Kleinschalig wonen

U mag rekenen op goede, warme, persoonsgerichte zorg door een team van vaste medewerkers: het woonteam. Een woonteam bestaat uit verzorgenden en helpenden en vormt de directe kring om de bewoners. Zij zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en het welbevinden van u en de andere bewoners van de woongroep.

Goede zorg krijgt vorm in de relatie met u en de medewerkers. Om die reden is het belangrijk om u goed te leren kennen zodat medewerkers kunnen aansluiten op uw behoeften, wensen en uw levensgeschiedenis. Hierdoor kunt u zoveel mogelijk de dingen blijven doen die voor u belangrijk zijn, die u gewoon bent en die bij u horen. Samen met u/uw naasten maken wij afspraken over het wonen, zorg en welzijn, deze afspraken worden vastgelegd in uw zorgleefplan.
Uw naasten zijn een belangrijke bron van informatie, zij helpen ons u te leren kennen. Zij worden uitgenodigd en uitgedaagd om onderdeel uit te blijven maken van uw leven en van de alledaagse dingen. Het woonteam wordt ondersteund door medewerkers van de activiteitenbegeleiding en (para)medici, zoals de specialist ouderengeneeskunde, de fysiotherapeut, de diëtiste en de ergotherapeut.

> Lees verder

Zorg Thuis

De medewerkers van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis kunnen u de zorg bieden die u nodig heeft, zoals hulp bij de persoonlijke verzorging, medicatie, verpleegkundige zorg en huishoudelijke ondersteuning, uiteraard binnen de mogelijkheden van de zorg die geïndiceerd is.

De zorg wordt geboden door kleine en vaste teams die bestaan uit verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden met ervaring in de thuiszorg.
In samenspraak met u wordt afgesproken welke zorg zij u verlenen, wanneer en op welk tijdstip. Deze afspraken leggen zij vast in uw persoonlijk zorgplan. Het is belangrijk om regelmatig na te gaan of de afspraken in het zorgplan nog goed aansluiten bij uw behoefte. In ieder geval wordt de inhoud van uw zorgplan minimaal twee keer per jaar met u besproken, waarbij de gemaakte afspraken geëvalueerd worden en eventueel ook worden aangepast.

Welke zorg kunnen wij bieden?
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis biedt:
a. Wonen met wijkverpleging (persoonlijke zorg en verpleging).
b. Beschut of beschermd wonen met zorg in de nabijheid.

> Lees verder.