Wachtlijst

Wachtlijst 2018-10-23T10:52:58+00:00

Is het St. Pieters en Bloklands Gasthuis de zorginstelling van uw keuze en hebben we geen plaats? Dan komt u op de wachtlijst en regelt het Gasthuis waar nodig overbruggingszorg. Onze zorgbemiddelaar bespreekt met u welke overbruggingszorg u nodig heeft en wie deze zorg kan gaan leveren . Het gaat dan bijvoorbeeld om verzorging en verpleging, dagopvang of een tijdelijk verblijf in een andere zorgorganisatie.


Wachtlijst,
 bijgewerkt op 23 oktober 2018

Locatie Wervershof 
Kleinschalig Wonen (Zorgprofiel 5 en 7)    3 wachtenden
Wonen en Zorg (Zorg Thuis)                         3 wachtenden 

Locatie Davidshof
Kleinschalig Wonen (Zorgprofiel 5 en 7)    17 wachtenden
Wonen en Zorg (Zorg Thuis)                           6 wachtenden