Wachtlijst

Wachtlijst2019-01-03T10:24:57+00:00

Is het St. Pieters en Bloklands Gasthuis de zorginstelling van uw keuze en hebben we geen plaats? Dan komt u op de wachtlijst en regelt het Gasthuis waar nodig overbruggingszorg. Onze zorgbemiddelaar bespreekt met u welke overbruggingszorg u nodig heeft en wie deze zorg kan gaan leveren . Het gaat dan bijvoorbeeld om verzorging en verpleging, dagopvang of een tijdelijk verblijf in een andere zorgorganisatie.


Wachtlijst,
 bijgewerkt op 3 januari 2019

Locatie Wervershof 
Kleinschalig Wonen (Zorgprofiel 5 en 7)    6 wachtenden
Wonen en Zorg (Zorg Thuis)                          0 wachtenden 

Locatie Davidshof
Kleinschalig Wonen (Zorgprofiel 5 en 7)    15 wachtenden
Wonen en Zorg (Zorg Thuis)                            7 wachtenden