19 en 20 april.
Twee feestelijke dagen voor bewoners en hun naasten, medewerkers, vrijwilligers en genodigden om het 625-jarig bestaan te vieren van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Tijdens de viering reikte Burgemeester Lucas Bolsius een Stadsoorkonde uit aan het Gasthuis. Een bewoonster die al sinds 1999 woont in het Gasthuis mocht de oorkonde samen met de bestuurder in ontvangst nemen.
Burgemeester Bolsius: ”Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis neemt in Amersfoort, Nederland en Europa een bijzondere positie in. Niet alleen vanwege de ouderdom van de zorginstelling die terug gaat tot in de Middeleeuwen, maar ook door de uitstekende beschikbaarheid van haar archief vanuit die vroege periode tot op heden. Het Gasthuis heeft vanwege die historische verankering, als cultureel erfgoed en als zelfstandige woonzorgorganisatie een unieke positie in de regio Amersfoort, Nederland en Europa. Het Gasthuis maakt haar maatschappelijke functie al zeshonderdvijfentwintig jaar meer dan waar, namelijk het bieden van zorg en huisvesting in Amersfoort tot de dag van vandaag!”

Op 2 april 1393 werd het Gasthuis voor het eerst erkend door het gemeentebestuur van Amersfoort. Sindsdien wordt die datum gezien als de echte verjaardagsdatum. Het Gasthuis met de Mannenzaal en de aangrenzende kapel kent een rijke historie. Het is het oudste van oorsprong middeleeuwse tehuis voor ouderen met nog een geheel oorspronkelijke inrichting van bedsteden en betimmeringen dat in Nederland en Europa bewaard is gebleven.

En er waren nog meer hoogtepunten tijdens de viering. De overhandiging van 2 cheques door de Stichting Vrienden van het Gasthuis aan 2 medewerkers van het Gasthuis. Het geld komt helemaal ten goede aan de bewoners.

De presentatie van een eigen gebrouwen biertje met de naam ‘Nenninck’. Een prachtig optreden van de dansgroep bestaande uit bewoners van de locatie Wervershof onder deskundige leiding van dansbroeder Kevin. Een mooie expositie en de presentatie van het boek ‘Zes eeuwen zorg voor ouderen’. Het boek dat in 2010 is uitgebracht, is door de schrijfster Yvonne Tanke verrijkt met de geschiedenis van de afgelopen 8 jaar.

Al met al twee mooie, zonnige en bijzondere dagen om nooit meer te vergeten!