Vrijwilligers

Vrijwilligers2017-07-12T13:42:55+00:00

Samen de wereld een beetje mooier en groter maken.
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft een uitgebreid netwerk van vrijwilligers en we heten u graag welkom in dit netwerk. Samen met naasten van bewoners en de medewerkers kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van onze bewoners. Wij kunnen uw ondersteuning gebruiken bij actviteiten voor een individuele  bewoner, voor een groep bewoners of activiteiten waar bewoners, hun naasten en medewerkers gezamelijk van kunnen genieten. U kunt hierbij denken aan het onderhouden van de tuin, het spelen van muziek of het geven van workhops.

Als u wat te bieden heeft wat hier niet wordt vermeld , dan hopen we dat u hierover contact met ons opneemt zodat wij samen met u de mogelijkheden kunnen bespreken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator vrijwilligerswerk, mevrouw Ellen Wielinga: e.wielinga@pietersenbloklands.nl of
033 434 56 00.

Vacatures voor Vrijwilligers

Hulp huiskamer kleinschalig wonen

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis locatie Davidshof zoekt: hulp huiskamer kleinschalig wonen Wij zijn opzoek naar vrijwilligers die het voor onze  bewoners van "kleinschalig wonen" in de huiskamer gezellig willen maken. Helpen met het ontbijt, andere voor komende werkzaamheden of een activiteit met één van de bewoners ondernemen. Gevraagde [...]

Waarom zijn vrijwilligers zo belangrijk?

Vrijwilligers binnen het Gasthuis spelen een belangrijke rol in het welzijn van onze bewoners. Met onze medewerkers en de families zorgen de vrijwilligers ervoor dat bewoners extra aandacht krijgen. Veel bewoners kunnen er niet zelfstandig op uit. Met uw hulp wordt dat wel mogelijk. Even samen naar het winkelcentrum; dat is voor hen een activiteit om naar uit te kijken. Maar ook een wandeling maken in de wijk of een spel spelen in de huiskamer. Door het geven van persoonlijke aandacht en het ondersteunen van activiteiten levert de vrijwilliger een belangrijk bijdrage aan de gezelligheid in het Gasthuis.

U investeert in ons en wij investeren in u!
Samen met u en de coördinator vrijwilligerswerk kijken we waar uw kennis en kunde ingezet kan worden. Wij vinden het belangrijk dat u voldoening haalt uit het vrijwilligerswerk dat u doet. Mocht u besluiten om na een proefperiode uw vrijwilligerswerk bij ons voort te zetten, dan maken we een vrijwilligersovereenkomst op. Het vrijwilligerswerk wordt niet betaald. Jaarlijks organiseren wij een vrijwilligersavond waardoor u ook de andere vrijwilliger zult ontmoeten. Omdat wij het belangrijk vinden dat u goed op de hoogte bent van de doelgroep, bieden wij scholing en workshops aan.