroom. Woensdag 6 maart organiseren Profin en de gemeente Amersfoort een inloopavond om geïnteresseerden te informeren over de plannen. De avond vindt plaats in Dorpshuis de Neng in Hoogland vanaf 19:00 uur. Na deze avond worden de benodigde vergunningen door Profin aangevraagd.

Wethouder duurzaamheid Astrid Janssen: ‘Ik ben uiteraard heel blij met dit initiatief voor het plaatsen van zonnepanelen. Iedereen weet hoe belangrijk het is om duurzame energie op te wekken. We hebben dit soort initiatieven heel hard nodig om ons doel van een CO2 neutrale stad te halen. Ik ben daarnaast ook heel tevreden met de wijze waarop dit initiatief in goede afstemming met betrokkenen tot stand is gekomen.’

Het Meander Medisch Centrum is enthousiast over dit initiatief en ook de stichting Grebbelinie heeft aangegeven dit een mooi en duurzaam plan te vinden.  ‘Een dergelijk initiatief sluit naadloos aan bij het duurzaam rentmeesterschap dat de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis al meer dan zes eeuwen nastreeft en helpt ons bij het realiseren van onze maatschappelijke doelstellingen’,  aldus Martin van Hoogevest van de Stichting. Tevens is er gesproken met de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, die positief tegenover het initiatief staat.

Inwoners kunnen financieel participeren

Het zonnepark met bijna 8 hectare panelen heeft een totaal vermogen van ca. 10,8 MW, al is dit afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp. Het zonnepark produceert jaarlijks stroom voor ongeveer 3.000 huishoudens. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland ziet kansen voor de inwoners van Hoogland en overige bewoners van de stad. Er zal namelijk de optie geboden worden om financieel te participeren in het project, door een obligatielening met een aantrekkelijk rendement. Deze obligatieleningen worden uitgegeven via het platform duurzaaminvesteren (www.duurzaaminvesteren.nl).

Behoud van ecologische verbinding

De randen en de sloten rondom het zonnepark bieden kansen om tot een mooie, landschappelijke inpassing te komen zodat de huidige ecologische verbinding met park Schothorst behouden blijft. In overleg met het Meander Medisch Centrum en het Waterschap kan er een klompenpad aangelegd worden. Dat loopt dan tussen het zonnepark en het ziekenhuis door, vanaf de Maatweg naar de Eemdijk. Het zonnepark ligt in het gebied van de Grebbelinie. Deze oude verdedigingslinie werkte met zogeheten inundatievelden, die in de oorlog opzettelijk onder water werden gezet om de oprukkende vijand af te remmen. Het zonneveld krijgt daarom een compacte oost-west opstelling, om zo een onder water gelopen veld te verbeelden.

Een bericht in het AD hierover leest u hier.