Is het St. Pieters en Bloklands Gasthuis de zorginstelling van uw keuze en hebben we geen plaats? Dan komt u op de wachtlijst en regelt het Gasthuis waar nodig overbruggingszorg. Onze zorgbemiddelaar bespreekt met u welke overbruggingszorg u nodig heeft en wie deze zorg kan gaan leveren . Het gaat dan bijvoorbeeld om verzorging en verpleging, dagopvang of een tijdelijk verblijf in een andere zorgorganisatie.


Wachtlijst,
 bijgewerkt 15 oktober 2019

Locatie Wervershof 
Kleinschalig Wonen (Zorgprofiel 5 en 7)    8 wachtenden
Wonen en Zorg (Zorg Thuis)                          5 wachtenden 

Locatie Davidshof
Kleinschalig Wonen (Zorgprofiel 5 en 7)    21 wachtenden
Wonen en Zorg (Zorg Thuis)                            6 wachtenden