Wachtlijst

Wachtlijst 2018-07-04T09:25:14+00:00

Is het St. Pieters en Bloklands Gasthuis de zorginstelling van uw keuze en hebben we geen plaats? Dan komt u op de wachtlijst en regelt het Gasthuis waar nodig overbruggingszorg. Onze zorgbemiddelaar bespreekt met u welke overbruggingszorg u nodig heeft en wie deze zorg kan gaan leveren . Het gaat dan bijvoorbeeld om verzorging en verpleging, dagopvang of een tijdelijk verblijf in een andere zorgorganisatie.


Wachtlijst,
 bijgewerkt op 4 juli 2018

Locatie Wervershof 
Kleinschalig Wonen (Zorgprofiel 5 en 7)    10 wachtenden
Wonen en Zorg (Zorg Thuis)                         5 wachtenden 

Locatie Davidshof
Kleinschalig Wonen (Zorgprofiel 5 en 7)    30 wachtenden
Wonen en Zorg (Zorg Thuis)                           3 wachtenden