Giften voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Door de wijze van financiering van de zorg in Nederland kunnen leuke extraatjes voor bewoners vaak niet uit het zorgbudget betaald worden. Voor extra activiteiten, iets gezelligs, hartverwarmends of opbeurends is extra geld nodig. Hieronder leest u hoe deze extra’s financieel kunt ondersteunen.


De unieke historische achtergrond van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis brengt tevens belangrijke vraagstukken met zich mee als het gaat om het beheren, restaureren en het toegankelijk maken van het erfgoed. Hieronder leest u ook, als u daar specifiek belangstelling voor heeft, hoe u ons daarbij financieel kunt ondersteunen


Help ons en doneer!

Wij hebben uw bijdrage hard nodig!

Giften die ontvangen worden bij de zorgstichting, de stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis, komen volledig en rechtstreeks ter beschikking aan de zorg en aan extra’s waarvoor de gift immers bedoeld is. Mail naar info@pietersenbloklands.nl en we maken graag een afspraak met u om uw vragen met het bestuur van de stichting te beantwoorden. U kunt uw donatie ook zelf overmaken naar IBAN NL42BNGH0285045156 o.v.v. ‘Donatie tbv zorg, Gasthuis’. De zorgstichting is ANBI geregistreerd.

Ook brengen wij u graag in contact bij de directie van de erfgoedstichting, de stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis – Cultureel Erfgoed. Komende jaren wordt een grote inspanning voorbereid om het papieren archief van het Gasthuis, dat vele eeuwen Amersfoortse geschiedenis bestrijkt, digitaal toegankelijk te maken. Giften en fondsen zijn hiervoor noodzakelijk. Via een mail naar info@pietersenbloklands.nl maken we graag een afspraak met u. U kunt uw donatie ook zelf overmaken naar IBAN NL53ABNA0437169391 o.v.v. ‘Donatie cultureel erfgoed Gasthuis’. Ook de erfgoedstichting is ANBI geregistreerd.

Naast de zorgstichting en de erfgoedstichting is er ook een Vriendenstichting opgericht om de extra’s voor bewoners in het Gasthuis mogelijk te maken. Op verschillende manieren zet de Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis zich vol overgave in voor extra voorzieningen voor de bewoners van het Gasthuis.  > Ga naar de vrienden website. Bekijk onze projecten op www.vriendenpbg.nl/projecten en geef met een eenmalige machtiging uw financiële steun aan een van onze projecten. U kunt uw donatie ook zelf overmaken naar IBAN NL81ABNA0467215219 o.v.v. ‘Donatie PBGasthuis’.


Deze website is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Onze hartelijke dank hiervoor.

Uw donatie en schenking zijn fiscaal aftrekbaar

De zorgstichting, het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ingeschreven onder RSIN nummer 805689217. De cultureel erfgoedstichting, het St. Pieters en Bloklands Gasthuis – Cultureel Erfgoed, is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ingeschreven onder RSIN nummer 002980563. De  Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ingeschreven onder RSIN nummer 009116217.

Donaties en schenkingen aan elk van deze drie ANBI stichtingen zijn fiscaal aftrekbaar tot een door de belastingdienst vastgesteld minimum van 1% en een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Uw donatie aan elk van deze drie stichtingen is geheel fiscaal aftrekbaar als u zich verplicht om jaarlijks, gedurende minimaal vijf jaar, een vast bedrag te schenken van minimaal € 100,-. Dit is een ‘periodieke gift’ en kent geen drempelwerking zoals gewone giften.


“We doen graag wat extra’s
voor onze bewoners en ons cultureel erfgoed”