Door museum SMAAK prijkt er nu een Vergeet-mij-niet op een van de glazen voordeuren van locatie Davidshof. De Alzheimer Stichting reikt de solidariteitssticker uit aan organisaties die actief bijdragen aan meer begrip voor mensen met dementie en hun naasten.

We hebben de sticker gekregen omdat mensen met dementie nadrukkelijk uitgenodigd worden om mee te doen aan de activiteiten van museum SMAAK.

Draag een ‘steentje’ bij aan een kunstwerk!
Alle bezoekers van het museum en de bewoners van het Gasthuis kunnen hun artistieke bijdrage leveren aan een kunstwerk.
Dorette Giling maakt samen met u een kunstwerk dat een permanente plaats zal krijgen in de tuin van locatie Davidshof. Dorette is de hele maand oktober onze Artist in Residence en heeft haar atelier ingericht tussen de kunstwerken van het museum SMAAK.