Symposium ‘Nader tot het einde’

In de Bergkerk in Amersfoort vindt op 10 november het symposium ‘Nader tot het einde’ plaats.

Over wat een goede dood is wordt in onze maatschappij heel verschillend gedacht. Kan of mag ik het eind van mijn leven in eigen regie nemen? En als ik dat doe realiseer ik dan ook voldoende wat mijn keuzes betekenen voor degene om mij heen? En moet de overheid beschermen of faciliteren? Herkennen we de vraag van ouderen die een ‘bestaansdruk’ ervaren: ‘mogen wij er nog wel zijn’? ‘Voltooid leven’ lijkt een containerbegrip te zijn met niet eenduidige factoren en overwegingen.

Op het nieuwe symposium wil men onderzoeken hoe we levendig besef omtrent de dood en het levenseinde  kunnen thematiseren. Niet in de sfeer van wat wel/niet moet kunnen, maar met oog voor verlies, tragiek, nuance, compassie en context.

Het thema ouderdom en levenseinde  wordt vanuit verschillende perspectieven benaderd:

Dr. Els van Wijngaarden over ‘Voltooid leven’.
Schrijfster Vonne van der Meer over haar boek ‘Winter in Gloster Huis’.
Em. pastor Marinus van den Berg over ‘Meegaan tot het einde’ en het Ars Moriendi model.
Prof. Dr. Erik Borgman over ‘De waarde van kwetsbaar leven hooghouden’.
Drs. Alex A. van der Male, kader arts palliatieve zorg/docent Erasmus MC : ‘Aanwezig ….zijn’
Muzikale omlijsting: Susanne Rosmolen met cellomuziek van John Cage.

Dit symposium is in eerste instantie bedoeld voor ouderen. Daarnaast voor iedereen met belangstelling voor deze levensfase, zoals professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de locale politiek en studenten.

Bijwonen van het symposium kost € 60, – (studenten € 45, -) Opgave en aanmelding (incl. lunch en afsluitend hapje / drankje):

Info: www.bergkerk.nl, Bergkerk (033 – 4617917), ds. Jan van Baardwijk (033 – 4613767, jvbaardwijk@ kpnmail.nl), ds. René Rosmolen (033 – 4801553, r.rosmolen@casema.nl.)

Het symposium is van 10.00-16.00 uur.