Wijzigingen in de Raad van Toezicht van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Op 11 december 2018 heeft de heer Peter Lensselink na een periode van 8 jaar zijn functie als voorzitter van de Raad van Toezicht beëindigd. De Raad van Toezicht, bestuur, medewerkers en de medezeggenschapsorganen van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis bedanken Peter voor de positieve, professionele en integere wijze waarop hij binnen het Gasthuis heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Gasthuis als zorgorganisatie, het toezicht en de governance.  Tevens is op 11 december 2018 afscheid genomen van de heer Piet van Zijl. Ook Piet van Zijl heeft gedurende 8 jaar deelgenomen aan de Raad van Toezicht met als portefeuille Kwaliteit en veiligheid. Piet van Zijl bedanken wij voor zijn deskundige inbreng op het gebied van strategie, zorgbeleid en governance,  met veel ervaring in de VVT sector.

De voorzittersfunctie van de Raad van Toezicht is overgenomen door de heer Hans van der Velden. Hij neemt sinds 2 jaar deel aan de Raad van Toezicht van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Tevens is mevrouw Ingrid Duckers per 11 december 2018 gestart als nieuw lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Kwaliteit en veiligheid.