In de Bergkerk in Amersfoort vindt op 16 november 2018 van 10.00 – 16.00 uur een symposium plaats: Ouderen als schakels tussen generaties’.

De moderne oudere zou zijn/haar oude dag liever met vrienden doorbrengen dan met (klein)kinderen. Het besef dat generaties op elkaars schouders staan en elkaar veel te bieden hebben lijkt zo verloren te gaan. Ouderen zijn schakels tussen generaties: hun herinneringen geven jongeren een langer verleden. In hun hoop strekt hun betekenis zich uit naar de toekomst. Als ouderen participeren in de verticale gemeenschap/solidariteit dragen zij bij aan de verbinding tussen generaties. Ouderen zijn ook erflaters: hun verhalen hebben de kracht van een erfenis die zowel ten goede als ten kwade doorgegeven wordt aan volgende generaties.

Vijf sprekers zullen het verband tussen generaties belichten:

Em. Prof. Paul van Tongeren over ‘generaties en dankbaarheid.
Dr. Kees Bregman over: ‘Loyaliteit tussen generaties’
Awraham Soetendorp over ‘het joodse perspectief: eren van uw ouders’
Suzanna Jansen over haar boek ‘het Pauperparadijs’
Ina Luichies: ‘Over de zin van zorgen voor de eigen hoogbejaarde ouders’

Dit symposium is zowel bedoeld voor ouderen als voor professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, geestelijk verzorgers, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de locale politiek en studenten. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is sponsor van dit symposium.

Voor meer informatie, zie www.bergkerk.nl / onder de vijgeboom